صفحه اصلی

ساخت تیم

راند روزانه
تیم 7 نفره
ضمانت نامه

اسپانیا-انگلیس (یورو 2024)

باقی مانده تا تکمیل راند
2,355 تیم
مجموع جوایز راند
20 میلیون
راند فصلی
ضمانت نامه

یورو 2024

باقی مانده تا تکمیل راند
318 تیم
مجموع جوایز راند
20 میلیون
راند روزانه
تیم 7 نفره
ضمانت نامه

آرژانتین-کلمبیا (کوپا آمریکا 2024)

باقی مانده تا تکمیل راند
355 تیم
مجموع جوایز راند
3 میلیون
راند فصلی
ضمانت نامه

کوپا آمریکا 2024

باقی مانده تا تکمیل راند
111 تیم
مجموع جوایز راند
7 میلیون

فوتبال فانتزی ۱۴ بازیکن

در حال حاضر به دلیل متوقف شدن لیگ و تورنمنت های تحت پوشش 14 بازیکن، هیچ راند فعالی نداریم.
به محض مشخص شدن تاریخ شروع مجدد بازی ها، راند ها فعال خواهند شد.

خانه راندها ساخت تیم تیم‌های من برترین‌ها