پیکان

پیکان

تاریخ تاسیس: 1387

شهر: تهران

ورزشگاه: استادیم شهر قدس

ظرفیت: 25,000 نفر

استادیم شهر قدس

برنامه بازی های پیکان

دوشنبه، 19 فروردین 1398
3 - 1
شنبه، 24 فروردین 1398
0 - 1
جمعه، 30 فروردین 1398
0 - 1
پنجشنبه، 5 اردیبهشت 1398
3 - 2
پنجشنبه، 12 اردیبهشت 1398
1 - 1
شنبه، 21 اردیبهشت 1398
1 - 0
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398
2 - 0

لیست بازیکنان

آل کثیر آل کثیر
مهاجم
پیکان 8 گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 3 گل
فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
مهاجم
پیکان 3 گل
قاضی قاضی
مهاجم
پیکان 3 گل
واسعی واسعی
هافبک
پیکان 3 گل
رحمانی رحمانی
هافبک
پیکان 2 گل
شیخی‌ سلیمانی شیخی‌ سلیمانی
مدافع
پیکان 2 گل
انصاری انصاری
مهاجم
پیکان 1 گل
روستایی روستایی
مهاجم
پیکان 1 گل
قاسمی قاسمی
مدافع
پیکان 1 گل
پورامینی پورامینی
هافبک
پیکان 1 گل
 رزاقپور  رزاقپور
مدافع
پیکان 0 گل
ابراهیمی ابراهیمی
هافبک
پیکان 0 گل
امینی امینی
دروازه بان
پیکان 0 گل
جدی جدی
مدافع
پیکان 0 گل
حق­وردی حق­وردی
مدافع
پیکان 0 گل
حمودی حمودی
مدافع
پیکان 0 گل
خانزادی خانزادی
هافبک
پیکان 0 گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
پیکان 0 گل
ستاری ستاری
مدافع
پیکان 0 گل
شهسواری شهسواری
مدافع
پیکان 0 گل
شیخ ویسی شیخ ویسی
دروازه بان
پیکان 0 گل
علی‌­محمدی علی‌­محمدی
هافبک
پیکان 0 گل
قائدی فر قائدی فر
مدافع
پیکان 0 گل
مؤمنی مؤمنی
هافبک
پیکان 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
پیکان 0 گل
مشکل‌­پور مشکل‌­پور
مدافع
پیکان 0 گل
موسوی موسوی
مدافع
پیکان 0 گل
مگنو باتیستا مگنو باتیستا
هافبک
پیکان 0 گل
ناصری ناصری
دروازه بان
پیکان 0 گل
ووکوسوویچ ووکوسوویچ
هافبک
پیکان 0 گل
کریمی کریمی
هافبک
پیکان 0 گل
مؤمنی مؤمنی
هافبک
پیکان 7 پاس گل
پورامینی پورامینی
هافبک
پیکان 3 پاس گل
آل کثیر آل کثیر
مهاجم
پیکان 2 پاس گل
حمودی حمودی
مدافع
پیکان 2 پاس گل
خانزادی خانزادی
هافبک
پیکان 1 پاس گل
علی‌­محمدی علی‌­محمدی
هافبک
پیکان 1 پاس گل
قاضی قاضی
مهاجم
پیکان 1 پاس گل
واسعی واسعی
هافبک
پیکان 1 پاس گل
کریمی کریمی
هافبک
پیکان 1 پاس گل
 رزاقپور  رزاقپور
مدافع
پیکان 0 پاس گل
ابراهیمی ابراهیمی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
امینی امینی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
انصاری انصاری
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
جدی جدی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
حق­وردی حق­وردی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
پیکان 0 پاس گل
رحمانی رحمانی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
روستایی روستایی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
ستاری ستاری
مدافع
پیکان 0 پاس گل
شهسواری شهسواری
مدافع
پیکان 0 پاس گل
شیخ ویسی شیخ ویسی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
شیخی‌ سلیمانی شیخی‌ سلیمانی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
قائدی فر قائدی فر
مدافع
پیکان 0 پاس گل
قاسمی قاسمی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
مشکل‌­پور مشکل‌­پور
مدافع
پیکان 0 پاس گل
موسوی موسوی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
مگنو باتیستا مگنو باتیستا
هافبک
پیکان 0 پاس گل
ناصری ناصری
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
ووکوسوویچ ووکوسوویچ
هافبک
پیکان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.