صفحه اصلی

بیشترین کلین شیت

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکن پست باشگاه تعداد کلین شیت
1 پورحمیدی دروازه بان 18
2 حسینی دروازه بان 18
3 بیرانوند دروازه بان 13
4 اخباری دروازه بان 11
5 جعفر پور دروازه بان 10
6 کریستوفر کنت دروازه بان 9
7 حامد لک دروازه بان 8
8 فرعباسی دروازه بان 8
9 نیازمند دروازه بان 8
10 حقیقی دروازه بان 7
11 گوهری دروازه بان 7
12 صداقت دروازه بان 6
13 ناصری دروازه بان 6
14 لوان پولی دروازه بان 5
15 امیر رفیعی دروازه بان 4
16 پارسا جعفری دروازه بان 4
17 میرزازاد دروازه بان 4
18 پورحمیدی دروازه بان 3
19 پارسا دروازه بان 2
20 دیناروند دروازه بان 2