بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: H. Kane پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 2 نام بازیکن: A. Živković پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 3 نام بازیکن: B. Fernandes پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 4 نام بازیکن: C. Pulisic پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 5 نام بازیکن: D. Dumfries پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 6 نام بازیکن: D. Klaassen پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 7 نام بازیکن: D. Tadić پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 8 نام بازیکن: I. Perišić پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 9 نام بازیکن: J. Alba پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 10 نام بازیکن: T. Hernández پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 11 نام بازیکن: Á. Di María پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: A. Griezmann پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: A. Hakimi پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: A. Laïdouni پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: A. Morata پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: A. Preciado پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 17 نام بازیکن: A. Rabiot پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: C. Azpilicueta پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: C. Montes پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: C. Wilson پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1