پیکان

پیکان

تاریخ تاسیس: 1387

شهر: تهران

ورزشگاه: استادیم شهر قدس

ظرفیت: 25,000 نفر

استادیم شهر قدس

برنامه بازی های پیکان

چهارشنبه، 1 شهریور 1402
1 - 1
سه شنبه، 7 شهریور 1402
1 - 3
چهارشنبه، 29 شهریور 1402
2 - 0
سه شنبه، 4 مهر 1402
لغو شد
پنجشنبه، 13 مهر 1402
19:30
شنبه، 6 آبان 1402
18:00
جمعه، 19 آبان 1402
17:30

لیست بازیکنان

طاهر طاهر
مدافع
پیکان 1 گل
غندی پور غندی پور
هافبک
پیکان 1 گل
نریمان­جهان نریمان­جهان
هافبک
پیکان 1 گل
آزاده آزاده
هافبک
پیکان 0 گل
احمدی احمدی
مدافع
پیکان 0 گل
اسدی اسدی
مهاجم
پیکان 0 گل
اسفندیاری اسفندیاری
دروازه بان
پیکان 0 گل
اصلانی اصلانی
هافبک
پیکان 0 گل
افشین صادقی افشین صادقی
هافبک
پیکان 0 گل
اکبری اکبری
مدافع
پیکان 0 گل
باقری باقری
هافبک
پیکان 0 گل
بایرامی بایرامی
مهاجم
پیکان 0 گل
ثابت ایمانی ثابت ایمانی
هافبک
پیکان 0 گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
پیکان 0 گل
جهانبخش جهانبخش
مدافع
پیکان 0 گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
پیکان 0 گل
دهقان دهقان
هافبک
پیکان 0 گل
رنجبر رنجبر
مدافع
پیکان 0 گل
زارع زارع
هافبک
پیکان 0 گل
شبانی شبانی
مدافع
پیکان 0 گل
صادقی صادقی
دروازه بان
پیکان 0 گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 0 گل
صدقی صدقی
مدافع
پیکان 0 گل
صیامی صیامی
مهاجم
پیکان 0 گل
عزیزی عزیزی
مهاجم
پیکان 0 گل
غلامی غلامی
مدافع
پیکان 0 گل
فلاح فلاح
هافبک
پیکان 0 گل
ناصری ناصری
دروازه بان
پیکان 0 گل
پاکدل پاکدل
مهاجم
پیکان 0 گل
کاظمی کاظمی
مدافع
پیکان 0 گل
گلی گلی
دروازه بان
پیکان 0 گل
نریمان­جهان نریمان­جهان
هافبک
پیکان 1 پاس گل
پاکدل پاکدل
مهاجم
پیکان 1 پاس گل
آزاده آزاده
هافبک
پیکان 0 پاس گل
احمدی احمدی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
اسدی اسدی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
اسفندیاری اسفندیاری
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
اصلانی اصلانی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
افشین صادقی افشین صادقی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
اکبری اکبری
مدافع
پیکان 0 پاس گل
باقری باقری
هافبک
پیکان 0 پاس گل
بایرامی بایرامی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
ثابت ایمانی ثابت ایمانی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
جهانبخش جهانبخش
مدافع
پیکان 0 پاس گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
پیکان 0 پاس گل
دهقان دهقان
هافبک
پیکان 0 پاس گل
رنجبر رنجبر
مدافع
پیکان 0 پاس گل
زارع زارع
هافبک
پیکان 0 پاس گل
شبانی شبانی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
صادقی صادقی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
صدقی صدقی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
صیامی صیامی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
طاهر طاهر
مدافع
پیکان 0 پاس گل
عزیزی عزیزی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
غلامی غلامی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
غندی پور غندی پور
هافبک
پیکان 0 پاس گل
فلاح فلاح
هافبک
پیکان 0 پاس گل
ناصری ناصری
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
گلی گلی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
چهاره بازیکن