ذوب آهن

ذوب آهن

تاریخ تاسیس: 1347

شهر: اصفهان

ورزشگاه: فولاد شهر

ظرفیت: 20,000 نفر

فولاد شهر

لیست بازیکنان

بیدوف بیدوف
مهاجم
ذوب آهن 2 گل
جهانی جهانی
هافبک
ذوب آهن 2 گل
حسینی حسینی
مدافع
ذوب آهن 2 گل
مارکوویچ مارکوویچ
مهاجم
ذوب آهن 2 گل
دشتی دشتی
هافبک
ذوب آهن 1 گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
ذوب آهن 1 گل
آقاجانی آقاجانی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
ابراهيم زاده ابراهيم زاده
مدافع
ذوب آهن 0 گل
بابادی عكاشه بابادی عكاشه
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
بهزادی بهزادی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
حبیب زاده حبیب زاده
هافبک
ذوب آهن 0 گل
حدادی‌­فر حدادی‌­فر
هافبک
ذوب آهن 0 گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
ذوب آهن 0 گل
خدری خدری
هافبک
ذوب آهن 0 گل
رحیمی رحیمی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
ذوب آهن 0 گل
شنانی شنانی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
طاهرى طاهرى
مدافع
ذوب آهن 0 گل
قادری قادری
هافبک
ذوب آهن 0 گل
قریشی قریشی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
قنبری قنبری
مدافع
ذوب آهن 0 گل
محمدی مهر محمدی مهر
مدافع
ذوب آهن 0 گل
ملکی ملکی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
منظمی منظمی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
مهدی خلیل مهدی خلیل
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
مومنی مومنی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
نبی زاده نبی زاده
هافبک
ذوب آهن 0 گل
چراغعلی چراغعلی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
کاظمی کاظمی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
گردان گردان
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
ابراهيم زاده ابراهيم زاده
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
جهانی جهانی
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
حدادی‌­فر حدادی‌­فر
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
دشتی دشتی
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
مارکوویچ مارکوویچ
مهاجم
ذوب آهن 1 پاس گل
محمدی مهر محمدی مهر
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
آقاجانی آقاجانی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
بابادی عكاشه بابادی عكاشه
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
بهزادی بهزادی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
بیدوف بیدوف
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
حبیب زاده حبیب زاده
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
حسینی حسینی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
خدری خدری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
رحیمی رحیمی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
شنانی شنانی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
طاهرى طاهرى
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
قادری قادری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
قریشی قریشی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
قنبری قنبری
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
محمد­زاده محمد­زاده
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
ملکی ملکی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
منظمی منظمی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
مهدی خلیل مهدی خلیل
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
مومنی مومنی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
نبی زاده نبی زاده
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
چراغعلی چراغعلی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
گردان گردان
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.