پیکان

پیکان

تاریخ تاسیس: 1387

شهر: تهران

ورزشگاه: استادیم شهر قدس

ظرفیت: 25,000 نفر

استادیم شهر قدس

برنامه بازی های پیکان

جمعه، 18 فروردین 1402
0 - 1
شنبه، 26 فروردین 1402
0 - 0
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1402
1 - 0
یکشنبه، 10 اردیبهشت 1402
3 - 0
شنبه، 16 اردیبهشت 1402
0 - 1
جمعه، 22 اردیبهشت 1402
5 - 0
پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1402
1 - 1

لیست بازیکنان

باقری باقری
هافبک
پیکان 2 گل
جهانبخش جهانبخش
مدافع
پیکان 2 گل
لیموچی لیموچی
مهاجم
پیکان 2 گل
ثابت ایمانی ثابت ایمانی
هافبک
پیکان 1 گل
حسینی حسینی
هافبک
پیکان 1 گل
سامان فلاح سامان فلاح
مدافع
پیکان 1 گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 1 گل
کاظمی کاظمی
هافبک
پیکان 1 گل
آزاده آزاده
هافبک
پیکان 0 گل
اسفندیاری اسفندیاری
دروازه بان
پیکان 0 گل
اکبری اکبری
مدافع
پیکان 0 گل
بدرقه بدرقه
هافبک
پیکان 0 گل
بلبلی بلبلی
هافبک
پیکان 0 گل
جولانی جولانی
هافبک
پیکان 0 گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
پیکان 0 گل
رئوفی رئوفی
هافبک
پیکان 0 گل
رمضانی رمضانی
هافبک
پیکان 0 گل
رنجبر رنجبر
مدافع
پیکان 0 گل
زارعی زارعی
هافبک
پیکان 0 گل
شبانی شبانی
مدافع
پیکان 0 گل
طاهر طاهر
مدافع
پیکان 0 گل
عزیزی عزیزی
مهاجم
پیکان 0 گل
غلامی غلامی
مدافع
پیکان 0 گل
لطفی لطفی
مهاجم
پیکان 0 گل
محمدحسین  فلاح محمدحسین فلاح
هافبک
پیکان 0 گل
مظاهری مظاهری
دروازه بان
پیکان 0 گل
ناصری ناصری
دروازه بان
پیکان 0 گل
نوروزی‌فرد نوروزی‌فرد
مدافع
پیکان 0 گل
گلشنی گلشنی
هافبک
پیکان 0 گل
ثابت ایمانی ثابت ایمانی
هافبک
پیکان 3 پاس گل
لطفی لطفی
مهاجم
پیکان 2 پاس گل
رمضانی رمضانی
هافبک
پیکان 1 پاس گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 1 پاس گل
طاهر طاهر
مدافع
پیکان 1 پاس گل
محمدحسین  فلاح محمدحسین فلاح
هافبک
پیکان 1 پاس گل
آزاده آزاده
هافبک
پیکان 0 پاس گل
اسفندیاری اسفندیاری
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
اکبری اکبری
مدافع
پیکان 0 پاس گل
باقری باقری
هافبک
پیکان 0 پاس گل
بدرقه بدرقه
هافبک
پیکان 0 پاس گل
بلبلی بلبلی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
جهانبخش جهانبخش
مدافع
پیکان 0 پاس گل
جولانی جولانی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
حسینی حسینی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
حق­دوست حق­دوست
هافبک
پیکان 0 پاس گل
رئوفی رئوفی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
رنجبر رنجبر
مدافع
پیکان 0 پاس گل
زارعی زارعی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
سامان فلاح سامان فلاح
مدافع
پیکان 0 پاس گل
شبانی شبانی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
عزیزی عزیزی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
غلامی غلامی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
لیموچی لیموچی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
مظاهری مظاهری
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
ناصری ناصری
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
نوروزی‌فرد نوروزی‌فرد
مدافع
پیکان 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
گلشنی گلشنی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.