ذوب آهن

ذوب آهن

تاریخ تاسیس: 1347

شهر: اصفهان

ورزشگاه: فولاد شهر

ظرفیت: 20,000 نفر

فولاد شهر

برنامه بازی های ذوب آهن

جمعه، 5 آبان 1402
1 - 0
پنجشنبه، 11 آبان 1402
1 - 1
یکشنبه، 21 آبان 1402
1 - 2
شنبه، 4 آذر 1402
1 - 1
جمعه، 17 آذر 1402
15:00
سه شنبه، 28 آذر 1402
16:30
دوشنبه، 4 دی 1402
15:00

لیست بازیکنان

محمد جواد محمدی محمد جواد محمدی
مهاجم
ذوب آهن 4 گل
علیاری علیاری
هافبک
ذوب آهن 1 گل
قریشی قریشی
مدافع
ذوب آهن 1 گل
معصومی معصومی
مدافع
ذوب آهن 1 گل
مهرداد رضایی مهرداد رضایی
هافبک
ذوب آهن 1 گل
یوسفی یوسفی
هافبک
ذوب آهن 1 گل
آریا کیا آریا کیا
مدافع
ذوب آهن 0 گل
آشوری آشوری
هافبک
ذوب آهن 0 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
ایری ایری
مدافع
ذوب آهن 0 گل
باقرپسند باقرپسند
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
خاقانی خاقانی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
رنگرز جدی رنگرز جدی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
علیپور علیپور
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
فرعباسی فرعباسی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
قادری قادری
مدافع
ذوب آهن 0 گل
لطیفی لطیفی
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
محمد رضا رضایی محمد رضا رضایی
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
محمدی مهر محمدی مهر
مدافع
ذوب آهن 0 گل
مختاری هزاررود مختاری هزاررود
هافبک
ذوب آهن 0 گل
مداحی مداحی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
مصلح مصلح
مدافع
ذوب آهن 0 گل
میرلوحی میرلوحی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
نادر محمدی نادر محمدی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
نفری نفری
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
پارسا جعفری پارسا جعفری
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
کامیابی‌­نیا کامیابی‌­نیا
هافبک
ذوب آهن 0 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
ذوب آهن 1 پاس گل
خاقانی خاقانی
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
رنگرز جدی رنگرز جدی
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
لطیفی لطیفی
مهاجم
ذوب آهن 1 پاس گل
محمد جواد محمدی محمد جواد محمدی
مهاجم
ذوب آهن 1 پاس گل
مصلح مصلح
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
مهرداد رضایی مهرداد رضایی
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
نادر محمدی نادر محمدی
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
آریا کیا آریا کیا
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
آشوری آشوری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
ایری ایری
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
باقرپسند باقرپسند
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
علیاری علیاری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
علیپور علیپور
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
فرعباسی فرعباسی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
قادری قادری
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
قریشی قریشی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
محمد رضا رضایی محمد رضا رضایی
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
محمدی مهر محمدی مهر
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
مختاری هزاررود مختاری هزاررود
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
مداحی مداحی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
معصومی معصومی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
میرلوحی میرلوحی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
نفری نفری
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
پارسا جعفری پارسا جعفری
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
کامیابی‌­نیا کامیابی‌­نیا
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
یوسفی یوسفی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
چهاره بازیکن