رتبه تیم: 121
نام تیم: Esi9767
امتیاز: 64
راند: 26 مهر (روزانه )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 64
تاریخ: 1399/07/26 14:22:09
بودجه : 99.5