فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

تاریخ تاسیس: 1986

شهر: اهواز

ورزشگاه: فولاد آرنا

ظرفیت: 30,655 نفر

فولاد آرنا

لیست بازیکنان

پریرا پریرا
مهاجم
فولاد خوزستان 16 گل
بیت‌­سعید بیت‌­سعید
هافبک
فولاد خوزستان 4 گل
شنانی شنانی
هافبک
فولاد خوزستان 2 گل
محمد قاسمی نژاد محمد قاسمی نژاد
هافبک
فولاد خوزستان 2 گل
 افشین  افشین
مهاجم
فولاد خوزستان 1 گل
آکاهوشی آکاهوشی
هافبک
فولاد خوزستان 1 گل
بدرقه بدرقه
هافبک
فولاد خوزستان 1 گل
رافائل مسی رافائل مسی
مهاجم
فولاد خوزستان 1 گل
زبیدی زبیدی
هافبک
فولاد خوزستان 1 گل
مریدی مریدی
هافبک
فولاد خوزستان 1 گل
نامداری نامداری
هافبک
فولاد خوزستان 1 گل
والی والی
مدافع
فولاد خوزستان 1 گل
 دسومی  دسومی
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
 دورقی  دورقی
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
 مرادیان  مرادیان
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 گل
آبشک آبشک
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
آغاسی آغاسی
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
بوعذار بوعذار
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
جعفری جعفری
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
جلالی جلالی
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
حردانی حردانی
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
سالاری سالاری
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 گل
سواری سواری
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
صیدالی صیدالی
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
غلامزاده غلامزاده
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 گل
غلامی غلامی
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
مرادی مرادی
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
نجاریان نجاریان
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
هدایتیان هدایتیان
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
کرمی کرمی
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
کوروشی کوروشی
مدافع
فولاد خوزستان 0 گل
کی شمس کی شمس
هافبک
فولاد خوزستان 0 گل
گردان گردان
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 گل
بیت‌­سعید بیت‌­سعید
هافبک
فولاد خوزستان 5 پاس گل
محمد قاسمی نژاد محمد قاسمی نژاد
هافبک
فولاد خوزستان 5 پاس گل
جعفری جعفری
مدافع
فولاد خوزستان 3 پاس گل
آکاهوشی آکاهوشی
هافبک
فولاد خوزستان 2 پاس گل
حردانی حردانی
هافبک
فولاد خوزستان 2 پاس گل
زبیدی زبیدی
هافبک
فولاد خوزستان 2 پاس گل
 دورقی  دورقی
هافبک
فولاد خوزستان 1 پاس گل
آبشک آبشک
هافبک
فولاد خوزستان 1 پاس گل
شنانی شنانی
هافبک
فولاد خوزستان 1 پاس گل
والی والی
مدافع
فولاد خوزستان 1 پاس گل
پریرا پریرا
مهاجم
فولاد خوزستان 1 پاس گل
 افشین  افشین
مهاجم
فولاد خوزستان 0 پاس گل
 دسومی  دسومی
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
 مرادیان  مرادیان
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 پاس گل
آغاسی آغاسی
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
بدرقه بدرقه
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
بوعذار بوعذار
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
جلالی جلالی
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
رافائل مسی رافائل مسی
مهاجم
فولاد خوزستان 0 پاس گل
سالاری سالاری
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 پاس گل
سواری سواری
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
صیدالی صیدالی
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
غلامزاده غلامزاده
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 پاس گل
غلامی غلامی
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
مرادی مرادی
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
مریدی مریدی
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
نامداری نامداری
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
نجاریان نجاریان
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
هدایتیان هدایتیان
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
کرمی کرمی
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
کوروشی کوروشی
مدافع
فولاد خوزستان 0 پاس گل
کی شمس کی شمس
هافبک
فولاد خوزستان 0 پاس گل
گردان گردان
دروازه بان
فولاد خوزستان 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.