صنعت نفت

صنعت نفت

تاریخ تاسیس: 1351

شهر: آبادان

ورزشگاه: تختی آبادان

ظرفیت: 22,000 نفر

تختی آبادان

برنامه بازی های صنعت نفت

چهارشنبه، 9 شهریور 1401
2 - 0
دوشنبه، 14 شهریور 1401
1 - 2
شنبه، 19 شهریور 1401
1 - 0
یکشنبه، 10 مهر 1401
1 - 1
جمعه، 15 مهر 1401
17:30
پنجشنبه، 21 مهر 1401
18:30
پنجشنبه، 28 مهر 1401
17:00

لیست بازیکنان

بابایف بابایف
مهاجم
صنعت نفت 1 گل
ممی‌زادی ممی‌زادی
مهاجم
صنعت نفت 1 گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
صنعت نفت 1 گل
 مرادیان  مرادیان
دروازه بان
صنعت نفت 0 گل
آقایی آقایی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
آلبوغبیش آلبوغبیش
هافبک
صنعت نفت 0 گل
امانی نژاد امانی نژاد
مدافع
صنعت نفت 0 گل
امیری امیری
مهاجم
صنعت نفت 0 گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
صنعت نفت 0 گل
بختیاری بختیاری
مدافع
صنعت نفت 0 گل
بغلانی بغلانی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
بهمنی بهمنی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
بوعذار بوعذار
هافبک
صنعت نفت 0 گل
بیت‌ ­سعید بیت‌ ­سعید
هافبک
صنعت نفت 0 گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
تهی دست تهی دست
مدافع
صنعت نفت 0 گل
جان‌­فزا جان‌­فزا
مهاجم
صنعت نفت 0 گل
خالدی خالدی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
خلیلی خلیلی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
زامهران زامهران
هافبک
صنعت نفت 0 گل
زبیدی زبیدی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
زهیوی زهیوی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
ساکی ساکی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
ستاوی ستاوی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت 0 گل
صیدالی صیدالی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
طیبی طیبی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
فرهادی فرهادی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
قنبری قنبری
مدافع
صنعت نفت 0 گل
لامی نژاد لامی نژاد
مدافع
صنعت نفت 0 گل
مریدی مریدی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
مغنمیان مغنمیان
مدافع
صنعت نفت 0 گل
نامداری نامداری
هافبک
صنعت نفت 0 گل
نصاری نصاری
هافبک
صنعت نفت 0 گل
وکیا وکیا
مدافع
صنعت نفت 0 گل
پارسا پارسا
دروازه بان
صنعت نفت 0 گل
پور دورقی پور دورقی
مدافع
صنعت نفت 0 گل
پورابوالقاسم پورابوالقاسم
مدافع
صنعت نفت 0 گل
پورامینی پورامینی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
گروسیان گروسیان
دروازه بان
صنعت نفت 0 گل
یوسفی یوسفی
هافبک
صنعت نفت 0 گل
ممی‌زادی ممی‌زادی
مهاجم
صنعت نفت 1 پاس گل
میرجوان میرجوان
مهاجم
صنعت نفت 1 پاس گل
 مرادیان  مرادیان
دروازه بان
صنعت نفت 0 پاس گل
آقایی آقایی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
آلبوغبیش آلبوغبیش
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
امانی نژاد امانی نژاد
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
امیری امیری
مهاجم
صنعت نفت 0 پاس گل
اهل شاخه اهل شاخه
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
بابایف بابایف
مهاجم
صنعت نفت 0 پاس گل
بختیاری بختیاری
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
بغلانی بغلانی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
بهمنی بهمنی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
بوعذار بوعذار
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
بیت‌ ­سعید بیت‌ ­سعید
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
تهامی تهامی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
تهی دست تهی دست
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
جان‌­فزا جان‌­فزا
مهاجم
صنعت نفت 0 پاس گل
خالدی خالدی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
خلیلی خلیلی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
ریکانی ریکانی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
زامهران زامهران
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
زبیدی زبیدی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
زهیوی زهیوی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
ساکی ساکی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
ستاوی ستاوی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
صیدالی صیدالی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
طیبی طیبی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
فرهادی فرهادی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
قنبری قنبری
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
لامی نژاد لامی نژاد
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
مریدی مریدی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
مغنمیان مغنمیان
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
نامداری نامداری
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
نصاری نصاری
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
وکیا وکیا
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
پارسا پارسا
دروازه بان
صنعت نفت 0 پاس گل
پور دورقی پور دورقی
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
پورابوالقاسم پورابوالقاسم
مدافع
صنعت نفت 0 پاس گل
پورامینی پورامینی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
گروسیان گروسیان
دروازه بان
صنعت نفت 0 پاس گل
یوسفی یوسفی
هافبک
صنعت نفت 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.