تراکتور

تراکتور

تاریخ تاسیس: 1349

شهر: تبریز

ورزشگاه: یادگار امام

ظرفیت: 80,000 نفر

یادگار امام

برنامه بازی های تراکتور

دوشنبه، 6 شهریور 1402
1 - 0
شنبه، 11 شهریور 1402
0 - 1
چهارشنبه، 29 شهریور 1402
0 - 1
چهارشنبه، 5 مهر 1402
لغو شد
پنجشنبه، 13 مهر 1402
17:15
جمعه، 5 آبان 1402
18:00
یکشنبه، 21 آبان 1402
16:45

لیست بازیکنان

آغاسی آغاسی
مدافع
تراکتور 1 گل
عبدی عبدی
مهاجم
تراکتور 1 گل
کریم آذر کریم آذر
هافبک
تراکتور 1 گل
گوستاوو گوستاوو
هافبک
تراکتور 1 گل
 مرادیان  مرادیان
دروازه بان
تراکتور 0 گل
 نعمتی  نعمتی
هافبک
تراکتور 0 گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
تراکتور 0 گل
ابراهیم زاده ابراهیم زاده
مهاجم
تراکتور 0 گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
تراکتور 0 گل
خلیل‌­زاده خلیل‌­زاده
مدافع
تراکتور 0 گل
خیمنز خیمنز
هافبک
تراکتور 0 گل
رستمی رستمی
مهاجم
تراکتور 0 گل
ریکاردو آلوز ریکاردو آلوز
هافبک
تراکتور 0 گل
زارعی زارعی
دروازه بان
تراکتور 0 گل
سلامی سلامی
هافبک
تراکتور 0 گل
شکیب خو شکیب خو
مدافع
تراکتور 0 گل
شیری شیری
مدافع
تراکتور 0 گل
صفا هادی صفا هادی
هافبک
تراکتور 0 گل
قنبری قنبری
هافبک
تراکتور 0 گل
محمد حسینی محمد حسینی
مدافع
تراکتور 0 گل
مهدی حسینی مهدی حسینی
هافبک
تراکتور 0 گل
میلاد کر میلاد کر
مدافع
تراکتور 0 گل
نادری نادری
مدافع
تراکتور 0 گل
هاشم نژاد هاشم نژاد
هافبک
تراکتور 0 گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
تراکتور 0 گل
ریکاردو آلوز ریکاردو آلوز
هافبک
تراکتور 2 پاس گل
مهدی حسینی مهدی حسینی
هافبک
تراکتور 1 پاس گل
 مرادیان  مرادیان
دروازه بان
تراکتور 0 پاس گل
 نعمتی  نعمتی
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
آغاسی آغاسی
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
ابراهیم زاده ابراهیم زاده
مهاجم
تراکتور 0 پاس گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
خلیل‌­زاده خلیل‌­زاده
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
خیمنز خیمنز
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
رستمی رستمی
مهاجم
تراکتور 0 پاس گل
زارعی زارعی
دروازه بان
تراکتور 0 پاس گل
سلامی سلامی
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
شکیب خو شکیب خو
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
شیری شیری
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
صفا هادی صفا هادی
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
عبدی عبدی
مهاجم
تراکتور 0 پاس گل
قنبری قنبری
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
محمد حسینی محمد حسینی
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
میلاد کر میلاد کر
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
نادری نادری
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
هاشم نژاد هاشم نژاد
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
تراکتور 0 پاس گل
کریم آذر کریم آذر
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
گوستاوو گوستاوو
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
چهاره بازیکن