استقلال خوزستان

استقلال خوزستان

تاریخ تاسیس: 1390

شهر: اهواز

ورزشگاه: غدیر اهواز

ظرفیت: 38,960 نفر

غدیر اهواز

برنامه بازی های استقلال خوزستان

پنجشنبه، 22 فروردین 1398
1 - 3
پنجشنبه، 29 فروردین 1398
0 - 0
پنجشنبه، 5 اردیبهشت 1398
1 - 1
چهارشنبه، 11 اردیبهشت 1398
4 - 2
شنبه، 21 اردیبهشت 1398
1 - 2
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398
2 - 0
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.