ذوب آهن

ذوب آهن

تاریخ تاسیس: 1347

شهر: اصفهان

ورزشگاه: فولاد شهر

ظرفیت: 20,000 نفر

فولاد شهر

لیست بازیکنان

آقاجانی آقاجانی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
ابراهيم زاده ابراهيم زاده
مدافع
ذوب آهن 0 گل
اسماعیلی اسماعیلی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
بهزادی بهزادی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
بوحمدان بوحمدان
هافبک
ذوب آهن 0 گل
بیدوف بیدوف
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
جهانی جهانی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
حبیب زاده حبیب زاده
هافبک
ذوب آهن 0 گل
حدادی‌­فر حدادی‌­فر
هافبک
ذوب آهن 0 گل
حسینی حسینی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
ذوب آهن 0 گل
خدری خدری
هافبک
ذوب آهن 0 گل
درخشان مهر درخشان مهر
مدافع
ذوب آهن 0 گل
رحیمی رحیمی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
سجاد آقایی سجاد آقایی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
صادقی صادقی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
طاهرى طاهرى
مدافع
ذوب آهن 0 گل
عباسی عباسی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
قادری قادری
هافبک
ذوب آهن 0 گل
قریشی قریشی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
قنبری قنبری
مدافع
ذوب آهن 0 گل
مارکوویچ مارکوویچ
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
ذوب آهن 0 گل
محمدی مهر محمدی مهر
مدافع
ذوب آهن 0 گل
مشایخ مشایخ
هافبک
ذوب آهن 0 گل
ملکی ملکی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
منظمی منظمی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
مهدی خلیل مهدی خلیل
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
چراغعلی چراغعلی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
کاظمی کاظمی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
گردان گردان
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
آقاجانی آقاجانی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
ابراهيم زاده ابراهيم زاده
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
اسماعیلی اسماعیلی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
بهزادی بهزادی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
بوحمدان بوحمدان
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
بیدوف بیدوف
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
جهانی جهانی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
حبیب زاده حبیب زاده
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
حدادی‌­فر حدادی‌­فر
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
حسینی حسینی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
خدری خدری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
درخشان مهر درخشان مهر
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
رحیمی رحیمی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
سجاد آقایی سجاد آقایی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
صادقی صادقی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
طاهرى طاهرى
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
عباسی عباسی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
قادری قادری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
قریشی قریشی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
قنبری قنبری
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
مارکوویچ مارکوویچ
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
محمدی مهر محمدی مهر
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
مشایخ مشایخ
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
ملکی ملکی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
منظمی منظمی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
مهدی خلیل مهدی خلیل
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
چراغعلی چراغعلی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
گردان گردان
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.