سایپا

سایپا

تاریخ تاسیس: 1368

شهر: تهران

ورزشگاه: استادیم شهر قدس

ظرفیت: 25,000 نفر

استادیم شهر قدس

برنامه بازی های سایپا

دوشنبه، 29 مهر 1398
0 - 4
جمعه، 3 آبان 1398
0 - 0
پنجشنبه، 9 آبان 1398
0 - 0
پنجشنبه، 16 آبان 1398
1 - 0
یکشنبه، 3 آذر 1398
16:15
پنجشنبه، 7 آذر 1398
15:30
چهارشنبه، 13 آذر 1398
16:15

لیست بازیکنان

سلیمانی سلیمانی
مهاجم
سایپا 3 گل
رمضانی رمضانی
مهاجم
سایپا 2 گل
 محمد فر  محمد فر
مدافع
سایپا 1 گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
سایپا 1 گل
عباسیان عباسیان
هافبک
سایپا 1 گل
نیک خوی نیک خوی
مدافع
سایپا 1 گل
 سهرابیان  سهرابیان
مدافع
سایپا 0 گل
امید دُره امید دُره
مدافع
سایپا 0 گل
بایوج رضایی بایوج رضایی
هافبک
سایپا 0 گل
جانملکی جانملکی
مدافع
سایپا 0 گل
جباری جباری
هافبک
سایپا 0 گل
جعفری جعفری
مهاجم
سایپا 0 گل
جلالی جلالی
هافبک
سایپا 0 گل
حاجی عیدی حاجی عیدی
هافبک
سایپا 0 گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
سایپا 0 گل
شاه­‌علی‌دوست شاه­‌علی‌دوست
هافبک
سایپا 0 گل
شریعتی شریعتی
مدافع
سایپا 0 گل
شریفی شریفی
هافبک
سایپا 0 گل
علیاری علیاری
هافبک
سایپا 0 گل
غلامعلی بیگی غلامعلی بیگی
هافبک
سایپا 0 گل
فلاح­زاده فلاح­زاده
دروازه بان
سایپا 0 گل
لطفی لطفی
مدافع
سایپا 0 گل
مهری مهری
هافبک
سایپا 0 گل
نائیجی پور نائیجی پور
مدافع
سایپا 0 گل
نخودکار نخودکار
هافبک
سایپا 0 گل
نوراللهی نوراللهی
دروازه بان
سایپا 0 گل
هاشمی هاشمی
هافبک
سایپا 0 گل
کامیاب کامیاب
هافبک
سایپا 0 گل
گوهری گوهری
دروازه بان
سایپا 0 گل
عباسیان عباسیان
هافبک
سایپا 3 پاس گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
سایپا 1 پاس گل
رمضانی رمضانی
مهاجم
سایپا 1 پاس گل
شاه­‌علی‌دوست شاه­‌علی‌دوست
هافبک
سایپا 1 پاس گل
 سهرابیان  سهرابیان
مدافع
سایپا 0 پاس گل
 محمد فر  محمد فر
مدافع
سایپا 0 پاس گل
امید دُره امید دُره
مدافع
سایپا 0 پاس گل
بایوج رضایی بایوج رضایی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
جانملکی جانملکی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
جباری جباری
هافبک
سایپا 0 پاس گل
جعفری جعفری
مهاجم
سایپا 0 پاس گل
جلالی جلالی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
حاجی عیدی حاجی عیدی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
سایپا 0 پاس گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
سایپا 0 پاس گل
شریعتی شریعتی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
شریفی شریفی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
علیاری علیاری
هافبک
سایپا 0 پاس گل
غلامعلی بیگی غلامعلی بیگی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
فلاح­زاده فلاح­زاده
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
لطفی لطفی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
مهری مهری
هافبک
سایپا 0 پاس گل
نائیجی پور نائیجی پور
مدافع
سایپا 0 پاس گل
نخودکار نخودکار
هافبک
سایپا 0 پاس گل
نوراللهی نوراللهی
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
نیک خوی نیک خوی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
هاشمی هاشمی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
کامیاب کامیاب
هافبک
سایپا 0 پاس گل
گوهری گوهری
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.