بشترین پاس گل

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: B. Bounedjah پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 4
ردیف: 2 نام بازیکن: Coronado پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 3 نام بازیکن: D. Khamdamov پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 4 نام بازیکن: Nam Tae-Hee پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 5 نام بازیکن: Sultan Al Ghanam پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 3
ردیف: 6 نام بازیکن: Ali Faez Atiyah پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 7 نام بازیکن: Almoez Ali پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 8 نام بازیکن: آقایی پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 9 نام بازیکن: Caio Lucas پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 10 نام بازیکن: Carrillo پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 11 نام بازیکن: Ghareeb پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 12 نام بازیکن: J. Masharipov پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 13 نام بازیکن: Pedro پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 14 نام بازیکن: Santi Cazorla پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 15 نام بازیکن: پهلوان پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 16 نام بازیکن: ترابی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 2
ردیف: 17 نام بازیکن: A. Hamdallah پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 18 نام بازیکن: Abdulaziz Hussain پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 19 نام بازیکن: Abdullah Tarmin پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 20 نام بازیکن: Ahmed Barman پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1