سپیدرود رشت

سپیدرود رشت

تاریخ تاسیس: 1968

شهر: رشت

ورزشگاه: دکتر عضدی رشت

ظرفیت: 17,276 نفر

دکتر عضدی رشت

لیست بازیکنان

بایرامی بایرامی
هافبک
سپیدرود رشت 6 گل
غلامی غلامی
مهاجم
سپیدرود رشت 4 گل
حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
هافبک
سپیدرود رشت 3 گل
بلبلی بلبلی
هافبک
سپیدرود رشت 2 گل
شیخی‌ سلیمانی شیخی‌ سلیمانی
مدافع
سپیدرود رشت 2 گل
فردوسی فردوسی
هافبک
سپیدرود رشت 2 گل
تهی دست تهی دست
مدافع
سپیدرود رشت 1 گل
محمدیاری محمدیاری
هافبک
سپیدرود رشت 1 گل
نزهتی نزهتی
مهاجم
سپیدرود رشت 1 گل
آقایی پور آقایی پور
مهاجم
سپیدرود رشت 0 گل
اسکندری اسکندری
هافبک
سپیدرود رشت 0 گل
ایران نژاد ایران نژاد
مدافع
سپیدرود رشت 0 گل
جوادی­‌مقدم جوادی­‌مقدم
هافبک
سپیدرود رشت 0 گل
حاتمی حاتمی
مدافع
سپیدرود رشت 0 گل
خرسندنیا خرسندنیا
هافبک
سپیدرود رشت 0 گل
ربیع زاده ربیع زاده
هافبک
سپیدرود رشت 0 گل
روما چاچوا روما چاچوا
مدافع
سپیدرود رشت 0 گل
سام کن سام کن
مدافع
سپیدرود رشت 0 گل
صادقی صادقی
دروازه بان
سپیدرود رشت 0 گل
عباسی عباسی
هافبک
سپیدرود رشت 0 گل
عزت کرامت عزت کرامت
هافبک
سپیدرود رشت 0 گل
علیزاده علیزاده
هافبک
سپیدرود رشت 0 گل
قربان زاده قربان زاده
مدافع
سپیدرود رشت 0 گل
لطفی لطفی
مهاجم
سپیدرود رشت 0 گل
لوکا نوزادزه لوکا نوزادزه
مدافع
سپیدرود رشت 0 گل
معقولی معقولی
هافبک
سپیدرود رشت 0 گل
ملکی ملکی
دروازه بان
سپیدرود رشت 0 گل
منصوریان منصوریان
مدافع
سپیدرود رشت 0 گل
مهدوی مهدوی
هافبک
سپیدرود رشت 0 گل
میلاد احمدی میلاد احمدی
هافبک
سپیدرود رشت 0 گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
سپیدرود رشت 0 گل
کومیشوکو کومیشوکو
هافبک
سپیدرود رشت 0 گل
تهی دست تهی دست
مدافع
سپیدرود رشت 2 پاس گل
مهدوی مهدوی
هافبک
سپیدرود رشت 2 پاس گل
بایرامی بایرامی
هافبک
سپیدرود رشت 1 پاس گل
بلبلی بلبلی
هافبک
سپیدرود رشت 1 پاس گل
ربیع زاده ربیع زاده
هافبک
سپیدرود رشت 1 پاس گل
عزت کرامت عزت کرامت
هافبک
سپیدرود رشت 1 پاس گل
غلامی غلامی
مهاجم
سپیدرود رشت 1 پاس گل
فردوسی فردوسی
هافبک
سپیدرود رشت 1 پاس گل
قربان زاده قربان زاده
مدافع
سپیدرود رشت 1 پاس گل
منصوریان منصوریان
مدافع
سپیدرود رشت 1 پاس گل
نزهتی نزهتی
مهاجم
سپیدرود رشت 1 پاس گل
آقایی پور آقایی پور
مهاجم
سپیدرود رشت 0 پاس گل
اسکندری اسکندری
هافبک
سپیدرود رشت 0 پاس گل
ایران نژاد ایران نژاد
مدافع
سپیدرود رشت 0 پاس گل
جوادی­‌مقدم جوادی­‌مقدم
هافبک
سپیدرود رشت 0 پاس گل
حاتمی حاتمی
مدافع
سپیدرود رشت 0 پاس گل
حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
هافبک
سپیدرود رشت 0 پاس گل
خرسندنیا خرسندنیا
هافبک
سپیدرود رشت 0 پاس گل
روما چاچوا روما چاچوا
مدافع
سپیدرود رشت 0 پاس گل
سام کن سام کن
مدافع
سپیدرود رشت 0 پاس گل
شیخی‌ سلیمانی شیخی‌ سلیمانی
مدافع
سپیدرود رشت 0 پاس گل
صادقی صادقی
دروازه بان
سپیدرود رشت 0 پاس گل
عباسی عباسی
هافبک
سپیدرود رشت 0 پاس گل
علیزاده علیزاده
هافبک
سپیدرود رشت 0 پاس گل
لطفی لطفی
مهاجم
سپیدرود رشت 0 پاس گل
لوکا نوزادزه لوکا نوزادزه
مدافع
سپیدرود رشت 0 پاس گل
محمدیاری محمدیاری
هافبک
سپیدرود رشت 0 پاس گل
معقولی معقولی
هافبک
سپیدرود رشت 0 پاس گل
ملکی ملکی
دروازه بان
سپیدرود رشت 0 پاس گل
میلاد احمدی میلاد احمدی
هافبک
سپیدرود رشت 0 پاس گل
نورمحمدی نورمحمدی
مدافع
سپیدرود رشت 0 پاس گل
کومیشوکو کومیشوکو
هافبک
سپیدرود رشت 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.