پیکان

پیکان

تاریخ تاسیس: 1387

شهر: تهران

ورزشگاه: استادیم شهر قدس

ظرفیت: 25,000 نفر

استادیم شهر قدس

برنامه بازی های پیکان

یکشنبه، 6 تیر 1400
1 - 1
پنجشنبه، 10 تیر 1400
0 - 1
سه شنبه، 15 تیر 1400
1 - 1
سه شنبه، 22 تیر 1400
1 - 1
سه شنبه، 29 تیر 1400
1 - 1
یکشنبه، 3 مرداد 1400
0 - 5
جمعه، 8 مرداد 1400
0 - 2

لیست بازیکنان

درویشی درویشی
مهاجم
پیکان 4 گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 4 گل
حاتمی حاتمی
مهاجم
پیکان 3 گل
قاسمی قاسمی
مدافع
پیکان 3 گل
جبیره جبیره
مهاجم
پیکان 2 گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
پیکان 2 گل
فلاح فلاح
مدافع
پیکان 2 گل
قادری قادری
هافبک
پیکان 2 گل
رنگرز جدی رنگرز جدی
مدافع
پیکان 1 گل
روستایی روستایی
مهاجم
پیکان 1 گل
ستاری ستاری
مدافع
پیکان 1 گل
پورامینی پورامینی
هافبک
پیکان 1 گل
کوشکی کوشکی
هافبک
پیکان 1 گل
اسماعیلی اسماعیلی
دروازه بان
پیکان 0 گل
بابایی بابایی
هافبک
پیکان 0 گل
جولانی جولانی
هافبک
پیکان 0 گل
حبیب زاده حبیب زاده
هافبک
پیکان 0 گل
حیدری حیدری
هافبک
پیکان 0 گل
خانزادی خانزادی
هافبک
پیکان 0 گل
دانیال ماهینی دانیال ماهینی
مدافع
پیکان 0 گل
دریس دریس
دروازه بان
پیکان 0 گل
رضایی رضایی
دروازه بان
پیکان 0 گل
شهسواری شهسواری
مدافع
پیکان 0 گل
شیخی‌ سلیمانی شیخی‌ سلیمانی
مدافع
پیکان 0 گل
عبدالله زاده عبدالله زاده
مدافع
پیکان 0 گل
عیدی عیدی
مدافع
پیکان 0 گل
قائدی فر قائدی فر
مدافع
پیکان 0 گل
قربان‌خانی قربان‌خانی
مدافع
پیکان 0 گل
محمد ابراهیمی محمد ابراهیمی
هافبک
پیکان 0 گل
محمدی محمدی
مدافع
پیکان 0 گل
معبودی معبودی
مدافع
پیکان 0 گل
نوری نوری
هافبک
پیکان 0 گل
خدابنده لو خدابنده لو
هافبک
پیکان 4 پاس گل
صالحی صالحی
مهاجم
پیکان 3 پاس گل
رنگرز جدی رنگرز جدی
مدافع
پیکان 2 پاس گل
روستایی روستایی
مهاجم
پیکان 2 پاس گل
بابایی بابایی
هافبک
پیکان 1 پاس گل
جبیره جبیره
مهاجم
پیکان 1 پاس گل
درویشی درویشی
مهاجم
پیکان 1 پاس گل
قادری قادری
هافبک
پیکان 1 پاس گل
قاسمی قاسمی
مدافع
پیکان 1 پاس گل
محمدی محمدی
مدافع
پیکان 1 پاس گل
پورامینی پورامینی
هافبک
پیکان 1 پاس گل
کوشکی کوشکی
هافبک
پیکان 1 پاس گل
اسماعیلی اسماعیلی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
جولانی جولانی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
حاتمی حاتمی
مهاجم
پیکان 0 پاس گل
حبیب زاده حبیب زاده
هافبک
پیکان 0 پاس گل
حیدری حیدری
هافبک
پیکان 0 پاس گل
خانزادی خانزادی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
دانیال ماهینی دانیال ماهینی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
دریس دریس
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
رضایی رضایی
دروازه بان
پیکان 0 پاس گل
ستاری ستاری
مدافع
پیکان 0 پاس گل
شهسواری شهسواری
مدافع
پیکان 0 پاس گل
شیخی‌ سلیمانی شیخی‌ سلیمانی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
عبدالله زاده عبدالله زاده
مدافع
پیکان 0 پاس گل
عیدی عیدی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
فلاح فلاح
مدافع
پیکان 0 پاس گل
قائدی فر قائدی فر
مدافع
پیکان 0 پاس گل
قربان‌خانی قربان‌خانی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
محمد ابراهیمی محمد ابراهیمی
هافبک
پیکان 0 پاس گل
معبودی معبودی
مدافع
پیکان 0 پاس گل
نوری نوری
هافبک
پیکان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.