ماشین سازی

ماشین سازی

تاریخ تاسیس: 2008

شهر: تبریز

ورزشگاه: بنیاد دیزل

ظرفیت: 12,000 نفر

بنیاد دیزل

برنامه بازی های ماشین سازی

پنجشنبه، 15 فروردین 1398
1 - 1
پنجشنبه، 22 فروردین 1398
0 - 0
چهارشنبه، 28 فروردین 1398
1 - 0
پنجشنبه، 5 اردیبهشت 1398
0 - 0
جمعه، 13 اردیبهشت 1398
2 - 0
شنبه، 21 اردیبهشت 1398
1 - 1
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398
1 - 2

لیست بازیکنان

خالقی فر خالقی فر
هافبک
ماشین سازی 4 گل
کنعا‌نی‌­زادگان کنعا‌نی‌­زادگان
مدافع
ماشین سازی 2 گل
یوسفی یوسفی
هافبک
ماشین سازی 2 گل
افراز افراز
مهاجم
ماشین سازی 1 گل
تاییدی تاییدی
مهاجم
ماشین سازی 1 گل
خرم حسینی خرم حسینی
هافبک
ماشین سازی 1 گل
زنده روح زنده روح
مدافع
ماشین سازی 1 گل
سالاروند سالاروند
هافبک
ماشین سازی 1 گل
سیدی سیدی
هافبک
ماشین سازی 1 گل
نریمان­جهان نریمان­جهان
هافبک
ماشین سازی 1 گل
کویتونگو کویتونگو
مهاجم
ماشین سازی 1 گل
 بهزادی  کریمی  بهزادی کریمی
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
 علوان­زاده  علوان­زاده
هافبک
ماشین سازی 0 گل
ابرقویی ابرقویی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
ارجمندیان ارجمندیان
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
ایازلو ایازلو
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
جودکی جودکی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
حیدری حیدری
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
خطیبی خطیبی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
دخسوس دخسوس
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
رضانیا رضانیا
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
زاهدی زاهدی
مدافع
ماشین سازی 0 گل
زنیدپور زنیدپور
هافبک
ماشین سازی 0 گل
سالاری سالاری
مدافع
ماشین سازی 0 گل
عبدی عبدی
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
غلامی غلامی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
فرهادی فرهادی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
قادری قادری
هافبک
ماشین سازی 0 گل
معبودی معبودی
مدافع
ماشین سازی 0 گل
مهدی زاده مهدی زاده
مدافع
ماشین سازی 0 گل
مهری مهری
هافبک
ماشین سازی 0 گل
پور محمد پور محمد
هافبک
ماشین سازی 0 گل
کاظمی کاظمی
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
یوسفی یوسفی
هافبک
ماشین سازی 3 پاس گل
 بهزادی  کریمی  بهزادی کریمی
مهاجم
ماشین سازی 2 پاس گل
مهدی زاده مهدی زاده
مدافع
ماشین سازی 2 پاس گل
تاییدی تاییدی
مهاجم
ماشین سازی 1 پاس گل
خرم حسینی خرم حسینی
هافبک
ماشین سازی 1 پاس گل
دخسوس دخسوس
دروازه بان
ماشین سازی 1 پاس گل
زنده روح زنده روح
مدافع
ماشین سازی 1 پاس گل
کنعا‌نی‌­زادگان کنعا‌نی‌­زادگان
مدافع
ماشین سازی 1 پاس گل
 علوان­زاده  علوان­زاده
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
ابرقویی ابرقویی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
ارجمندیان ارجمندیان
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
افراز افراز
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
ایازلو ایازلو
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
جودکی جودکی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
حیدری حیدری
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
خالقی فر خالقی فر
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
خطیبی خطیبی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
رضانیا رضانیا
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
زاهدی زاهدی
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
زنیدپور زنیدپور
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
سالاروند سالاروند
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
سالاری سالاری
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
سیدی سیدی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
عبدی عبدی
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
غلامی غلامی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
فرهادی فرهادی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
قادری قادری
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
معبودی معبودی
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
مهری مهری
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
نریمان­جهان نریمان­جهان
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
پور محمد پور محمد
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
کویتونگو کویتونگو
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.