ماشین سازی

ماشین سازی

تاریخ تاسیس: 1347

شهر: تبریز

ورزشگاه: بنیاد دیزل

ظرفیت: 12,000 نفر

بنیاد دیزل

لیست بازیکنان

 درویش­‌وند  درویش­‌وند
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
آفاقی آفاقی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
ابرقویی ابرقویی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
ادواردو مانشا ادواردو مانشا
مدافع
ماشین سازی 0 گل
ارجمندیان ارجمندیان
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
افراز افراز
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
ایازلو ایازلو
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
باصفا باصفا
هافبک
ماشین سازی 0 گل
بیابانی بیابانی
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
توکلی توکلی
مدافع
ماشین سازی 0 گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
جودکی جودکی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
حیدری حیدری
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
خرم حسینی خرم حسینی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
خطیبی خطیبی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
رضانیا رضانیا
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
زارعی زارعی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
سالاری سالاری
مدافع
ماشین سازی 0 گل
سالاری سالاری
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
سهراب نژاد سهراب نژاد
هافبک
ماشین سازی 0 گل
عبدی عبدی
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
علی آل کثیر علی آل کثیر
مهاجم
ماشین سازی 0 گل
محمدیاری محمدیاری
هافبک
ماشین سازی 0 گل
مسلمی پور مسلمی پور
مدافع
ماشین سازی 0 گل
مصطفایی مصطفایی
هافبک
ماشین سازی 0 گل
نوری نوری
هافبک
ماشین سازی 0 گل
چهارمیری چهارمیری
هافبک
ماشین سازی 0 گل
کاظمی کاظمی
دروازه بان
ماشین سازی 0 گل
 درویش­‌وند  درویش­‌وند
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
آفاقی آفاقی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
ابرقویی ابرقویی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
ادواردو مانشا ادواردو مانشا
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
ارجمندیان ارجمندیان
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
افراز افراز
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
ایازلو ایازلو
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
باصفا باصفا
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
بیابانی بیابانی
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
توکلی توکلی
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
ثاقبی ثاقبی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
جودکی جودکی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
حیدری حیدری
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
خرم حسینی خرم حسینی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
خطیبی خطیبی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
رضانیا رضانیا
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
زارعی زارعی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
سالاری سالاری
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
سالاری سالاری
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
سهراب نژاد سهراب نژاد
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
عبدی عبدی
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
علی آل کثیر علی آل کثیر
مهاجم
ماشین سازی 0 پاس گل
محمدیاری محمدیاری
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
مسلمی پور مسلمی پور
مدافع
ماشین سازی 0 پاس گل
مصطفایی مصطفایی
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
نوری نوری
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
چهارمیری چهارمیری
هافبک
ماشین سازی 0 پاس گل
کاظمی کاظمی
دروازه بان
ماشین سازی 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.