فولاد

فولاد

تاریخ تاسیس: 1365

شهر: اهواز

ورزشگاه: فولاد آرنا

ظرفیت: 30,655 نفر

فولاد آرنا

برنامه بازی های فولاد

چهارشنبه، 1 شهریور 1402
4 - 0
چهارشنبه، 8 شهریور 1402
0 - 2
پنجشنبه، 30 شهریور 1402
لغو شد
چهارشنبه، 5 مهر 1402
لغو شد
جمعه، 14 مهر 1402
17:00
جمعه، 5 آبان 1402
19:00
جمعه، 19 آبان 1402
16:15

لیست بازیکنان

عباس زاده عباس زاده
مهاجم
فولاد 1 گل
آبشک آبشک
هافبک
فولاد 0 گل
آرغند آرغند
مهاجم
فولاد 0 گل
انصاری انصاری
هافبک
فولاد 0 گل
باهیا باهیا
مدافع
فولاد 0 گل
باویه باویه
هافبک
فولاد 0 گل
بهرامی بهرامی
مدافع
فولاد 0 گل
توکلی توکلی
مدافع
فولاد 0 گل
تیموریان تیموریان
مدافع
فولاد 0 گل
جایمند جایمند
هافبک
فولاد 0 گل
حیدریه حیدریه
مدافع
فولاد 0 گل
خادمی خادمی
هافبک
فولاد 0 گل
سلجوقی سلجوقی
مدافع
فولاد 0 گل
شاه عباسی شاه عباسی
مدافع
فولاد 0 گل
شجاعی شجاعی
هافبک
فولاد 0 گل
علی نژاد علی نژاد
هافبک
فولاد 0 گل
غبیشاوی غبیشاوی
هافبک
فولاد 0 گل
لوکاس کاندیدو لوکاس کاندیدو
هافبک
فولاد 0 گل
مریدی مریدی
هافبک
فولاد 0 گل
منشا منشا
مهاجم
فولاد 0 گل
نازی نازی
دروازه بان
فولاد 0 گل
نجاریان نجاریان
مدافع
فولاد 0 گل
واسعی واسعی
هافبک
فولاد 0 گل
والی والی
مدافع
فولاد 0 گل
کریستوفر کنت کریستوفر کنت
دروازه بان
فولاد 0 گل
کولیبالی کولیبالی
مدافع
فولاد 0 گل
گردان گردان
دروازه بان
فولاد 0 گل
آبشک آبشک
هافبک
فولاد 0 پاس گل
آرغند آرغند
مهاجم
فولاد 0 پاس گل
انصاری انصاری
هافبک
فولاد 0 پاس گل
باهیا باهیا
مدافع
فولاد 0 پاس گل
باویه باویه
هافبک
فولاد 0 پاس گل
بهرامی بهرامی
مدافع
فولاد 0 پاس گل
توکلی توکلی
مدافع
فولاد 0 پاس گل
تیموریان تیموریان
مدافع
فولاد 0 پاس گل
جایمند جایمند
هافبک
فولاد 0 پاس گل
حیدریه حیدریه
مدافع
فولاد 0 پاس گل
خادمی خادمی
هافبک
فولاد 0 پاس گل
سلجوقی سلجوقی
مدافع
فولاد 0 پاس گل
شاه عباسی شاه عباسی
مدافع
فولاد 0 پاس گل
شجاعی شجاعی
هافبک
فولاد 0 پاس گل
عباس زاده عباس زاده
مهاجم
فولاد 0 پاس گل
علی نژاد علی نژاد
هافبک
فولاد 0 پاس گل
غبیشاوی غبیشاوی
هافبک
فولاد 0 پاس گل
لوکاس کاندیدو لوکاس کاندیدو
هافبک
فولاد 0 پاس گل
مریدی مریدی
هافبک
فولاد 0 پاس گل
منشا منشا
مهاجم
فولاد 0 پاس گل
نازی نازی
دروازه بان
فولاد 0 پاس گل
نجاریان نجاریان
مدافع
فولاد 0 پاس گل
واسعی واسعی
هافبک
فولاد 0 پاس گل
والی والی
مدافع
فولاد 0 پاس گل
کریستوفر کنت کریستوفر کنت
دروازه بان
فولاد 0 پاس گل
کولیبالی کولیبالی
مدافع
فولاد 0 پاس گل
گردان گردان
دروازه بان
فولاد 0 پاس گل
چهاره بازیکن