بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: C. Aránguiz پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 2 نام بازیکن: R.Firmino پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 3 نام بازیکن: Carrillo پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 4 نام بازیکن: Gabriel Jesus پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 5 نام بازیکن: J. Rodríguez پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 6 نام بازیکن: M. Almirón پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 7 نام بازیکن: A. Sánchez پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 8 نام بازیکن: Agüero پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 9 نام بازیکن: Akram Afif پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 10 نام بازیکن: Arthur پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 11 نام بازیکن: C. Cueva پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 12 نام بازیکن: Coutinho پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 13 نام بازیکن: D. Bejarano پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 14 نام بازیکن: D. Godín پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 15 نام بازیکن: Everton پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 16 نام بازیکن: Fernandinho پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 17 نام بازیکن: G. Lo Celso پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: J. Farfán پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: J. Rodríguez پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: L. Messi پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1