پرسش های متداول

جایزه هر راند(به جز راند خلیج فارس) 5.000.000 تومان خواهد بود که به شکل زیر تقسیم میشود.

تیم اول: 1.500.000 تومان
تیم دوم: 1.000.000 تومان
تیم سوم: 700.000 تومان
تیم چهارم: 600.000 تومان
تیم پنجم: 500.000 تومان
تیم ششم: 100.000 تومان
تیم هفتم: 100.000 تومان
تیم هشتم: 100.000 تومان
تیم نهم: 100.000 تومان
تیم دهم: 100.000 تومان
تیم یازدهم: 50.000 تومان
تیم دوازدهم: 50.000 تومان
تیم سیزدهم: 50.000 تومان
تیم چهاردهم: 50.000 تومان

جوایز راند خلیج فارس ( ویژه لیگ برتر ایران) 1.000.000 تومان است:

تیم اول: 500.000 تومان
تیم دوم: 250.000 تومان
تیم سوم: 100.000 تومان
تیم چهارم: 50.000 تومان
تیم پنجم: 50.000 تومان
تیم ششم: 50.000 تومان
تیم هفتم:10 تیم رایگان
تیم هشتم: 10 تیم رایگان
تیم نهم: 10 تیم رایگان
تیم دهم: 10 تیم رایگان
تیم یازدهم: 5 تیم رایگان
تیم دوازدهم: 5 تیم رایگان
تیم سیزدهم: 5 تیم رایگان
تیم چهاردهم: 5 تیم رایگان
در ساخت هر تیم باید 11 بازیکن اصلی و 3 بازیکن ذخیره انتخاب شود.
امتیاز نهایی تیم هر کاربر مجموع امتیازات 11 بازیکن اصلی تیم هر کاربر است اما اگر یک تا سه نفر از بازیکنان 11 نفر اصلی در آن راند به میدان نرود و امتیازی برایشان ثبت نشود آنگاه بازیکن هم پست آن بازیکن از روی نیمکت به طور اوتوماتیک جایگزین نفر اصلی میشود و امتیاز آن بازیکن منظور میگردد.
در واقع امتیاز بازیکنان ذخیره شما در صورتی به امتیاز نهایی شما اضافه میشود که از 11 نفر اصلی شما بازیکنی بازی نکند و یار ذخیره شما بازی کند (البته باید هم پست باشند.مثلا اگر دروازه اصلی شما بازی نکند فقط اگر در 3 بازیکن ذخیره شما دروازه بان داشته باشید جایگزین میشود)
هر کاربر در هر راند اجازه ساخت 1 تا 10 تیم را دارد .در راندهایی ممکن است این تعداد کاهش یابد که در معرفی آن راندها اطلاع رسانی انجام میشود.

.اگر بیش از 1 تیم در هر راند بخواهید ثبت کنید در هر تیمتان حداقل یک بازیکنتان باید با تیمهای دیگرتان متفاوت باشد.در غیر این صورت تیمهای تکراریتان محاسبه نخواهد شد.
(تغییر کاپیتان تیم جز تغییر ترکیب نیست و اگر تیم تکراری با کاپیتانهای مختلف ثبت کنید باز هم تیمتان تکراریست و فقط یکی از تیمهایتان مورد تایید است)


اگر بازیکن اصلی ترکیب شما بازی نکند و روی نیمکت بازیکنی داشته باشید که بازی کرده باشد و امتیاز گرفته باشد امتیاز بازیکن ذخیره محاسبه میشود.
ممکن است بازیکن ذخیره شما زودتر از بازیکن اصلی بازی کرده باشد و این اتفاق بیفتد اما به محض اینکه بازیکن اصلی شما بازی کند و امتیاز بگیرد امتیاز بازیکن اصلی محاسبه و امتیاز بازیکن ذخیره کسر میشود.
خیر.اگر بیش از 1 تیم در هر راند بخواهید ثبت کنید در هر تیمتان حداقل یک بازیکنتان باید با تیمهای دیگرتان متفاوت باشد.در غیر این صورت تیمهای تکراریتان محاسبه نخواهد شد.
(تغییر کاپیتان تیم جز تغییر ترکیب نیست و اگر تیم تکراری با کاپیتانهای مختلف ثبت کنید باز هم تیمتان تکراریست و محاسبه نخواهد شد)

در این موارد وجه به حساب ما واریز نشده است و در واقع عدم انجام وریفای مبلغ تراکنش اتفاق افتاده است. ( در صورت عدم وریفای یا بروز مشکلات نتورک، تراکنش ناموفق شده و بعد از 15 دقیقه وجه به حساب کاربر برگشت میخورد )
اگر تا 12 ساعت وجه به حسابتان برگشت نخورد به ما تیکت بزنید تا پیگیری کنیم.
منابع 14بازیکن برای دیدارهای اروپایی:
1.سایت رسمی هر لیگ
2.soccerway.com
اگر تناقض و تفاوتی بین 2 منبع ذکر شده وجود داشت بعد از بررسی نهایی تصمیم نهایی را 14بازیکن اتخاذ خواهد کرد
ثبت امتیازات و آمار برای لیگ برتر ایران و جام ملتهای آسیا در 14 بازیکن به صورت کاملا اختصاصی است.
شرکت در راندهای مربوط به لیگ برتر ایران (راندهای خلیج فارس) رایگان است و هزینه ساخت هر تیم در راندهای دیگر مبلغ 3.000 تومان است.
بعد از شروع اولین بازی راند کاربران میتوانند تیمهای ثبت شده در راند را ببینید و به صورت کاملا شفاف ترکیب بقیه کاربران را مشاهده کنند.هر بازی که برگزار شود ونتیجه آن ثبت شود در رنگینک کاربران تاثیر گذار است.آخرین بازی راند که برگزار شود و نتیجه ثبت شود رنکینگ نهایی راند ثبت میشود و برندگان آن راند مشخص میشوند
در حین برگزاری بازیهای راند چون همه بازیکنها بازی نکرده اند ممکن است بازیکنان ذخیره کاربر جایگزین نفرات اصلی شوند و امتیازشان محاسبه گردد اما به محض اینکه بازیکن ترکیب اصلی کاربر بازی کند امتیاز این بازیکن در تیم کاربر محسابه میشود و امتیاز بازیکن ذخیره دیگر محسابه نمیشود.
بعد از اتمام هر راند در صورتی که جزء نفرات برتر باشید ، پول به شماره کارت و حسابی که در پروفایل خودتان ثبت کرده اید واریز خواهد گردید.
خیر.تا قبل از شروع اولین بازی هر راند میتوانید بدون محدودیت تیم خود را ویرایش کنید.
بله در صفحه تیمهای من و در قسمت ویرایش تیم ،می توانید نام تیم خود را نیز تغییر دهید.