برایتون

برایتون

تاریخ تاسیس: 1901

شهر: Falmer, East Sussex

ورزشگاه: The American Express Community Stadium

ظرفیت: 30,750 نفر

The American Express Community Stadium

برنامه بازی های برایتون

شنبه، 10 اسفند 1398
0 - 1
شنبه، 17 اسفند 1398
0 - 0
شنبه، 24 اسفند 1398
شنبه، 2 فروردین 1399
19:30
شنبه، 16 فروردین 1399
18:30
شنبه، 23 فروردین 1399
18:30
شنبه، 30 فروردین 1399
18:30

لیست بازیکنان

N. Maupay N. Maupay
مهاجم
برایتون 8 گل
A. Webster A. Webster
مدافع
برایتون 3 گل
L. Trossard L. Trossard
هافبک
برایتون 3 گل
A. Connolly A. Connolly
مهاجم
برایتون 2 گل
Dunk Dunk
مدافع
برایتون 2 گل
Groß Groß
هافبک
برایتون 2 گل
Jahanbakhsh Jahanbakhsh
هافبک
برایتون 2 گل
Mooy Mooy
هافبک
برایتون 2 گل
Davy Propper Davy Propper
هافبک
برایتون 1 گل
Duffy Duffy
مدافع
برایتون 1 گل
Murray Murray
مهاجم
برایتون 1 گل
Bernardo Bernardo
هافبک
برایتون 0 گل
Bong Bong
مدافع
برایتون 0 گل
Button Button
دروازه بان
برایتون 0 گل
D. Burn D. Burn
مدافع
برایتون 0 گل
Izquierdo Izquierdo
هافبک
برایتون 0 گل
L. Balogun L. Balogun
مدافع
برایتون 0 گل
March March
هافبک
برایتون 0 گل
Martín Montoya Martín Montoya
مدافع
برایتون 0 گل
Ryan Ryan
دروازه بان
برایتون 0 گل
S. Alzate S. Alzate
هافبک
برایتون 0 گل
Schelotto Schelotto
هافبک
برایتون 0 گل
Steele Steele
دروازه بان
برایتون 0 گل
Stephens Stephens
هافبک
برایتون 0 گل
T. Lamptey T. Lamptey
مدافع
برایتون 0 گل
Y. Bissouma Y. Bissouma
هافبک
برایتون 0 گل
Groß Groß
هافبک
برایتون 4 پاس گل
Dunk Dunk
مدافع
برایتون 3 پاس گل
L. Trossard L. Trossard
هافبک
برایتون 3 پاس گل
Davy Propper Davy Propper
هافبک
برایتون 2 پاس گل
N. Maupay N. Maupay
مهاجم
برایتون 2 پاس گل
A. Webster A. Webster
مدافع
برایتون 1 پاس گل
March March
هافبک
برایتون 1 پاس گل
Martín Montoya Martín Montoya
مدافع
برایتون 1 پاس گل
Mooy Mooy
هافبک
برایتون 1 پاس گل
A. Connolly A. Connolly
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
Bernardo Bernardo
هافبک
برایتون 0 پاس گل
Bong Bong
مدافع
برایتون 0 پاس گل
Button Button
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
D. Burn D. Burn
مدافع
برایتون 0 پاس گل
Duffy Duffy
مدافع
برایتون 0 پاس گل
Izquierdo Izquierdo
هافبک
برایتون 0 پاس گل
Jahanbakhsh Jahanbakhsh
هافبک
برایتون 0 پاس گل
L. Balogun L. Balogun
مدافع
برایتون 0 پاس گل
Murray Murray
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
Ryan Ryan
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
S. Alzate S. Alzate
هافبک
برایتون 0 پاس گل
Schelotto Schelotto
هافبک
برایتون 0 پاس گل
Steele Steele
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
Stephens Stephens
هافبک
برایتون 0 پاس گل
T. Lamptey T. Lamptey
مدافع
برایتون 0 پاس گل
Y. Bissouma Y. Bissouma
هافبک
برایتون 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.