سپیدرود رشت

سپیدرود رشت

تاریخ تاسیس: 1347

شهر: رشت

ورزشگاه: دکتر عضدی رشت

ظرفیت: 17,276 نفر

دکتر عضدی رشت