لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

جمعه, 4 خرداد 1397 Friday, 25 May 2018

لطفا صبور باشید

مشاهده مسابقات راند
1397/03/05
رئال مادرید لیورپول

ابتدا ترکیب خود را انتخاب کنید، سپس روی پست مورد نظر کلیک کرده و بازیکن دلخواهتان را بچینید.


  • 4 4 2
  • 4 3 3
  • 3 4 3
  • 3 5 2
  • 5 3 2
  • 5 4 1
  • 4 5 1

باقیمانده سرمایه

100

میلیون

بکشید و جابه جا کنید.

زمین فوتبال زمین فوتبال عمودی

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

پست

لیگ

باشگاه

پست نام بازیکن تیم قیمت ک.امتیاز گل.ز پاس.گ ک.ش گل.خ ک.ز ک.ق فیکس ذخیره بازی بعد لیگ عکس کد باشگاه کد بازیکن محروم مصدوم

جدول راهنما


امتیاز.ه.ق : امتیاز هفته قبل

ک.امتیاز : کل امتیاز

م.پ : مهار پنالتی

خ.پ : خراب کردن پنالتی

گل.ز : گل زده

پاس.گ : پاس گل

گل.خ : گل خورده

گ.ب.خ : گل به خودی

ک.ز : کارت زرد

ک.ق : کارت قرمز

فیکس : بازیکن اصلی

ذخیره : بازیکن ذخیره

ک.ش : کلین شیت

بازی بعد : تاریخ و ساعت بازی بعدی

: مصدوم ، : احتمالا مصدوم

: محروم

اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن