پرسپولیس

پرسپولیس

تاریخ تاسیس: 1342

شهر: تهران

ورزشگاه: آزادی تهران

ظرفیت: 76,807 نفر

آزادی تهران

برنامه بازی های پرسپولیس

جمعه، 7 اردیبهشت 1403
4 - 4
چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403
0 - 0
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403
1 - 2
شنبه، 22 اردیبهشت 1403
0 - 2
سه شنبه، 8 خرداد 1403
20:00
شنبه، 12 خرداد 1403
20:00

لیست بازیکنان

آل کثیر آل کثیر
مهاجم
پرسپولیس 8 گل
کنعا‌نی‌ کنعا‌نی‌
مدافع
پرسپولیس 5 گل
گولسیانی گولسیانی
مدافع
پرسپولیس 5 گل
اورونوف اورونوف
هافبک
پرسپولیس 4 گل
ترابی ترابی
هافبک
پرسپولیس 2 گل
اسماعیلی ­‌فر اسماعیلی ­‌فر
مدافع
پرسپولیس 1 گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
پرسپولیس 1 گل
سلمانی سلمانی
هافبک
پرسپولیس 1 گل
صادقی صادقی
هافبک
پرسپولیس 1 گل
عالیشاه عالیشاه
هافبک
پرسپولیس 1 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
پرسپولیس 1 گل
پورعلی گنجی پورعلی گنجی
مدافع
پرسپولیس 1 گل
 امیری  امیری
هافبک
پرسپولیس 0 گل
ابوالفضل بابایی ابوالفضل بابایی
مهاجم
پرسپولیس 0 گل
احمدی احمدی
مدافع
پرسپولیس 0 گل
اسدبیگی اسدبیگی
هافبک
پرسپولیس 0 گل
اسدی اسدی
دروازه بان
پرسپولیس 0 گل
امیر رفیعی امیر رفیعی
دروازه بان
پرسپولیس 0 گل
بادپا بادپا
هافبک
پرسپولیس 0 گل
بیرانوند بیرانوند
دروازه بان
پرسپولیس 0 گل
جودکی جودکی
مدافع
پرسپولیس 0 گل
حسن حسن
مدافع
پرسپولیس 0 گل
حنانوف حنانوف
مدافع
پرسپولیس 0 گل
خدادادی خدادادی
هافبک
پرسپولیس 0 گل
رفیعی رفیعی
هافبک
پرسپولیس 0 گل
ریگی ریگی
هافبک
پرسپولیس 0 گل
سورگی سورگی
هافبک
پرسپولیس 0 گل
صحرایی صحرایی
هافبک
پرسپولیس 0 گل
علیرضا بابایی علیرضا بابایی
مدافع
پرسپولیس 0 گل
فرجی فرجی
مدافع
پرسپولیس 0 گل
فهمی فهمی
مهاجم
پرسپولیس 0 گل
معروف بیگی معروف بیگی
مدافع
پرسپولیس 0 گل
عالیشاه عالیشاه
هافبک
پرسپولیس 6 پاس گل
اسماعیلی ­‌فر اسماعیلی ­‌فر
مدافع
پرسپولیس 5 پاس گل
ترابی ترابی
هافبک
پرسپولیس 5 پاس گل
رفیعی رفیعی
هافبک
پرسپولیس 3 پاس گل
 امیری  امیری
هافبک
پرسپولیس 2 پاس گل
آل کثیر آل کثیر
مهاجم
پرسپولیس 1 پاس گل
اسدبیگی اسدبیگی
هافبک
پرسپولیس 1 پاس گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
پرسپولیس 1 پاس گل
ریگی ریگی
هافبک
پرسپولیس 1 پاس گل
کنعا‌نی‌ کنعا‌نی‌
مدافع
پرسپولیس 1 پاس گل
ابوالفضل بابایی ابوالفضل بابایی
مهاجم
پرسپولیس 0 پاس گل
احمدی احمدی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
اسدی اسدی
دروازه بان
پرسپولیس 0 پاس گل
امیر رفیعی امیر رفیعی
دروازه بان
پرسپولیس 0 پاس گل
اورونوف اورونوف
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
بادپا بادپا
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
بیرانوند بیرانوند
دروازه بان
پرسپولیس 0 پاس گل
جودکی جودکی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
حسن حسن
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
حنانوف حنانوف
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
خدادادی خدادادی
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
سلمانی سلمانی
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
سورگی سورگی
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
صادقی صادقی
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
صحرایی صحرایی
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
علیرضا بابایی علیرضا بابایی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
فرجی فرجی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
فهمی فهمی
مهاجم
پرسپولیس 0 پاس گل
معروف بیگی معروف بیگی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
پورعلی گنجی پورعلی گنجی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
گولسیانی گولسیانی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
چهاره بازیکن