صنعت نفت

صنعت نفت

تاریخ تاسیس: 1351

شهر: آبادان

ورزشگاه: تختی آبادان

ظرفیت: 22,000 نفر

تختی آبادان

برنامه بازی های صنعت نفت

چهارشنبه، 1 شهریور 1402
1 - 1
سه شنبه، 7 شهریور 1402
3 - 1
چهارشنبه، 29 شهریور 1402
لغو شد
سه شنبه، 4 مهر 1402
لغو شد
شنبه، 15 مهر 1402
19:45
یکشنبه، 21 آبان 1402
17:30

لیست بازیکنان

ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت 2 گل
شنانی شنانی
هافبک
صنعت نفت 1 گل
علی یوسف علی یوسف
مهاجم
صنعت نفت 1 گل
آلبوغبیش آلبوغبیش
هافبک
صنعت نفت 0 گل
امانی نژاد امانی نژاد
مدافع
صنعت نفت 0 گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
صنعت نفت 0 گل
بهمئی بهمئی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
تهی دست تهی دست
مدافع
صنعت نفت 0 گل
داغر داغر
هافبک
صنعت نفت 0 گل
دریس دریس
دروازه بان
صنعت نفت 0 گل
دریکوندی دریکوندی
مهاجم
صنعت نفت 0 گل
سنگرگیر سنگرگیر
مدافع
صنعت نفت 0 گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت 0 گل
صادق صادقی صادق صادقی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
طلیلی طلیلی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
عباس قاسم عباس قاسم
مدافع
صنعت نفت 0 گل
فرهادی فرهادی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
فهد طالب فهد طالب
دروازه بان
صنعت نفت 0 گل
معامله‌گری معامله‌گری
مهاجم
صنعت نفت 0 گل
مغنمیان مغنمیان
مدافع
صنعت نفت 0 گل
میثم جبار میثم جبار
مدافع
صنعت نفت 0 گل
میر دورقی میر دورقی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
نصاری نصاری
هافبک
صنعت نفت 0 گل
وکیا وکیا
مدافع
صنعت نفت 0 گل
پارسا پارسا
دروازه بان
صنعت نفت 0 گل
پناهی پناهی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
کی شمس کی شمس
هافبک
صنعت نفت 0 گل
یوسفی یوسفی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت 1 پاس گل
علی یوسف علی یوسف
مهاجم
صنعت نفت 1 پاس گل
آلبوغبیش آلبوغبیش
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
امانی نژاد امانی نژاد
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
بهمئی بهمئی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
تهی دست تهی دست
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
داغر داغر
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
دریس دریس
دروازه بان
صنعت نفت 0 پاس گل
دریکوندی دریکوندی
مهاجم
صنعت نفت 0 پاس گل
سنگرگیر سنگرگیر
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
شنانی شنانی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
صادق صادقی صادق صادقی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
طلیلی طلیلی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
عباس قاسم عباس قاسم
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
فرهادی فرهادی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
فهد طالب فهد طالب
دروازه بان
صنعت نفت 0 پاس گل
معامله‌گری معامله‌گری
مهاجم
صنعت نفت 0 پاس گل
مغنمیان مغنمیان
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
میثم جبار میثم جبار
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
میر دورقی میر دورقی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
نصاری نصاری
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
وکیا وکیا
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
پارسا پارسا
دروازه بان
صنعت نفت 0 پاس گل
پناهی پناهی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
کی شمس کی شمس
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
یوسفی یوسفی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
چهاره بازیکن