ذوب آهن

ذوب آهن

تاریخ تاسیس: 1347

شهر: اصفهان

ورزشگاه: فولاد شهر

ظرفیت: 20,000 نفر

فولاد شهر

لیست بازیکنان

بوحمدان بوحمدان
هافبک
ذوب آهن 1 گل
کریسانتوس کریسانتوس
مهاجم
ذوب آهن 1 گل
آقاجانی آقاجانی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
ابراهيم زاده ابراهيم زاده
مدافع
ذوب آهن 0 گل
اسماعیلی اسماعیلی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
اسماعیلی­‌فر اسماعیلی­‌فر
هافبک
ذوب آهن 0 گل
باکر باکر
مدافع
ذوب آهن 0 گل
بهزادی بهزادی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
حبیب زاده حبیب زاده
هافبک
ذوب آهن 0 گل
حدادی‌­فر حدادی‌­فر
هافبک
ذوب آهن 0 گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
ذوب آهن 0 گل
خدری خدری
هافبک
ذوب آهن 0 گل
خلعتبری خلعتبری
هافبک
ذوب آهن 0 گل
درخشان مهر درخشان مهر
مدافع
ذوب آهن 0 گل
رحیمی رحیمی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
صادقی صادقی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
طاهرى طاهرى
مدافع
ذوب آهن 0 گل
عباسی عباسی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
فخرالدینی فخرالدینی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
قادری قادری
هافبک
ذوب آهن 0 گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
ذوب آهن 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
مشایخ مشایخ
هافبک
ذوب آهن 0 گل
مطهری مطهری
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
ملکی ملکی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
منظمی منظمی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
مهدی­‌پور مهدی­‌پور
هافبک
ذوب آهن 0 گل
نژادمهدی نژادمهدی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
نیک نفس نیک نفس
هافبک
ذوب آهن 0 گل
پهلوان پهلوان
هافبک
ذوب آهن 0 گل
چراغعلی چراغعلی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
کاظمی کاظمی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
حدادی‌­فر حدادی‌­فر
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
کریسانتوس کریسانتوس
مهاجم
ذوب آهن 1 پاس گل
آقاجانی آقاجانی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
ابراهيم زاده ابراهيم زاده
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
اسماعیلی اسماعیلی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
اسماعیلی­‌فر اسماعیلی­‌فر
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
باکر باکر
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
بهزادی بهزادی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
بوحمدان بوحمدان
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
حبیب زاده حبیب زاده
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
خدری خدری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
خلعتبری خلعتبری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
درخشان مهر درخشان مهر
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
رحیمی رحیمی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
صادقی صادقی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
طاهرى طاهرى
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
عباسی عباسی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
فخرالدینی فخرالدینی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
قادری قادری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
مشایخ مشایخ
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
مطهری مطهری
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
ملکی ملکی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
منظمی منظمی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
مهدی­‌پور مهدی­‌پور
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
نژادمهدی نژادمهدی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
نیک نفس نیک نفس
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
پهلوان پهلوان
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
چراغعلی چراغعلی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.