استقلال خوزستان

استقلال خوزستان

تاریخ تاسیس: 2011

شهر: اهواز

ورزشگاه: غدیر اهواز

ظرفیت: 38,960 نفر

غدیر اهواز

لیست بازیکنان

خشتان خشتان
هافبک
استقلال خوزستان 5 گل
کلانتری کلانتری
هافبک
استقلال خوزستان 3 گل
باقرپور باقرپور
مهاجم
استقلال خوزستان 2 گل
داوودی داوودی
هافبک
استقلال خوزستان 2 گل
کریمی کریمی
هافبک
استقلال خوزستان 2 گل
امیری امیری
هافبک
استقلال خوزستان 1 گل
درویشی درویشی
مهاجم
استقلال خوزستان 1 گل
رمضانی رمضانی
هافبک
استقلال خوزستان 1 گل
کیانی کیانی
مدافع
استقلال خوزستان 1 گل
 قلاوند  قلاوند
مهاجم
استقلال خوزستان 0 گل
آل‌ نعمه آل‌ نعمه
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
حمدی‌­نژاد حمدی‌­نژاد
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
زارع زارع
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
شاه مکوند زاده شاه مکوند زاده
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
شریفی شریفی
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
شیرزادی شیرزادی
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
شیرمردی شیرمردی
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
مرادی مرادی
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
مظاهری مظاهری
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
معاوی معاوی
هافبک
استقلال خوزستان 0 گل
نعامی نعامی
مهاجم
استقلال خوزستان 0 گل
پورابوالقاسم پورابوالقاسم
مدافع
استقلال خوزستان 0 گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
استقلال خوزستان 0 گل
گروسیان گروسیان
دروازه بان
استقلال خوزستان 0 گل
آل‌ نعمه آل‌ نعمه
مدافع
استقلال خوزستان 1 پاس گل
حمدی‌­نژاد حمدی‌­نژاد
مدافع
استقلال خوزستان 1 پاس گل
درویشی درویشی
مهاجم
استقلال خوزستان 1 پاس گل
شریفی شریفی
هافبک
استقلال خوزستان 1 پاس گل
پورابوالقاسم پورابوالقاسم
مدافع
استقلال خوزستان 1 پاس گل
کریمی کریمی
هافبک
استقلال خوزستان 1 پاس گل
 قلاوند  قلاوند
مهاجم
استقلال خوزستان 0 پاس گل
امیری امیری
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
باقرپور باقرپور
مهاجم
استقلال خوزستان 0 پاس گل
خشتان خشتان
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
داوودی داوودی
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
رمضانی رمضانی
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
زارع زارع
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
شاه مکوند زاده شاه مکوند زاده
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
شیرزادی شیرزادی
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
شیرمردی شیرمردی
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
مرادی مرادی
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
مظاهری مظاهری
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
معاوی معاوی
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
نعامی نعامی
مهاجم
استقلال خوزستان 0 پاس گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
استقلال خوزستان 0 پاس گل
کلانتری کلانتری
هافبک
استقلال خوزستان 0 پاس گل
کیانی کیانی
مدافع
استقلال خوزستان 0 پاس گل
گروسیان گروسیان
دروازه بان
استقلال خوزستان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.