اوساسونا

اوساسونا

تاریخ تاسیس: 1920

شهر: Pamplona

ورزشگاه: Estadio El Sadar

ظرفیت: 19,800 نفر

Estadio El Sadar

لیست بازیکنان

Aridane Hernández Aridane Hernández
مدافع
اوساسونا 0 گل
Budimir Budimir
مهاجم
اوساسونا 0 گل
Calleri Calleri
مهاجم
اوساسونا 0 گل
D. Brašanac D. Brašanac
هافبک
اوساسونا 0 گل
David García David García
مدافع
اوساسونا 0 گل
E. Ávila E. Ávila
مهاجم
اوساسونا 0 گل
Endika Irigoyen Endika Irigoyen
مدافع
اوساسونا 0 گل
Enric Gallego Enric Gallego
مهاجم
اوساسونا 0 گل
F. Roncaglia F. Roncaglia
مدافع
اوساسونا 0 گل
Iñaki Álvarez Iñaki Álvarez
دروازه بان
اوساسونا 0 گل
Iñigo Pérez Iñigo Pérez
هافبک
اوساسونا 0 گل
Jony Jony
هافبک
اوساسونا 0 گل
Juan Cruz Juan Cruz
مدافع
اوساسونا 0 گل
Juan Pérez Juan Pérez
دروازه بان
اوساسونا 0 گل
Kike Kike
مهاجم
اوساسونا 0 گل
Kike Barja Kike Barja
مهاجم
اوساسونا 0 گل
Manu Sánchez Manu Sánchez
مدافع
اوساسونا 0 گل
Martínez Calvo Martínez Calvo
هافبک
اوساسونا 0 گل
Moncayola Moncayola
هافبک
اوساسونا 0 گل
Nacho Vidal Nacho Vidal
مدافع
اوساسونا 0 گل
Oier Oier
مدافع
اوساسونا 0 گل
Ramalho Ramalho
مدافع
اوساسونا 0 گل
Roberto Torres Roberto Torres
هافبک
اوساسونا 0 گل
Rubén García Rubén García
هافبک
اوساسونا 0 گل
Sergio Herrera Sergio Herrera
دروازه بان
اوساسونا 0 گل
Torró Torró
هافبک
اوساسونا 0 گل
Unai García Unai García
مدافع
اوساسونا 0 گل
Zabarte Zabarte
مدافع
اوساسونا 0 گل
Aridane Hernández Aridane Hernández
مدافع
اوساسونا 0 پاس گل
Budimir Budimir
مهاجم
اوساسونا 0 پاس گل
Calleri Calleri
مهاجم
اوساسونا 0 پاس گل
D. Brašanac D. Brašanac
هافبک
اوساسونا 0 پاس گل
David García David García
مدافع
اوساسونا 0 پاس گل
E. Ávila E. Ávila
مهاجم
اوساسونا 0 پاس گل
Endika Irigoyen Endika Irigoyen
مدافع
اوساسونا 0 پاس گل
Enric Gallego Enric Gallego
مهاجم
اوساسونا 0 پاس گل
F. Roncaglia F. Roncaglia
مدافع
اوساسونا 0 پاس گل
Iñaki Álvarez Iñaki Álvarez
دروازه بان
اوساسونا 0 پاس گل
Iñigo Pérez Iñigo Pérez
هافبک
اوساسونا 0 پاس گل
Jony Jony
هافبک
اوساسونا 0 پاس گل
Juan Cruz Juan Cruz
مدافع
اوساسونا 0 پاس گل
Juan Pérez Juan Pérez
دروازه بان
اوساسونا 0 پاس گل
Kike Kike
مهاجم
اوساسونا 0 پاس گل
Kike Barja Kike Barja
مهاجم
اوساسونا 0 پاس گل
Manu Sánchez Manu Sánchez
مدافع
اوساسونا 0 پاس گل
Martínez Calvo Martínez Calvo
هافبک
اوساسونا 0 پاس گل
Moncayola Moncayola
هافبک
اوساسونا 0 پاس گل
Nacho Vidal Nacho Vidal
مدافع
اوساسونا 0 پاس گل
Oier Oier
مدافع
اوساسونا 0 پاس گل
Ramalho Ramalho
مدافع
اوساسونا 0 پاس گل
Roberto Torres Roberto Torres
هافبک
اوساسونا 0 پاس گل
Rubén García Rubén García
هافبک
اوساسونا 0 پاس گل
Sergio Herrera Sergio Herrera
دروازه بان
اوساسونا 0 پاس گل
Torró Torró
هافبک
اوساسونا 0 پاس گل
Unai García Unai García
مدافع
اوساسونا 0 پاس گل
Zabarte Zabarte
مدافع
اوساسونا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.