فولاد

فولاد

تاریخ تاسیس: 1365

شهر: اهواز

ورزشگاه: فولاد آرنا

ظرفیت: 30,655 نفر

فولاد آرنا

برنامه بازی های فولاد

پنجشنبه، 10 فروردین 1402
0 - 2
پنجشنبه، 17 فروردین 1402
2 - 0
شنبه، 26 فروردین 1402
2 - 2
دوشنبه، 4 اردیبهشت 1402
1 - 0
جمعه، 15 اردیبهشت 1402
2 - 0
جمعه، 22 اردیبهشت 1402
0 - 0
پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1402
2 - 2

لیست بازیکنان

انصاری انصاری
هافبک
فولاد 4 گل
حزباوی حزباوی
مدافع
فولاد 3 گل
حیدریه حیدریه
مدافع
فولاد 2 گل
روبرتو تورس روبرتو تورس
هافبک
فولاد 2 گل
آلگریا آلگریا
مهاجم
فولاد 1 گل
دژاگه دژاگه
هافبک
فولاد 1 گل
قربانی قربانی
مهاجم
فولاد 1 گل
نژاد مهدی نژاد مهدی
مدافع
فولاد 1 گل
واسعی واسعی
هافبک
فولاد 1 گل
کوشکی کوشکی
هافبک
فولاد 1 گل
آبشک آبشک
هافبک
فولاد 0 گل
آغاسی آغاسی
مدافع
فولاد 0 گل
آقایی آقایی
مدافع
فولاد 0 گل
باویه باویه
هافبک
فولاد 0 گل
بوحمدان بوحمدان
هافبک
فولاد 0 گل
دلفی دلفی
مهاجم
فولاد 0 گل
سلجوقی سلجوقی
مدافع
فولاد 0 گل
سوگیتا سوگیتا
هافبک
فولاد 0 گل
شاه عباسی شاه عباسی
مدافع
فولاد 0 گل
شیری شیری
مدافع
فولاد 0 گل
غبیشاوی غبیشاوی
هافبک
فولاد 0 گل
غلامزاده غلامزاده
دروازه بان
فولاد 0 گل
غلام‌پور غلام‌پور
هافبک
فولاد 0 گل
مریدی مریدی
هافبک
فولاد 0 گل
نجاریان نجاریان
مدافع
فولاد 0 گل
والی والی
مدافع
فولاد 0 گل
پهلوان پهلوان
هافبک
فولاد 0 گل
کریستوفر کنت کریستوفر کنت
دروازه بان
فولاد 0 گل
گردان گردان
دروازه بان
فولاد 0 گل
پهلوان پهلوان
هافبک
فولاد 3 پاس گل
آقایی آقایی
مدافع
فولاد 2 پاس گل
انصاری انصاری
هافبک
فولاد 2 پاس گل
بوحمدان بوحمدان
هافبک
فولاد 2 پاس گل
روبرتو تورس روبرتو تورس
هافبک
فولاد 2 پاس گل
آبشک آبشک
هافبک
فولاد 1 پاس گل
غبیشاوی غبیشاوی
هافبک
فولاد 1 پاس گل
نژاد مهدی نژاد مهدی
مدافع
فولاد 1 پاس گل
کوشکی کوشکی
هافبک
فولاد 1 پاس گل
آغاسی آغاسی
مدافع
فولاد 0 پاس گل
آلگریا آلگریا
مهاجم
فولاد 0 پاس گل
باویه باویه
هافبک
فولاد 0 پاس گل
حزباوی حزباوی
مدافع
فولاد 0 پاس گل
حیدریه حیدریه
مدافع
فولاد 0 پاس گل
دلفی دلفی
مهاجم
فولاد 0 پاس گل
دژاگه دژاگه
هافبک
فولاد 0 پاس گل
سلجوقی سلجوقی
مدافع
فولاد 0 پاس گل
سوگیتا سوگیتا
هافبک
فولاد 0 پاس گل
شاه عباسی شاه عباسی
مدافع
فولاد 0 پاس گل
شیری شیری
مدافع
فولاد 0 پاس گل
غلامزاده غلامزاده
دروازه بان
فولاد 0 پاس گل
غلام‌پور غلام‌پور
هافبک
فولاد 0 پاس گل
قربانی قربانی
مهاجم
فولاد 0 پاس گل
مریدی مریدی
هافبک
فولاد 0 پاس گل
نجاریان نجاریان
مدافع
فولاد 0 پاس گل
واسعی واسعی
هافبک
فولاد 0 پاس گل
والی والی
مدافع
فولاد 0 پاس گل
کریستوفر کنت کریستوفر کنت
دروازه بان
فولاد 0 پاس گل
گردان گردان
دروازه بان
فولاد 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.