پرسپولیس

پرسپولیس

تاریخ تاسیس: 1342

شهر: تهران

ورزشگاه: آزادی تهران

ظرفیت: 76,807 نفر

آزادی تهران

برنامه بازی های پرسپولیس

سه شنبه، 28 شهریور 1402
0 - 2
پنجشنبه، 30 شهریور 1402
لغو شد
سه شنبه، 4 مهر 1402
لغو شد
دوشنبه، 10 مهر 1402
0 - 1
یکشنبه، 16 مهر 1402
19:15
سه شنبه، 2 آبان 1402
19:30
دوشنبه، 8 آبان 1402
18:00

لیست بازیکنان

سلمانی سلمانی
هافبک
پرسپولیس 1 گل
صادقی صادقی
هافبک
پرسپولیس 1 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
پرسپولیس 1 گل
پورعلی گنجی پورعلی گنجی
مدافع
پرسپولیس 1 گل
گولسیانی گولسیانی
مدافع
پرسپولیس 1 گل
 امیری  امیری
هافبک
پرسپولیس 0 گل
احمدی احمدی
مدافع
پرسپولیس 0 گل
اسدبیگی اسدبیگی
هافبک
پرسپولیس 0 گل
اسدی اسدی
دروازه بان
پرسپولیس 0 گل
اسماعیلی ­‌فر اسماعیلی ­‌فر
مدافع
پرسپولیس 0 گل
امیر رفیعی امیر رفیعی
دروازه بان
پرسپولیس 0 گل
بابایی بابایی
مدافع
پرسپولیس 0 گل
بیرانوند بیرانوند
دروازه بان
پرسپولیس 0 گل
ترابی ترابی
هافبک
پرسپولیس 0 گل
جودکی جودکی
مدافع
پرسپولیس 0 گل
حنانوف حنانوف
مدافع
پرسپولیس 0 گل
خدادادی خدادادی
هافبک
پرسپولیس 0 گل
رفیعی رفیعی
هافبک
پرسپولیس 0 گل
ریگی ریگی
هافبک
پرسپولیس 0 گل
زاهدی زاهدی
مهاجم
پرسپولیس 0 گل
سرلک سرلک
هافبک
پرسپولیس 0 گل
سورگی سورگی
هافبک
پرسپولیس 0 گل
عالیشاه عالیشاه
هافبک
پرسپولیس 0 گل
عمری عمری
هافبک
پرسپولیس 0 گل
فرجی فرجی
مدافع
پرسپولیس 0 گل
فهمی فهمی
مهاجم
پرسپولیس 0 گل
نبیل باهویی نبیل باهویی
مهاجم
پرسپولیس 0 گل
کنعا‌نی‌­زادگان کنعا‌نی‌­زادگان
مدافع
پرسپولیس 0 گل
 امیری  امیری
هافبک
پرسپولیس 1 پاس گل
رفیعی رفیعی
هافبک
پرسپولیس 1 پاس گل
ریگی ریگی
هافبک
پرسپولیس 1 پاس گل
زاهدی زاهدی
مهاجم
پرسپولیس 1 پاس گل
کنعا‌نی‌­زادگان کنعا‌نی‌­زادگان
مدافع
پرسپولیس 1 پاس گل
احمدی احمدی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
اسدبیگی اسدبیگی
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
اسدی اسدی
دروازه بان
پرسپولیس 0 پاس گل
اسماعیلی ­‌فر اسماعیلی ­‌فر
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
امیر رفیعی امیر رفیعی
دروازه بان
پرسپولیس 0 پاس گل
بابایی بابایی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
بیرانوند بیرانوند
دروازه بان
پرسپولیس 0 پاس گل
ترابی ترابی
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
جودکی جودکی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
حنانوف حنانوف
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
خدادادی خدادادی
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
سرلک سرلک
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
سلمانی سلمانی
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
سورگی سورگی
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
صادقی صادقی
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
عالیشاه عالیشاه
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
عمری عمری
هافبک
پرسپولیس 0 پاس گل
فرجی فرجی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
فهمی فهمی
مهاجم
پرسپولیس 0 پاس گل
نبیل باهویی نبیل باهویی
مهاجم
پرسپولیس 0 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
پورعلی گنجی پورعلی گنجی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
گولسیانی گولسیانی
مدافع
پرسپولیس 0 پاس گل
چهاره بازیکن