صفحه اصلی

ساخت تیم

راند روزانه
تیم 14 نفره
ضمانت نامه

27 خرداد (یورو 2024)

باقی مانده تا تکمیل راند
703 تیم
مجموع جوایز راند
3 میلیون
راند روزانه
تیم 7 نفره
ضمانت نامه

صربستان-انگلیس (یورو 2024)

باقی مانده تا تکمیل راند
1,384 تیم
مجموع جوایز راند
5 میلیون
راند فصلی
ضمانت نامه

یورو 2024

باقی مانده تا تکمیل راند
349 تیم
مجموع جوایز راند
20 میلیون
راند فصلی
ضمانت نامه

کوپا آمریکا 2024

باقی مانده تا تکمیل راند
289 تیم
مجموع جوایز راند
7 میلیون

فوتبال فانتزی ۱۴ بازیکن

در حال حاضر به دلیل متوقف شدن لیگ و تورنمنت های تحت پوشش 14 بازیکن، هیچ راند فعالی نداریم.
به محض مشخص شدن تاریخ شروع مجدد بازی ها، راند ها فعال خواهند شد.