برایتون

برایتون

تاریخ تاسیس: 1901

شهر: Falmer, East Sussex

ورزشگاه: The American Express Community Stadium

ظرفیت: 30,750 نفر

The American Express Community Stadium

لیست بازیکنان

N. Maupay N. Maupay
مهاجم
برایتون 4 گل
March March
هافبک
برایتون 2 گل
A. Connolly A. Connolly
مهاجم
برایتون 1 گل
D. Welbeck D. Welbeck
مهاجم
برایتون 1 گل
L. Trossard L. Trossard
هافبک
برایتون 1 گل
Mac Allister Mac Allister
هافبک
برایتون 1 گل
T. Lamptey T. Lamptey
مدافع
برایتون 1 گل
Y. Bissouma Y. Bissouma
هافبک
برایتون 1 گل
A. Lallana A. Lallana
هافبک
برایتون 0 گل
A. Webster A. Webster
مدافع
برایتون 0 گل
A. Zeqiri A. Zeqiri
مهاجم
برایتون 0 گل
B. White B. White
مدافع
برایتون 0 گل
Bernardo Bernardo
مدافع
برایتون 0 گل
D. Burn D. Burn
مدافع
برایتون 0 گل
Davy Propper Davy Propper
هافبک
برایتون 0 گل
Dunk Dunk
مدافع
برایتون 0 گل
F. Andone F. Andone
مهاجم
برایتون 0 گل
Groß Groß
هافبک
برایتون 0 گل
H. Roberts H. Roberts
مدافع
برایتون 0 گل
Izquierdo Izquierdo
هافبک
برایتون 0 گل
J. Molumby J. Molumby
هافبک
برایتون 0 گل
J. Veltman J. Veltman
مدافع
برایتون 0 گل
Jahanbakhsh Jahanbakhsh
هافبک
برایتون 0 گل
M. Sanders M. Sanders
هافبک
برایتون 0 گل
Ryan Ryan
دروازه بان
برایتون 0 گل
S. Alzate S. Alzate
هافبک
برایتون 0 گل
Steele Steele
دروازه بان
برایتون 0 گل
Groß Groß
هافبک
برایتون 2 پاس گل
A. Connolly A. Connolly
مهاجم
برایتون 1 پاس گل
A. Lallana A. Lallana
هافبک
برایتون 1 پاس گل
Jahanbakhsh Jahanbakhsh
هافبک
برایتون 1 پاس گل
L. Trossard L. Trossard
هافبک
برایتون 1 پاس گل
March March
هافبک
برایتون 1 پاس گل
N. Maupay N. Maupay
مهاجم
برایتون 1 پاس گل
T. Lamptey T. Lamptey
مدافع
برایتون 1 پاس گل
A. Webster A. Webster
مدافع
برایتون 0 پاس گل
A. Zeqiri A. Zeqiri
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
B. White B. White
مدافع
برایتون 0 پاس گل
Bernardo Bernardo
مدافع
برایتون 0 پاس گل
D. Burn D. Burn
مدافع
برایتون 0 پاس گل
D. Welbeck D. Welbeck
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
Davy Propper Davy Propper
هافبک
برایتون 0 پاس گل
Dunk Dunk
مدافع
برایتون 0 پاس گل
F. Andone F. Andone
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
H. Roberts H. Roberts
مدافع
برایتون 0 پاس گل
Izquierdo Izquierdo
هافبک
برایتون 0 پاس گل
J. Molumby J. Molumby
هافبک
برایتون 0 پاس گل
J. Veltman J. Veltman
مدافع
برایتون 0 پاس گل
M. Sanders M. Sanders
هافبک
برایتون 0 پاس گل
Mac Allister Mac Allister
هافبک
برایتون 0 پاس گل
Ryan Ryan
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
S. Alzate S. Alzate
هافبک
برایتون 0 پاس گل
Steele Steele
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
Y. Bissouma Y. Bissouma
هافبک
برایتون 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.