سپاهان

سپاهان

تاریخ تاسیس: 1332

شهر: اصفهان

ورزشگاه: نقش جهان

ظرفیت: 75,000 نفر

نقش جهان

برنامه بازی های سپاهان

دوشنبه، 27 شهریور 1402
2 - 2
پنجشنبه، 30 شهریور 1402
لغو شد
سه شنبه، 4 مهر 1402
لغو شد
دوشنبه، 10 مهر 1402
لغو شد
شنبه، 15 مهر 1402
19:45
دوشنبه، 1 آبان 1402
17:30
دوشنبه، 8 آبان 1402
16:30

لیست بازیکنان

اسدی اسدی
مهاجم
سپاهان 4 گل
مغانلو مغانلو
مهاجم
سپاهان 2 گل
شکاری شکاری
هافبک
سپاهان 1 گل
یوسفی یوسفی
مهاجم
سپاهان 1 گل
آل کثیر آل کثیر
مهاجم
سپاهان 0 گل
احمدزاده احمدزاده
هافبک
سپاهان 0 گل
احمدی احمدی
هافبک
سپاهان 0 گل
حسین‌ نژاد حسین‌ نژاد
هافبک
سپاهان 0 گل
دانشگر دانشگر
مدافع
سپاهان 0 گل
رضایی رضایی
مهاجم
سپاهان 0 گل
رضاییان رضاییان
مدافع
سپاهان 0 گل
زکی­پور زکی­پور
مدافع
سپاهان 0 گل
سرشوق سرشوق
هافبک
سپاهان 0 گل
صالحی صالحی
دروازه بان
سپاهان 0 گل
قربانی قربانی
هافبک
سپاهان 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
سپاهان 0 گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
سپاهان 0 گل
نورافکن نورافکن
مدافع
سپاهان 0 گل
نیازمند نیازمند
دروازه بان
سپاهان 0 گل
نیلسون باربوسا نیلسون باربوسا
مدافع
سپاهان 0 گل
پهلوان پهلوان
هافبک
سپاهان 0 گل
کریمی کریمی
هافبک
سپاهان 0 گل
کیخسروی کیخسروی
دروازه بان
سپاهان 0 گل
یزدانی یزدانی
مدافع
سپاهان 0 گل
حسین‌ نژاد حسین‌ نژاد
هافبک
سپاهان 2 پاس گل
احمدزاده احمدزاده
هافبک
سپاهان 1 پاس گل
اسدی اسدی
مهاجم
سپاهان 1 پاس گل
دانشگر دانشگر
مدافع
سپاهان 1 پاس گل
شکاری شکاری
هافبک
سپاهان 1 پاس گل
آل کثیر آل کثیر
مهاجم
سپاهان 0 پاس گل
احمدی احمدی
هافبک
سپاهان 0 پاس گل
رضایی رضایی
مهاجم
سپاهان 0 پاس گل
رضاییان رضاییان
مدافع
سپاهان 0 پاس گل
زکی­پور زکی­پور
مدافع
سپاهان 0 پاس گل
سرشوق سرشوق
هافبک
سپاهان 0 پاس گل
صالحی صالحی
دروازه بان
سپاهان 0 پاس گل
قربانی قربانی
هافبک
سپاهان 0 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
سپاهان 0 پاس گل
مغانلو مغانلو
مهاجم
سپاهان 0 پاس گل
میرزازاد میرزازاد
دروازه بان
سپاهان 0 پاس گل
نورافکن نورافکن
مدافع
سپاهان 0 پاس گل
نیازمند نیازمند
دروازه بان
سپاهان 0 پاس گل
نیلسون باربوسا نیلسون باربوسا
مدافع
سپاهان 0 پاس گل
پهلوان پهلوان
هافبک
سپاهان 0 پاس گل
کریمی کریمی
هافبک
سپاهان 0 پاس گل
کیخسروی کیخسروی
دروازه بان
سپاهان 0 پاس گل
یزدانی یزدانی
مدافع
سپاهان 0 پاس گل
یوسفی یوسفی
مهاجم
سپاهان 0 پاس گل
چهاره بازیکن