برایتون

برایتون

تاریخ تاسیس: 1901

شهر: Falmer, East Sussex

ورزشگاه: The American Express Community Stadium

ظرفیت: 30,750 نفر

The American Express Community Stadium

برنامه بازی های برایتون

سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398
1 - 0
شنبه، 7 اردیبهشت 1398
1 - 1
یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398
1 - 1
یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398
1 - 4
شنبه، 19 مرداد 1398
18:30
شنبه، 26 مرداد 1398
18:30
شنبه، 2 شهریور 1398
18:30

لیست بازیکنان

Bernardo Bernardo
هافبک
برایتون گل
Bong Bong
مدافع
برایتون گل
Button Button
دروازه بان
برایتون گل
Davy Propper Davy Propper
هافبک
برایتون گل
Duffy Duffy
مدافع
برایتون گل
Dunk Dunk
مدافع
برایتون گل
F. Andone F. Andone
مهاجم
برایتون گل
Groß Groß
هافبک
برایتون گل
Izquierdo Izquierdo
هافبک
برایتون گل
Jahanbakhsh Jahanbakhsh
هافبک
برایتون گل
Kayal Kayal
هافبک
برایتون گل
Knockaert Knockaert
هافبک
برایتون گل
L. Balogun L. Balogun
مدافع
برایتون گل
Locadia Locadia
مهاجم
برایتون گل
March March
هافبک
برایتون گل
Martín Montoya Martín Montoya
مدافع
برایتون گل
Murray Murray
مهاجم
برایتون گل
Mäenpää Mäenpää
دروازه بان
برایتون گل
Ryan Ryan
دروازه بان
برایتون گل
Steele Steele
دروازه بان
برایتون گل
Stephens Stephens
هافبک
برایتون گل
Tau Tau
مهاجم
برایتون گل
Y. Bissouma Y. Bissouma
هافبک
برایتون گل
Bernardo Bernardo
هافبک
برایتون پاس گل
Bong Bong
مدافع
برایتون پاس گل
Button Button
دروازه بان
برایتون پاس گل
Davy Propper Davy Propper
هافبک
برایتون پاس گل
Duffy Duffy
مدافع
برایتون پاس گل
Dunk Dunk
مدافع
برایتون پاس گل
F. Andone F. Andone
مهاجم
برایتون پاس گل
Groß Groß
هافبک
برایتون پاس گل
Izquierdo Izquierdo
هافبک
برایتون پاس گل
Jahanbakhsh Jahanbakhsh
هافبک
برایتون پاس گل
Kayal Kayal
هافبک
برایتون پاس گل
Knockaert Knockaert
هافبک
برایتون پاس گل
L. Balogun L. Balogun
مدافع
برایتون پاس گل
Locadia Locadia
مهاجم
برایتون پاس گل
March March
هافبک
برایتون پاس گل
Martín Montoya Martín Montoya
مدافع
برایتون پاس گل
Murray Murray
مهاجم
برایتون پاس گل
Mäenpää Mäenpää
دروازه بان
برایتون پاس گل
Ryan Ryan
دروازه بان
برایتون پاس گل
Steele Steele
دروازه بان
برایتون پاس گل
Stephens Stephens
هافبک
برایتون پاس گل
Tau Tau
مهاجم
برایتون پاس گل
Y. Bissouma Y. Bissouma
هافبک
برایتون پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.