پدیده

پدیده

تاریخ تاسیس: 1392

شهر: مشهد

ورزشگاه: امام رضا

ظرفیت: 25,000 نفر

امام رضا

برنامه بازی های پدیده

شنبه، 5 تیر 1400
2 - 1
چهارشنبه، 9 تیر 1400
1 - 2
سه شنبه، 15 تیر 1400
1 - 0
سه شنبه، 22 تیر 1400
1 - 0
سه شنبه، 29 تیر 1400
0 - 1
یکشنبه، 3 مرداد 1400
2 - 1
جمعه، 8 مرداد 1400
0 - 0

لیست بازیکنان

قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
پدیده 11 گل
مهربان مهربان
هافبک
پدیده 4 گل
الجبوری الجبوری
مهاجم
پدیده 3 گل
پورتقی پورتقی
مهاجم
پدیده 2 گل
احسان  حسینی احسان حسینی
مدافع
پدیده 1 گل
بایرامی بایرامی
هافبک
پدیده 1 گل
رحمان جعفری رحمان جعفری
مهاجم
پدیده 1 گل
صادق صادقی صادق صادقی
هافبک
پدیده 1 گل
یزدان دوست یزدان دوست
مدافع
پدیده 1 گل
اسدآبادی اسدآبادی
هافبک
پدیده 0 گل
امیرحسن جعفری امیرحسن جعفری
هافبک
پدیده 0 گل
امیرحسین نعمتی امیرحسین نعمتی
هافبک
پدیده 0 گل
جعفرزاده جعفرزاده
هافبک
پدیده 0 گل
خراسانی خراسانی
هافبک
پدیده 0 گل
صفائیان صفائیان
دروازه بان
پدیده 0 گل
صفرزاده صفرزاده
هافبک
پدیده 0 گل
طاهران طاهران
مدافع
پدیده 0 گل
فرامرزی فرامرزی
مدافع
پدیده 0 گل
فراهانی فراهانی
دروازه بان
پدیده 0 گل
فلاحیان فلاحیان
هافبک
پدیده 0 گل
محمد زاده محمد زاده
هافبک
پدیده 0 گل
معصومی معصومی
هافبک
پدیده 0 گل
منصوری منصوری
هافبک
پدیده 0 گل
میثاقیان میثاقیان
مدافع
پدیده 0 گل
نعمتی نعمتی
مدافع
پدیده 0 گل
وکیا وکیا
مدافع
پدیده 0 گل
پورهاشم پورهاشم
مدافع
پدیده 0 گل
کریمی کریمی
هافبک
پدیده 0 گل
کیا کیا
دروازه بان
پدیده 0 گل
گودرزی گودرزی
هافبک
پدیده 0 گل
قاسمی نژاد قاسمی نژاد
مهاجم
پدیده 3 پاس گل
صادق صادقی صادق صادقی
هافبک
پدیده 2 پاس گل
معصومی معصومی
هافبک
پدیده 2 پاس گل
امیرحسین نعمتی امیرحسین نعمتی
هافبک
پدیده 1 پاس گل
بایرامی بایرامی
هافبک
پدیده 1 پاس گل
فرامرزی فرامرزی
مدافع
پدیده 1 پاس گل
مهربان مهربان
هافبک
پدیده 1 پاس گل
نعمتی نعمتی
مدافع
پدیده 1 پاس گل
پورهاشم پورهاشم
مدافع
پدیده 1 پاس گل
احسان  حسینی احسان حسینی
مدافع
پدیده 0 پاس گل
اسدآبادی اسدآبادی
هافبک
پدیده 0 پاس گل
الجبوری الجبوری
مهاجم
پدیده 0 پاس گل
امیرحسن جعفری امیرحسن جعفری
هافبک
پدیده 0 پاس گل
جعفرزاده جعفرزاده
هافبک
پدیده 0 پاس گل
خراسانی خراسانی
هافبک
پدیده 0 پاس گل
رحمان جعفری رحمان جعفری
مهاجم
پدیده 0 پاس گل
صفائیان صفائیان
دروازه بان
پدیده 0 پاس گل
صفرزاده صفرزاده
هافبک
پدیده 0 پاس گل
طاهران طاهران
مدافع
پدیده 0 پاس گل
فراهانی فراهانی
دروازه بان
پدیده 0 پاس گل
فلاحیان فلاحیان
هافبک
پدیده 0 پاس گل
محمد زاده محمد زاده
هافبک
پدیده 0 پاس گل
منصوری منصوری
هافبک
پدیده 0 پاس گل
میثاقیان میثاقیان
مدافع
پدیده 0 پاس گل
وکیا وکیا
مدافع
پدیده 0 پاس گل
پورتقی پورتقی
مهاجم
پدیده 0 پاس گل
کریمی کریمی
هافبک
پدیده 0 پاس گل
کیا کیا
دروازه بان
پدیده 0 پاس گل
گودرزی گودرزی
هافبک
پدیده 0 پاس گل
یزدان دوست یزدان دوست
مدافع
پدیده 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.