غدیر اهواز

باشگاه استقلال خوزستان

تاریخ تاسیس باشگاه: 1390
شهر: اهواز
نام ورزشگاه: غدیر اهواز
ظرفیت ورزشگاه: 38,960 نفر
achievements...

برنامه بازی های استقلال خوزستان

پنجشنبه، 30 فروردین 1403
چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403
دوشنبه، 24 اردیبهشت 1403
سه شنبه، 8 خرداد 1403
شنبه، 12 خرداد 1403