سایپا

سایپا

تاریخ تاسیس: 1368

شهر: تهران

ورزشگاه: استادیم شهر قدس

ظرفیت: 25,000 نفر

استادیم شهر قدس

برنامه بازی های سایپا

جمعه، 18 بهمن 1398
1 - 1
جمعه، 25 بهمن 1398
3 - 1
جمعه، 9 اسفند 1398
1 - 2
پنجشنبه، 15 اسفند 1398
جمعه، 23 اسفند 1398
چهارشنبه، 28 اسفند 1398
شنبه، 16 فروردین 1399
17:00

لیست بازیکنان

سلیمانی سلیمانی
مهاجم
سایپا 6 گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
سایپا 3 گل
رمضانی رمضانی
مهاجم
سایپا 3 گل
جعفری جعفری
مهاجم
سایپا 2 گل
 سهرابیان  سهرابیان
مدافع
سایپا 1 گل
 محمد فر  محمد فر
مدافع
سایپا 1 گل
بارانی بارانی
هافبک
سایپا 1 گل
شاه­‌علی‌دوست شاه­‌علی‌دوست
هافبک
سایپا 1 گل
عباسیان عباسیان
هافبک
سایپا 1 گل
نیک خوی نیک خوی
مدافع
سایپا 1 گل
آقاخان آقاخان
هافبک
سایپا 0 گل
امید دُره امید دُره
مدافع
سایپا 0 گل
بایوج رضایی بایوج رضایی
هافبک
سایپا 0 گل
جباری جباری
هافبک
سایپا 0 گل
جلالی جلالی
هافبک
سایپا 0 گل
حاجی عیدی حاجی عیدی
هافبک
سایپا 0 گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
سایپا 0 گل
شریعتی شریعتی
مدافع
سایپا 0 گل
شریفی شریفی
هافبک
سایپا 0 گل
شفیعی شفیعی
مدافع
سایپا 0 گل
صادقی صادقی
مهاجم
سایپا 0 گل
علیاری علیاری
هافبک
سایپا 0 گل
غلامعلی بیگی غلامعلی بیگی
هافبک
سایپا 0 گل
فلاح­زاده فلاح­زاده
دروازه بان
سایپا 0 گل
لطفی لطفی
مدافع
سایپا 0 گل
منادی منادی
دروازه بان
سایپا 0 گل
نخودکار نخودکار
هافبک
سایپا 0 گل
نوراللهی نوراللهی
دروازه بان
سایپا 0 گل
هاشمی هاشمی
هافبک
سایپا 0 گل
کامیاب کامیاب
هافبک
سایپا 0 گل
عباسیان عباسیان
هافبک
سایپا 4 پاس گل
جعفری جعفری
مهاجم
سایپا 2 پاس گل
رمضانی رمضانی
مهاجم
سایپا 2 پاس گل
سلیمانی سلیمانی
مهاجم
سایپا 2 پاس گل
بارانی بارانی
هافبک
سایپا 1 پاس گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
سایپا 1 پاس گل
شاه­‌علی‌دوست شاه­‌علی‌دوست
هافبک
سایپا 1 پاس گل
غلامعلی بیگی غلامعلی بیگی
هافبک
سایپا 1 پاس گل
 سهرابیان  سهرابیان
مدافع
سایپا 0 پاس گل
 محمد فر  محمد فر
مدافع
سایپا 0 پاس گل
آقاخان آقاخان
هافبک
سایپا 0 پاس گل
امید دُره امید دُره
مدافع
سایپا 0 پاس گل
بایوج رضایی بایوج رضایی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
جباری جباری
هافبک
سایپا 0 پاس گل
جلالی جلالی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
حاجی عیدی حاجی عیدی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
سلطانی‌­مهر سلطانی‌­مهر
هافبک
سایپا 0 پاس گل
شریعتی شریعتی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
شریفی شریفی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
شفیعی شفیعی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
صادقی صادقی
مهاجم
سایپا 0 پاس گل
علیاری علیاری
هافبک
سایپا 0 پاس گل
فلاح­زاده فلاح­زاده
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
لطفی لطفی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
منادی منادی
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
نخودکار نخودکار
هافبک
سایپا 0 پاس گل
نوراللهی نوراللهی
دروازه بان
سایپا 0 پاس گل
نیک خوی نیک خوی
مدافع
سایپا 0 پاس گل
هاشمی هاشمی
هافبک
سایپا 0 پاس گل
کامیاب کامیاب
هافبک
سایپا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.