لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

شنبه, 31 فروردین 1398 Saturday, 20 Apr 2019

فوتبال فانتزی برندگان

برترین تیم های هفته


نفر اول
1,000,000 تومان

کاربر : adeliadeli

تیم : valen

امتیاز : 88

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 19:43:39

مشاهده ترکیب

نفر دوم
800,000 تومان

کاربر : Milad_pb

تیم : Popop

امتیاز : 86

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 23:12:54

مشاهده ترکیب

نفر سوم
600,000 تومان

کاربر : badnews

تیم : team-2

امتیاز : 85

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 10:29:02

مشاهده ترکیب

نفر سوم
600,000 تومان

کاربر : hanan

تیم : آرسنال - ربیچ

امتیاز : 85

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 22:21:03

مشاهده ترکیب

نفر چهارم
200,000 تومان

کاربر : Avesta97

تیم : Pedro

امتیاز : 84

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 21:40:14

مشاهده ترکیب

نفر چهارم
200,000 تومان

کاربر : Mary.s

تیم : دیشب بد شانسی شد،امشب نه

امتیاز : 84

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 01:50:50

مشاهده ترکیب

نفر پنجم
100,000 تومان

کاربر : parsa_578

تیم : valencia guedes

امتیاز : 83

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 23:19:31

مشاهده ترکیب

نفر پنجم
100,000 تومان

کاربر : ilyalotfi

تیم : IMAN_SARRESHTEHDARI

امتیاز : 83

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/28 20:15:02

مشاهده ترکیب

نفر ششم
100,000 تومان

کاربر : aminof

تیم : والنسیا - جیرود

امتیاز : 82

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 21:25:13

مشاهده ترکیب

نفر ششم
100,000 تومان

کاربر : db

تیم : الویه

امتیاز : 82

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 22:45:13

مشاهده ترکیب

نفر هفتم
50,000 تومان

کاربر : mohsennab

تیم : پدیده 1

امتیاز : 81

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 22:50:39

مشاهده ترکیب

نفر هفتم
50,000 تومان

کاربر : Mohammad.emadshar

تیم : احمد طاها۳

امتیاز : 81

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 22:49:00

مشاهده ترکیب

نفر هفتم
50,000 تومان

کاربر : Pedramnb

تیم : Pedro

امتیاز : 81

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 23:29:05

مشاهده ترکیب

نفر هشتم
16,000 تومان

کاربر : Rahmatimohamad89

تیم : کوسلیک

امتیاز : 80

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 14:40:25

مشاهده ترکیب

نفر هشتم
16,000 تومان

کاربر : aminof

تیم : والنسیا - ویلیان

امتیاز : 80

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 21:27:33

مشاهده ترکیب

نفر هشتم
16,000 تومان

کاربر : fvmvf

تیم : valns................

امتیاز : 80

2018-19 ، 1/4 نهایی لیگ اروپا

در تاریخ: 1398/01/29 20:43:43

مشاهده ترکیب

اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن