پیکان

پیکان

تاریخ تاسیس: 1387

شهر: تهران

ورزشگاه: استادیم شهر قدس

ظرفیت: 25,000 نفر

استادیم شهر قدس

لیست بازیکنان

آریا کیا آریا کیا
هافبک
پیکان 0 گل
ابراهیمی ابراهیمی
هافبک
پیکان 0 گل
امینی امینی
دروازه بان
پیکان 0 گل
انصاری انصاری
مهاجم
پیکان 0 گل
جبیره جبیره
مهاجم
پیکان 0 گل
جودکی جودکی
مدافع
پیکان 0 گل
حق­وردی حق­وردی
مدافع
پیکان 0 گل
حمودی حمودی
مدافع
پیکان 0 گل
خانزادی خانزادی
هافبک
پیکان 0 گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
پیکان 0 گل
دانیال ماهینی دانیال ماهینی
مدافع
پیکان 0 گل
درویشی درویشی
مهاجم
پیکان 0 گل
دریس دریس
دروازه بان
پیکان 0 گل
رحمانی رحمانی
هافبک
پیکان 0 گل
ستاری ستاری
مدافع
پیکان 0 گل
شریفی شریفی
مهاجم
پیکان 0 گل
شهسواری شهسواری
مدافع
پیکان 0 گل
شیخ ویسی شیخ ویسی
دروازه بان
پیکان 0 گل
شیخی‌ سلیمانی شیخی‌ سلیمانی
مدافع
پیکان 0 گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 0 گل
عباسیان عباسیان
هافبک
پیکان 0 گل
علی‌­محمدی علی‌­محمدی
هافبک
پیکان 0 گل
فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
مهاجم
پیکان 0 گل
قائدی فر قائدی فر
مدافع
پیکان 0 گل
قادری قادری
هافبک
پیکان 0 گل
محمد ابراهیمی محمد ابراهیمی
هافبک
پیکان 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
پیکان 0 گل
نوری نوری
هافبک
پیکان 0 گل
واسعی واسعی
هافبک
پیکان 0 گل
ووکوسوویچ ووکوسوویچ
هافبک
پیکان 0 گل
پورامینی پورامینی
هافبک
پیکان 0 گل
پورصف شکن پورصف شکن
هافبک
پیکان 0 گل
کوشکی کوشکی
هافبک
پیکان 0 گل
آریا کیا آریا کیا
هافبک
پیکان 0 پاس گل
ابراهیمی ابراهیمی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
امینی امینی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
انصاری انصاری
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
جبیره جبیره
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
جودکی جودکی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
حق­وردی حق­وردی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
حمودی حمودی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
خانزادی خانزادی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
پیکان 0 پاس گل
دانیال ماهینی دانیال ماهینی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
درویشی درویشی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
دریس دریس
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
رحمانی رحمانی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
ستاری ستاری
مدافع
پیکان 0 پاس گل
شریفی شریفی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
شهسواری شهسواری
مدافع
پیکان 0 پاس گل
شیخ ویسی شیخ ویسی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
شیخی‌ سلیمانی شیخی‌ سلیمانی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
عباسیان عباسیان
هافبک
پیکان 0 پاس گل
علی‌­محمدی علی‌­محمدی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
فراز امام‌­علی فراز امام‌­علی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
قائدی فر قائدی فر
مدافع
پیکان 0 پاس گل
قادری قادری
هافبک
پیکان 0 پاس گل
محمد ابراهیمی محمد ابراهیمی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
نوری نوری
هافبک
پیکان 0 پاس گل
واسعی واسعی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
ووکوسوویچ ووکوسوویچ
هافبک
پیکان 0 پاس گل
پورامینی پورامینی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
پورصف شکن پورصف شکن
هافبک
پیکان 0 پاس گل
کوشکی کوشکی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.