ذوب آهن

ذوب آهن

تاریخ تاسیس: 1347

شهر: اصفهان

ورزشگاه: فولاد شهر

ظرفیت: 20,000 نفر

فولاد شهر

برنامه بازی های ذوب آهن

سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398
2 - 0
جمعه، 6 اردیبهشت 1398
1 - 0
سه شنبه، 10 اردیبهشت 1398
0 - 2
جمعه، 13 اردیبهشت 1398
0 - 2
سه شنبه، 17 اردیبهشت 1398
2 - 2
شنبه، 21 اردیبهشت 1398
3 - 1
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398
2 - 2

لیست بازیکنان

مطهری مطهری
مهاجم
ذوب آهن 6 گل
اسماعیلی­‌فر اسماعیلی­‌فر
هافبک
ذوب آهن 4 گل
حبیب زاده حبیب زاده
هافبک
ذوب آهن 2 گل
خلعتبری خلعتبری
هافبک
ذوب آهن 2 گل
درخشان مهر درخشان مهر
مدافع
ذوب آهن 2 گل
سیلوا فرناندز سیلوا فرناندز
هافبک
ذوب آهن 2 گل
مهدی­‌پور مهدی­‌پور
هافبک
ذوب آهن 2 گل
اوساگوآنا اوساگوآنا
مهاجم
ذوب آهن 1 گل
بوحمدان بوحمدان
هافبک
ذوب آهن 1 گل
زهیوی زهیوی
هافبک
ذوب آهن 1 گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
ذوب آهن 1 گل
محمدی محمدی
مدافع
ذوب آهن 1 گل
نژادمهدی نژادمهدی
مدافع
ذوب آهن 1 گل
نیک نفس نیک نفس
هافبک
ذوب آهن 1 گل
چراغعلی چراغعلی
هافبک
ذوب آهن 1 گل
ابراهيم زاده ابراهيم زاده
مدافع
ذوب آهن 0 گل
اسماعیلی اسماعیلی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
امینی امینی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
بهزادی بهزادی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
حدادی‌­فر حدادی‌­فر
هافبک
ذوب آهن 0 گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
ذوب آهن 0 گل
خدادادی خدادادی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
خدری خدری
هافبک
ذوب آهن 0 گل
رحیمی رحیمی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
صادقی صادقی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
صفرزاده صفرزاده
هافبک
ذوب آهن 0 گل
طاهرى طاهرى
مدافع
ذوب آهن 0 گل
عباسی عباسی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
فخرالدینی فخرالدینی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
قادری قادری
هافبک
ذوب آهن 0 گل
مقتدایی مقتدایی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
ملکی ملکی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
منظمی منظمی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
پهلوان پهلوان
هافبک
ذوب آهن 0 گل
اسماعیلی­‌فر اسماعیلی­‌فر
هافبک
ذوب آهن 5 پاس گل
حدادی‌­فر حدادی‌­فر
هافبک
ذوب آهن 2 پاس گل
خلعتبری خلعتبری
هافبک
ذوب آهن 2 پاس گل
سیلوا فرناندز سیلوا فرناندز
هافبک
ذوب آهن 2 پاس گل
مطهری مطهری
مهاجم
ذوب آهن 2 پاس گل
ملکی ملکی
مدافع
ذوب آهن 2 پاس گل
نژادمهدی نژادمهدی
مدافع
ذوب آهن 2 پاس گل
پهلوان پهلوان
هافبک
ذوب آهن 2 پاس گل
ابراهيم زاده ابراهيم زاده
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
اوساگوآنا اوساگوآنا
مهاجم
ذوب آهن 1 پاس گل
بهزادی بهزادی
دروازه بان
ذوب آهن 1 پاس گل
بوحمدان بوحمدان
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
صفرزاده صفرزاده
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
فخرالدینی فخرالدینی
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
مقتدایی مقتدایی
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
مهدی­‌پور مهدی­‌پور
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
اسماعیلی اسماعیلی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
امینی امینی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
حبیب زاده حبیب زاده
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
خدادادی خدادادی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
خدری خدری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
درخشان مهر درخشان مهر
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
رحیمی رحیمی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
زهیوی زهیوی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
صادقی صادقی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
طاهرى طاهرى
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
عباسی عباسی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
قادری قادری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
منظمی منظمی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
نیک نفس نیک نفس
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
چراغعلی چراغعلی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.