پیکان

پیکان

تاریخ تاسیس: 1387

شهر: تهران

ورزشگاه: استادیم شهر قدس

ظرفیت: 25,000 نفر

استادیم شهر قدس

لیست بازیکنان

حاتمی حاتمی
مهاجم
پیکان 2 گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 2 گل
قادری قادری
هافبک
پیکان 2 گل
جبیره جبیره
مهاجم
پیکان 1 گل
درویشی درویشی
مهاجم
پیکان 1 گل
روستایی روستایی
مهاجم
پیکان 1 گل
ستاری ستاری
مدافع
پیکان 1 گل
پورامینی پورامینی
هافبک
پیکان 1 گل
اسماعیلی اسماعیلی
دروازه بان
پیکان 0 گل
امینی امینی
دروازه بان
پیکان 0 گل
بابایی بابایی
هافبک
پیکان 0 گل
جدی جدی
مدافع
پیکان 0 گل
جودکی جودکی
مدافع
پیکان 0 گل
حیدری حیدری
هافبک
پیکان 0 گل
خانزادی خانزادی
هافبک
پیکان 0 گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
پیکان 0 گل
دانیال ماهینی دانیال ماهینی
مدافع
پیکان 0 گل
دریس دریس
دروازه بان
پیکان 0 گل
رحمانی رحمانی
هافبک
پیکان 0 گل
رضایی رضایی
دروازه بان
پیکان 0 گل
رنگرز رنگرز
هافبک
پیکان 0 گل
شریفی شریفی
مهاجم
پیکان 0 گل
شهسواری شهسواری
مدافع
پیکان 0 گل
شیخ ویسی شیخ ویسی
دروازه بان
پیکان 0 گل
شیخی‌ سلیمانی شیخی‌ سلیمانی
مدافع
پیکان 0 گل
طاهرخانی طاهرخانی
مدافع
پیکان 0 گل
عباسیان عباسیان
هافبک
پیکان 0 گل
عیدی عیدی
مدافع
پیکان 0 گل
قائدی فر قائدی فر
مدافع
پیکان 0 گل
محمد ابراهیمی محمد ابراهیمی
هافبک
پیکان 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
پیکان 0 گل
نوری نوری
هافبک
پیکان 0 گل
پورصف شکن پورصف شکن
هافبک
پیکان 0 گل
کوشکی کوشکی
هافبک
پیکان 0 گل
روستایی روستایی
مهاجم
پیکان 2 پاس گل
بابایی بابایی
هافبک
پیکان 1 پاس گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
پیکان 1 پاس گل
پورامینی پورامینی
هافبک
پیکان 1 پاس گل
اسماعیلی اسماعیلی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
امینی امینی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
جبیره جبیره
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
جدی جدی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
جودکی جودکی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
حاتمی حاتمی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
حیدری حیدری
هافبک
پیکان 0 پاس گل
خانزادی خانزادی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
دانیال ماهینی دانیال ماهینی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
درویشی درویشی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
دریس دریس
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
رحمانی رحمانی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
رضایی رضایی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
رنگرز رنگرز
هافبک
پیکان 0 پاس گل
ستاری ستاری
مدافع
پیکان 0 پاس گل
شریفی شریفی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
شهسواری شهسواری
مدافع
پیکان 0 پاس گل
شیخ ویسی شیخ ویسی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
شیخی‌ سلیمانی شیخی‌ سلیمانی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
طاهرخانی طاهرخانی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
عباسیان عباسیان
هافبک
پیکان 0 پاس گل
عیدی عیدی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
قائدی فر قائدی فر
مدافع
پیکان 0 پاس گل
قادری قادری
هافبک
پیکان 0 پاس گل
محمد ابراهیمی محمد ابراهیمی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
نوری نوری
هافبک
پیکان 0 پاس گل
پورصف شکن پورصف شکن
هافبک
پیکان 0 پاس گل
کوشکی کوشکی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.