ذوب آهن

ذوب آهن

تاریخ تاسیس: 1347

شهر: اصفهان

ورزشگاه: فولاد شهر

ظرفیت: 20,000 نفر

فولاد شهر

برنامه بازی های ذوب آهن

جمعه، 7 اردیبهشت 1403
1 - 1
چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403
0 - 2
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403
2 - 1
دوشنبه، 24 اردیبهشت 1403
1 - 0
جمعه، 4 خرداد 1403
1 - 0
سه شنبه، 8 خرداد 1403
20:00
شنبه، 12 خرداد 1403
20:00

لیست بازیکنان

محمد جواد محمدی محمد جواد محمدی
مهاجم
ذوب آهن 7 گل
علیاری علیاری
هافبک
ذوب آهن 3 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
ذوب آهن 2 گل
قریشی قریشی
مدافع
ذوب آهن 2 گل
گرامی گرامی
مدافع
ذوب آهن 2 گل
یوسفی یوسفی
هافبک
ذوب آهن 2 گل
رنگرز جدی رنگرز جدی
مدافع
ذوب آهن 1 گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
ذوب آهن 1 گل
معصومی معصومی
مدافع
ذوب آهن 1 گل
مهرداد رضایی مهرداد رضایی
هافبک
ذوب آهن 1 گل
آذرباد آذرباد
هافبک
ذوب آهن 0 گل
آریا کیا آریا کیا
مدافع
ذوب آهن 0 گل
ایری ایری
مدافع
ذوب آهن 0 گل
باغبان باغبان
هافبک
ذوب آهن 0 گل
خاقانی خاقانی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
سرشوق سرشوق
هافبک
ذوب آهن 0 گل
علیپور علیپور
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
فروزان فروزان
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
قادری قادری
مدافع
ذوب آهن 0 گل
لطیفی لطیفی
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
محمد رضا رضایی محمد رضا رضایی
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
مختاری هزاررود مختاری هزاررود
هافبک
ذوب آهن 0 گل
مصلح مصلح
مدافع
ذوب آهن 0 گل
میرلوحی میرلوحی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
نادر محمدی نادر محمدی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
نفری نفری
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
پارسا جعفری پارسا جعفری
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
کامیابی‌­نیا کامیابی‌­نیا
هافبک
ذوب آهن 0 گل
کریمی کریمی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
گریگول چابرادزه گریگول چابرادزه
مدافع
ذوب آهن 0 گل
آذرباد آذرباد
هافبک
ذوب آهن 3 پاس گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
ذوب آهن 2 پاس گل
رنگرز جدی رنگرز جدی
مدافع
ذوب آهن 2 پاس گل
محمد جواد محمدی محمد جواد محمدی
مهاجم
ذوب آهن 2 پاس گل
مصلح مصلح
مدافع
ذوب آهن 2 پاس گل
نادر محمدی نادر محمدی
مدافع
ذوب آهن 2 پاس گل
خاقانی خاقانی
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
سرشوق سرشوق
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
قریشی قریشی
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
لطیفی لطیفی
مهاجم
ذوب آهن 1 پاس گل
مختاری هزاررود مختاری هزاررود
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
مهرداد رضایی مهرداد رضایی
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
پارسا جعفری پارسا جعفری
دروازه بان
ذوب آهن 1 پاس گل
کریمی کریمی
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
گریگول چابرادزه گریگول چابرادزه
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
آریا کیا آریا کیا
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
ایری ایری
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
باغبان باغبان
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
شریعت زاده شریعت زاده
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
علیاری علیاری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
علیپور علیپور
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
فروزان فروزان
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
قادری قادری
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
محمد رضا رضایی محمد رضا رضایی
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
معصومی معصومی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
میرلوحی میرلوحی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
نفری نفری
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
کامیابی‌­نیا کامیابی‌­نیا
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
گرامی گرامی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
یوسفی یوسفی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
چهاره بازیکن