ذوب آهن

ذوب آهن

تاریخ تاسیس: 1347

شهر: اصفهان

ورزشگاه: فولاد شهر

ظرفیت: 20,000 نفر

فولاد شهر

برنامه بازی های ذوب آهن

جمعه، 11 فروردین 1402
2 - 0
جمعه، 18 فروردین 1402
1 - 0
جمعه، 25 فروردین 1402
1 - 0
دوشنبه، 4 اردیبهشت 1402
0 - 0
جمعه، 15 اردیبهشت 1402
2 - 0
جمعه، 22 اردیبهشت 1402
1 - 1
پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1402
3 - 3

لیست بازیکنان

اکوان اکوان
مدافع
ذوب آهن 4 گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
ذوب آهن 4 گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
ذوب آهن 3 گل
نریمان­جهان نریمان­جهان
هافبک
ذوب آهن 3 گل
آشوری آشوری
هافبک
ذوب آهن 2 گل
رنگرز جدی رنگرز جدی
مدافع
ذوب آهن 2 گل
سالاری سالاری
مهاجم
ذوب آهن 2 گل
صادق صادقی صادق صادقی
هافبک
ذوب آهن 2 گل
قاسمی قاسمی
مدافع
ذوب آهن 2 گل
طاهرى طاهرى
مدافع
ذوب آهن 1 گل
آقاجانی آقاجانی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
ابراهيم زاده ابراهيم زاده
مدافع
ذوب آهن 0 گل
باقرپسند باقرپسند
مهاجم
ذوب آهن 0 گل
جعفری جعفری
هافبک
ذوب آهن 0 گل
درخشان مهر درخشان مهر
مدافع
ذوب آهن 0 گل
رضازاده رضازاده
مدافع
ذوب آهن 0 گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
ذوب آهن 0 گل
سیف‌اللهی سیف‌اللهی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
صدقی صدقی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
فرامرزی فرامرزی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
فرعباسی فرعباسی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
قادری قادری
هافبک
ذوب آهن 0 گل
قریشی قریشی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
محمودآبادی محمودآبادی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
مختاری هزاررود مختاری هزاررود
هافبک
ذوب آهن 0 گل
مداحی مداحی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
معصومی معصومی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
مومنی مومنی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
میرلوحی میرلوحی
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
نادر محمدی نادر محمدی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
ذوب آهن 0 گل
پارسا جعفری پارسا جعفری
دروازه بان
ذوب آهن 0 گل
پورعلی پورعلی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
گودرزی گودرزی
هافبک
ذوب آهن 0 گل
نریمان­جهان نریمان­جهان
هافبک
ذوب آهن 4 پاس گل
صدقی صدقی
مدافع
ذوب آهن 2 پاس گل
قریشی قریشی
مدافع
ذوب آهن 2 پاس گل
آشوری آشوری
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
اسلامی اسلامی
مهاجم
ذوب آهن 1 پاس گل
باقرپسند باقرپسند
مهاجم
ذوب آهن 1 پاس گل
رنگرز جدی رنگرز جدی
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
صادق صادقی صادق صادقی
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
مختاری هزاررود مختاری هزاررود
هافبک
ذوب آهن 1 پاس گل
نادر محمدی نادر محمدی
مدافع
ذوب آهن 1 پاس گل
آقاجانی آقاجانی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
ابراهيم زاده ابراهيم زاده
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
اکوان اکوان
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
جعفری جعفری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
درخشان مهر درخشان مهر
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
رضازاده رضازاده
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
سالاری سالاری
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
ذوب آهن 0 پاس گل
سیف‌اللهی سیف‌اللهی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
طاهرى طاهرى
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
فرامرزی فرامرزی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
فرعباسی فرعباسی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
قادری قادری
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
قاسمی قاسمی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
محمودآبادی محمودآبادی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
مداحی مداحی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
معصومی معصومی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
مومنی مومنی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
میرلوحی میرلوحی
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
ذوب آهن 0 پاس گل
پارسا جعفری پارسا جعفری
دروازه بان
ذوب آهن 0 پاس گل
پورعلی پورعلی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
گودرزی گودرزی
هافبک
ذوب آهن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.