لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

دوشنبه, 28 آبان 1397 Monday, 19 Nov 2018

نتایج مسابقات


تیم میزبان

زمان و نتیجه
تیم مهمان
انگلیس فوتبال فانتزی انگلیس

17:30 ، 1397/08/27

2 - 1

فوتبال فانتزی کرواسی کرواسی
سویس فوتبال فانتزی سویس

23:15 ، 1397/08/27

5 - 2

فوتبال فانتزی بلژیک بلژیک
آلمان فوتبال فانتزی آلمان

23:15 ، 1397/08/28

-

فوتبال فانتزی هلند هلند
جمهوری چک فوتبال فانتزی جمهوری چک

23:15 ، 1397/08/28

-

فوتبال فانتزی اسلواکی اسلواکی
دانمارک فوتبال فانتزی دانمارک

23:15 ، 1397/08/28

-

فوتبال فانتزی ایرلند ایرلند
پرتغال فوتبال فانتزی پرتغال

23:15 ، 1397/08/29

-

فوتبال فانتزی لهستان لهستان
سوید فوتبال فانتزی سوید

23:15 ، 1397/08/29

-

فوتبال فانتزی روسیه روسیه
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن