تراکتور

تراکتور

تاریخ تاسیس: 1349

شهر: تبریز

ورزشگاه: یادگار امام

ظرفیت: 80,000 نفر

یادگار امام

برنامه بازی های تراکتور

یکشنبه، 27 اسفند 1402
0 - 2
چهارشنبه، 15 فروردین 1403
0 - 0
دوشنبه، 20 فروردین 1403
1 - 1
جمعه، 24 فروردین 1403
1 - 4
جمعه، 31 فروردین 1403
16:30
چهارشنبه، 12 اردیبهشت 1403
17:00
دوشنبه، 17 اردیبهشت 1403
19:30

لیست بازیکنان

جعفری جعفری
هافبک
تراکتور 9 گل
عبدی عبدی
مهاجم
تراکتور 6 گل
گوستاوو گوستاوو
هافبک
تراکتور 4 گل
مهدی حسینی مهدی حسینی
هافبک
تراکتور 3 گل
آغاسی آغاسی
مدافع
تراکتور 2 گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
تراکتور 2 گل
ریکاردو آلوز ریکاردو آلوز
هافبک
تراکتور 2 گل
هاشم نژاد هاشم نژاد
هافبک
تراکتور 2 گل
 نعمتی  نعمتی
هافبک
تراکتور 1 گل
خلیل‌­زاده خلیل‌­زاده
مدافع
تراکتور 1 گل
دیلتیچ دیلتیچ
هافبک
تراکتور 1 گل
مطهری مطهری
مهاجم
تراکتور 1 گل
کریم آذر کریم آذر
هافبک
تراکتور 1 گل
 مرادیان  مرادیان
دروازه بان
تراکتور 0 گل
آشوری آشوری
هافبک
تراکتور 0 گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
تراکتور 0 گل
ابراهیم زاده ابراهیم زاده
مهاجم
تراکتور 0 گل
زارعی زارعی
دروازه بان
تراکتور 0 گل
سلامی سلامی
هافبک
تراکتور 0 گل
شکیب خو شکیب خو
مدافع
تراکتور 0 گل
شیری شیری
مدافع
تراکتور 0 گل
صفا هادی صفا هادی
هافبک
تراکتور 0 گل
محمد حسینی محمد حسینی
مدافع
تراکتور 0 گل
میلاد کر میلاد کر
مدافع
تراکتور 0 گل
نادری نادری
مدافع
تراکتور 0 گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
تراکتور 0 گل
ریکاردو آلوز ریکاردو آلوز
هافبک
تراکتور 8 پاس گل
آغاسی آغاسی
مدافع
تراکتور 4 پاس گل
مهدی حسینی مهدی حسینی
هافبک
تراکتور 3 پاس گل
جعفری جعفری
هافبک
تراکتور 2 پاس گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
تراکتور 2 پاس گل
شیری شیری
مدافع
تراکتور 2 پاس گل
 نعمتی  نعمتی
هافبک
تراکتور 1 پاس گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
تراکتور 1 پاس گل
عبدی عبدی
مهاجم
تراکتور 1 پاس گل
مطهری مطهری
مهاجم
تراکتور 1 پاس گل
نادری نادری
مدافع
تراکتور 1 پاس گل
هاشم نژاد هاشم نژاد
هافبک
تراکتور 1 پاس گل
گوستاوو گوستاوو
هافبک
تراکتور 1 پاس گل
 مرادیان  مرادیان
دروازه بان
تراکتور 0 پاس گل
آشوری آشوری
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
ابراهیم زاده ابراهیم زاده
مهاجم
تراکتور 0 پاس گل
خلیل‌­زاده خلیل‌­زاده
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
دیلتیچ دیلتیچ
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
زارعی زارعی
دروازه بان
تراکتور 0 پاس گل
سلامی سلامی
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
شکیب خو شکیب خو
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
صفا هادی صفا هادی
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
محمد حسینی محمد حسینی
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
میلاد کر میلاد کر
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
تراکتور 0 پاس گل
کریم آذر کریم آذر
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
چهاره بازیکن