تراکتور

تراکتور

تاریخ تاسیس: 1349

شهر: تبریز

ورزشگاه: یادگار امام

ظرفیت: 80,000 نفر

یادگار امام

برنامه بازی های تراکتور

پنجشنبه، 11 آبان 1402
3 - 0
شنبه، 20 آبان 1402
2 - 0
شنبه، 4 آذر 1402
2 - 0
پنجشنبه، 16 آذر 1402
0 - 1
دوشنبه، 27 آذر 1402
15:00
دوشنبه، 4 دی 1402
15:00
دوشنبه، 11 دی 1402
15:00

لیست بازیکنان

عبدی عبدی
مهاجم
تراکتور 3 گل
گوستاوو گوستاوو
هافبک
تراکتور 3 گل
رستمی رستمی
مهاجم
تراکتور 2 گل
مهدی حسینی مهدی حسینی
هافبک
تراکتور 2 گل
 نعمتی  نعمتی
هافبک
تراکتور 1 گل
آغاسی آغاسی
مدافع
تراکتور 1 گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
تراکتور 1 گل
خلیل‌­زاده خلیل‌­زاده
مدافع
تراکتور 1 گل
ریکاردو آلوز ریکاردو آلوز
هافبک
تراکتور 1 گل
کریم آذر کریم آذر
هافبک
تراکتور 1 گل
 مرادیان  مرادیان
دروازه بان
تراکتور 0 گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
تراکتور 0 گل
ابراهیم زاده ابراهیم زاده
مهاجم
تراکتور 0 گل
خیمنز خیمنز
هافبک
تراکتور 0 گل
زارعی زارعی
دروازه بان
تراکتور 0 گل
سلامی سلامی
هافبک
تراکتور 0 گل
شکیب خو شکیب خو
مدافع
تراکتور 0 گل
شیری شیری
مدافع
تراکتور 0 گل
صفا هادی صفا هادی
هافبک
تراکتور 0 گل
قنبری قنبری
هافبک
تراکتور 0 گل
محمد حسینی محمد حسینی
مدافع
تراکتور 0 گل
میلاد کر میلاد کر
مدافع
تراکتور 0 گل
نادری نادری
مدافع
تراکتور 0 گل
هاشم نژاد هاشم نژاد
هافبک
تراکتور 0 گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
تراکتور 0 گل
ریکاردو آلوز ریکاردو آلوز
هافبک
تراکتور 4 پاس گل
مهدی حسینی مهدی حسینی
هافبک
تراکتور 2 پاس گل
آغاسی آغاسی
مدافع
تراکتور 1 پاس گل
آقاجانپور آقاجانپور
مدافع
تراکتور 1 پاس گل
حسین زاده حسین زاده
هافبک
تراکتور 1 پاس گل
رستمی رستمی
مهاجم
تراکتور 1 پاس گل
شیری شیری
مدافع
تراکتور 1 پاس گل
عبدی عبدی
مهاجم
تراکتور 1 پاس گل
نادری نادری
مدافع
تراکتور 1 پاس گل
گوستاوو گوستاوو
هافبک
تراکتور 1 پاس گل
 مرادیان  مرادیان
دروازه بان
تراکتور 0 پاس گل
 نعمتی  نعمتی
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
ابراهیم زاده ابراهیم زاده
مهاجم
تراکتور 0 پاس گل
خلیل‌­زاده خلیل‌­زاده
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
خیمنز خیمنز
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
زارعی زارعی
دروازه بان
تراکتور 0 پاس گل
سلامی سلامی
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
شکیب خو شکیب خو
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
صفا هادی صفا هادی
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
قنبری قنبری
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
محمد حسینی محمد حسینی
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
میلاد کر میلاد کر
مدافع
تراکتور 0 پاس گل
هاشم نژاد هاشم نژاد
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
پورحمیدی پورحمیدی
دروازه بان
تراکتور 0 پاس گل
کریم آذر کریم آذر
هافبک
تراکتور 0 پاس گل
چهاره بازیکن