پیکان

پیکان

تاریخ تاسیس: 1387

شهر: تهران

ورزشگاه: استادیم شهر قدس

ظرفیت: 25,000 نفر

استادیم شهر قدس

برنامه بازی های پیکان

شنبه، 6 آبان 1402
0 - 1
جمعه، 12 آبان 1402
0 - 0
جمعه، 19 آبان 1402
1 - 1
جمعه، 3 آذر 1402
1 - 1
جمعه، 17 آذر 1402
15:00
دوشنبه، 27 آذر 1402
15:00
یکشنبه، 3 دی 1402
14:00

لیست بازیکنان

نریمان­جهان نریمان­جهان
هافبک
پیکان 3 گل
پاکدل پاکدل
مهاجم
پیکان 2 گل
طاهر طاهر
مدافع
پیکان 1 گل
غندی پور غندی پور
هافبک
پیکان 1 گل
آزاده آزاده
هافبک
پیکان 0 گل
احمدی احمدی
مدافع
پیکان 0 گل
اسدی اسدی
مهاجم
پیکان 0 گل
اسفندیاری اسفندیاری
دروازه بان
پیکان 0 گل
اصلانی اصلانی
هافبک
پیکان 0 گل
افخم افخم
هافبک
پیکان 0 گل
افشین صادقی افشین صادقی
هافبک
پیکان 0 گل
اکبری اکبری
مدافع
پیکان 0 گل
باقری باقری
هافبک
پیکان 0 گل
بایرامی بایرامی
مهاجم
پیکان 0 گل
ثابت ایمانی ثابت ایمانی
هافبک
پیکان 0 گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
پیکان 0 گل
جمشیدی جمشیدی
هافبک
پیکان 0 گل
جهانبخش جهانبخش
مدافع
پیکان 0 گل
حسینی حسینی
مدافع
پیکان 0 گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
پیکان 0 گل
دهقان دهقان
هافبک
پیکان 0 گل
رنجبر رنجبر
مدافع
پیکان 0 گل
زارع زارع
هافبک
پیکان 0 گل
سینگ سینگ
هافبک
پیکان 0 گل
شبانی شبانی
مدافع
پیکان 0 گل
شهیم شهیم
مهاجم
پیکان 0 گل
صادقی صادقی
دروازه بان
پیکان 0 گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 0 گل
صدقی صدقی
مدافع
پیکان 0 گل
صیامی صیامی
مهاجم
پیکان 0 گل
عزیزی عزیزی
مهاجم
پیکان 0 گل
غلامی غلامی
مدافع
پیکان 0 گل
فلاح فلاح
هافبک
پیکان 0 گل
ناصری ناصری
دروازه بان
پیکان 0 گل
کاظمی کاظمی
مدافع
پیکان 0 گل
گلی گلی
دروازه بان
پیکان 0 گل
نریمان­جهان نریمان­جهان
هافبک
پیکان 2 پاس گل
اصلانی اصلانی
هافبک
پیکان 1 پاس گل
اکبری اکبری
مدافع
پیکان 1 پاس گل
پاکدل پاکدل
مهاجم
پیکان 1 پاس گل
آزاده آزاده
هافبک
پیکان 0 پاس گل
احمدی احمدی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
اسدی اسدی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
اسفندیاری اسفندیاری
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
افخم افخم
هافبک
پیکان 0 پاس گل
افشین صادقی افشین صادقی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
باقری باقری
هافبک
پیکان 0 پاس گل
بایرامی بایرامی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
ثابت ایمانی ثابت ایمانی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
جمشیدی جمشیدی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
جهانبخش جهانبخش
مدافع
پیکان 0 پاس گل
حسینی حسینی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
پیکان 0 پاس گل
دهقان دهقان
هافبک
پیکان 0 پاس گل
رنجبر رنجبر
مدافع
پیکان 0 پاس گل
زارع زارع
هافبک
پیکان 0 پاس گل
سینگ سینگ
هافبک
پیکان 0 پاس گل
شبانی شبانی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
شهیم شهیم
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
صادقی صادقی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
صدقی صدقی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
صیامی صیامی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
طاهر طاهر
مدافع
پیکان 0 پاس گل
عزیزی عزیزی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
غلامی غلامی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
غندی پور غندی پور
هافبک
پیکان 0 پاس گل
فلاح فلاح
هافبک
پیکان 0 پاس گل
ناصری ناصری
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
گلی گلی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
چهاره بازیکن