برایتون

برایتون

تاریخ تاسیس: 1901

شهر: Falmer, East Sussex

ورزشگاه: The American Express Community Stadium

ظرفیت: 30,750 نفر

The American Express Community Stadium

لیست بازیکنان

E. Ferguson E. Ferguson
مهاجم
برایتون 4 گل
K. Mitoma K. Mitoma
هافبک
برایتون 3 گل
S. March S. March
هافبک
برایتون 3 گل
João Pedro João Pedro
مهاجم
برایتون 2 گل
P. Groß P. Groß
هافبک
برایتون 2 گل
A. Fati A. Fati
هافبک
برایتون 1 گل
D. Welbeck D. Welbeck
مهاجم
برایتون 1 گل
P. Estupiñán P. Estupiñán
مدافع
برایتون 1 گل
S. Adingra S. Adingra
هافبک
برایتون 1 گل
A. Lallana A. Lallana
هافبک
برایتون 0 گل
A. Webster A. Webster
مدافع
برایتون 0 گل
A. Zeqiri A. Zeqiri
مهاجم
برایتون 0 گل
B. Gilmour B. Gilmour
هافبک
برایتون 0 گل
B. Verbruggen B. Verbruggen
دروازه بان
برایتون 0 گل
C. Baleba C. Baleba
هافبک
برایتون 0 گل
E. Turns E. Turns
مدافع
برایتون 0 گل
F. Buonanotte F. Buonanotte
هافبک
برایتون 0 گل
Igor Igor
مدافع
برایتون 0 گل
J. Enciso J. Enciso
هافبک
برایتون 0 گل
J. Hinshelwood J. Hinshelwood
هافبک
برایتون 0 گل
J. Milner J. Milner
هافبک
برایتون 0 گل
J. Moder J. Moder
هافبک
برایتون 0 گل
J. Spong J. Spong
هافبک
برایتون 0 گل
J. Steele J. Steele
دروازه بان
برایتون 0 گل
J. Veltman J. Veltman
مدافع
برایتون 0 گل
J. van Hecke J. van Hecke
مدافع
برایتون 0 گل
K. Kozłowski K. Kozłowski
هافبک
برایتون 0 گل
L. Dunk L. Dunk
مدافع
برایتون 0 گل
M. Dahoud M. Dahoud
هافبک
برایتون 0 گل
S. Alzate S. Alzate
هافبک
برایتون 0 گل
T. Lamptey T. Lamptey
مدافع
برایتون 0 گل
T. McGill T. McGill
دروازه بان
برایتون 0 گل
K. Mitoma K. Mitoma
هافبک
برایتون 3 پاس گل
P. Estupiñán P. Estupiñán
مدافع
برایتون 3 پاس گل
J. Enciso J. Enciso
هافبک
برایتون 2 پاس گل
T. Lamptey T. Lamptey
مدافع
برایتون 2 پاس گل
B. Gilmour B. Gilmour
هافبک
برایتون 1 پاس گل
J. Veltman J. Veltman
مدافع
برایتون 1 پاس گل
João Pedro João Pedro
مهاجم
برایتون 1 پاس گل
M. Dahoud M. Dahoud
هافبک
برایتون 1 پاس گل
S. Adingra S. Adingra
هافبک
برایتون 1 پاس گل
A. Fati A. Fati
هافبک
برایتون 0 پاس گل
A. Lallana A. Lallana
هافبک
برایتون 0 پاس گل
A. Webster A. Webster
مدافع
برایتون 0 پاس گل
A. Zeqiri A. Zeqiri
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
B. Verbruggen B. Verbruggen
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
C. Baleba C. Baleba
هافبک
برایتون 0 پاس گل
D. Welbeck D. Welbeck
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
E. Ferguson E. Ferguson
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
E. Turns E. Turns
مدافع
برایتون 0 پاس گل
F. Buonanotte F. Buonanotte
هافبک
برایتون 0 پاس گل
Igor Igor
مدافع
برایتون 0 پاس گل
J. Hinshelwood J. Hinshelwood
هافبک
برایتون 0 پاس گل
J. Milner J. Milner
هافبک
برایتون 0 پاس گل
J. Moder J. Moder
هافبک
برایتون 0 پاس گل
J. Spong J. Spong
هافبک
برایتون 0 پاس گل
J. Steele J. Steele
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
J. van Hecke J. van Hecke
مدافع
برایتون 0 پاس گل
K. Kozłowski K. Kozłowski
هافبک
برایتون 0 پاس گل
L. Dunk L. Dunk
مدافع
برایتون 0 پاس گل
P. Groß P. Groß
هافبک
برایتون 0 پاس گل
S. Alzate S. Alzate
هافبک
برایتون 0 پاس گل
S. March S. March
هافبک
برایتون 0 پاس گل
T. McGill T. McGill
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
چهاره بازیکن