لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

چهارشنبه, 1 خرداد 1398 Wednesday, 22 May 2019

تبلیغات


14 بازیکن در یک نگاه


فوتبال فانتزی انتخاب 14بازیکن و یک کاپیتان

انتخاب 14بازیکن و یک کاپیتان

ترکیب مورد نظر خود را انتخاب کنید،11بازیکن اصلی و 3 بازیکن ذخیره را انتخاب کنید.یکی از بازیکنان اصلیتان را نیز به عنوان کاپیتان انتخاب کنید.

فوتبال فانتزی محاسبه امتیاز بازیکنان بر اساس بازی واقعی

محاسبه امتیاز بازیکنان بر اساس بازی واقعی

هر بازیکن با توجه به عملکرد خود در بازی واقعی طبق فاکتورهای ما(صفحه محاسبه امتیاز هر بازیکن را ببینید) امتیازی را کسب میکند.امتیاز کاپیتان تیم شما 2 برابر محاسبه میشود.

فوتبال فانتزی برنده ها و تقسیم جوایز

برنده ها و تقسیم جوایز

بعد از پایان هر راند،تیم و یا تیمهای ثبت شده شما با تیمهای دیگر کاربران بر اساس امتیاز نهایی هر تیم رقابت میکند.به برنده ها جوایز نقدی میلیونی اهدا میشود.

اخبار


اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن