استقلال

استقلال

تاریخ تاسیس: 1324

شهر: تهران

ورزشگاه: آزادی تهران

ظرفیت: 76,807 نفر

آزادی تهران

برنامه بازی های استقلال

چهارشنبه، 1 شهریور 1402
1 - 0
دوشنبه، 6 شهریور 1402
1 - 0
پنجشنبه، 30 شهریور 1402
لغو شد
چهارشنبه، 5 مهر 1402
لغو شد
شنبه، 15 مهر 1402
17:45
جمعه، 5 آبان 1402
18:00
پنجشنبه، 18 آبان 1402
17:30

لیست بازیکنان

حردانی حردانی
مدافع
استقلال 1 گل
رضاوند رضاوند
هافبک
استقلال 1 گل
محمدی محمدی
هافبک
استقلال 1 گل
مرادمند مرادمند
مدافع
استقلال 1 گل
مطهری مطهری
مهاجم
استقلال 1 گل
 سهرابیان  سهرابیان
مدافع
استقلال 0 گل
 چشمی  چشمی
هافبک
استقلال 0 گل
بابایی بابایی
مهاجم
استقلال 0 گل
تورانیان تورانیان
مدافع
استقلال 0 گل
جلالی جلالی
مدافع
استقلال 0 گل
حسینی حسینی
دروازه بان
استقلال 0 گل
خالد آبادی خالد آبادی
دروازه بان
استقلال 0 گل
رمضانی رمضانی
مهاجم
استقلال 0 گل
زواری زواری
هافبک
استقلال 0 گل
سلمانی سلمانی
مدافع
استقلال 0 گل
سلیمی سلیمی
مدافع
استقلال 0 گل
صادقی صادقی
هافبک
استقلال 0 گل
مهدی ­‌پور مهدی ­‌پور
هافبک
استقلال 0 گل
مهری مهری
هافبک
استقلال 0 گل
میرزایی میرزایی
هافبک
استقلال 0 گل
نیک نفس نیک نفس
هافبک
استقلال 0 گل
کوین یامگا کوین یامگا
مدافع
استقلال 0 گل
کیا کیا
دروازه بان
استقلال 0 گل
گوستاوو بلانکو گوستاوو بلانکو
مهاجم
استقلال 0 گل
مهدی ­‌پور مهدی ­‌پور
هافبک
استقلال 2 پاس گل
جلالی جلالی
مدافع
استقلال 1 پاس گل
مطهری مطهری
مهاجم
استقلال 1 پاس گل
 سهرابیان  سهرابیان
مدافع
استقلال 0 پاس گل
 چشمی  چشمی
هافبک
استقلال 0 پاس گل
بابایی بابایی
مهاجم
استقلال 0 پاس گل
تورانیان تورانیان
مدافع
استقلال 0 پاس گل
حردانی حردانی
مدافع
استقلال 0 پاس گل
حسینی حسینی
دروازه بان
استقلال 0 پاس گل
خالد آبادی خالد آبادی
دروازه بان
استقلال 0 پاس گل
رضاوند رضاوند
هافبک
استقلال 0 پاس گل
رمضانی رمضانی
مهاجم
استقلال 0 پاس گل
زواری زواری
هافبک
استقلال 0 پاس گل
سلمانی سلمانی
مدافع
استقلال 0 پاس گل
سلیمی سلیمی
مدافع
استقلال 0 پاس گل
صادقی صادقی
هافبک
استقلال 0 پاس گل
محمدی محمدی
هافبک
استقلال 0 پاس گل
مرادمند مرادمند
مدافع
استقلال 0 پاس گل
مهری مهری
هافبک
استقلال 0 پاس گل
میرزایی میرزایی
هافبک
استقلال 0 پاس گل
نیک نفس نیک نفس
هافبک
استقلال 0 پاس گل
کوین یامگا کوین یامگا
مدافع
استقلال 0 پاس گل
کیا کیا
دروازه بان
استقلال 0 پاس گل
گوستاوو بلانکو گوستاوو بلانکو
مهاجم
استقلال 0 پاس گل
چهاره بازیکن