صنعت نفت

صنعت نفت

تاریخ تاسیس: 1351

شهر: آبادان

ورزشگاه: تختی آبادان

ظرفیت: 22,000 نفر

تختی آبادان

برنامه بازی های صنعت نفت

پنجشنبه، 11 آبان 1402
2 - 2
شنبه، 20 آبان 1402
0 - 2
جمعه، 3 آذر 1402
0 - 2
جمعه، 17 آذر 1402
1 - 2
چهارشنبه، 22 آذر 1402
15:00
سه شنبه، 28 آذر 1402
15:00
دوشنبه، 4 دی 1402
15:00

لیست بازیکنان

ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت 4 گل
علی یوسف علی یوسف
مهاجم
صنعت نفت 3 گل
آلبوغبیش آلبوغبیش
هافبک
صنعت نفت 1 گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت 1 گل
شنانی شنانی
هافبک
صنعت نفت 1 گل
کی شمس کی شمس
هافبک
صنعت نفت 1 گل
امانی نژاد امانی نژاد
مدافع
صنعت نفت 0 گل
بهمئی بهمئی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
تهی دست تهی دست
مدافع
صنعت نفت 0 گل
خانزاده خانزاده
مدافع
صنعت نفت 0 گل
داغر داغر
هافبک
صنعت نفت 0 گل
دریس دریس
دروازه بان
صنعت نفت 0 گل
دریکوندی دریکوندی
مهاجم
صنعت نفت 0 گل
سنگرگیر سنگرگیر
مدافع
صنعت نفت 0 گل
صادق صادقی صادق صادقی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
طلیلی طلیلی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
عباس قاسم عباس قاسم
مدافع
صنعت نفت 0 گل
فرهادی فرهادی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
فهد طالب فهد طالب
دروازه بان
صنعت نفت 0 گل
معامله‌گری معامله‌گری
مهاجم
صنعت نفت 0 گل
معیبدنژاد معیبدنژاد
هافبک
صنعت نفت 0 گل
مغنمیان مغنمیان
مدافع
صنعت نفت 0 گل
میثم جبار میثم جبار
مدافع
صنعت نفت 0 گل
میر دورقی میر دورقی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
نصاری نصاری
هافبک
صنعت نفت 0 گل
وکیا وکیا
مدافع
صنعت نفت 0 گل
پارسا پارسا
دروازه بان
صنعت نفت 0 گل
پناهی پناهی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
یوسفی یوسفی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
علی یوسف علی یوسف
مهاجم
صنعت نفت 2 پاس گل
ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت 1 پاس گل
سنگرگیر سنگرگیر
مدافع
صنعت نفت 1 پاس گل
معامله‌گری معامله‌گری
مهاجم
صنعت نفت 1 پاس گل
پناهی پناهی
مدافع
صنعت نفت 1 پاس گل
آلبوغبیش آلبوغبیش
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
امانی نژاد امانی نژاد
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
بهمئی بهمئی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
تهی دست تهی دست
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
خانزاده خانزاده
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
داغر داغر
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
دریس دریس
دروازه بان
صنعت نفت 0 پاس گل
دریکوندی دریکوندی
مهاجم
صنعت نفت 0 پاس گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
شنانی شنانی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
صادق صادقی صادق صادقی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
طلیلی طلیلی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
عباس قاسم عباس قاسم
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
فرهادی فرهادی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
فهد طالب فهد طالب
دروازه بان
صنعت نفت 0 پاس گل
معیبدنژاد معیبدنژاد
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
مغنمیان مغنمیان
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
میثم جبار میثم جبار
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
میر دورقی میر دورقی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
نصاری نصاری
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
وکیا وکیا
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
پارسا پارسا
دروازه بان
صنعت نفت 0 پاس گل
کی شمس کی شمس
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
یوسفی یوسفی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
چهاره بازیکن