رتبه تیم: 39
نام تیم: 11111111
امتیاز: 60
راند: بامداد 19 خرداد ( انتخابی جام جهانی )
فصل: 2020/2021
امتیاز: 60
تاریخ: 1400/03/18 22:22:42
بودجه : 95