برایتون

برایتون

تاریخ تاسیس: 1901

شهر: Falmer, East Sussex

ورزشگاه: The American Express Community Stadium

ظرفیت: 30,750 نفر

The American Express Community Stadium

برنامه بازی های برایتون

شنبه، 20 اسفند 1401
2 - 2
چهارشنبه، 24 اسفند 1401
1 - 0
یکشنبه، 28 اسفند 1401
لغو شد
یکشنبه، 28 اسفند 1401
5 - 0
شنبه، 12 فروردین 1402
17:30
سه شنبه، 15 فروردین 1402
22:15
شنبه، 19 فروردین 1402
17:30

لیست بازیکنان

A. Mac Allister A. Mac Allister
هافبک
برایتون 7 گل
S. March S. March
هافبک
برایتون 7 گل
K. Mitoma K. Mitoma
هافبک
برایتون 6 گل
P. Groß P. Groß
هافبک
برایتون 6 گل
E. Ferguson E. Ferguson
مهاجم
برایتون 3 گل
A. Lallana A. Lallana
هافبک
برایتون 2 گل
D. Welbeck D. Welbeck
مهاجم
برایتون 2 گل
J. Veltman J. Veltman
مدافع
برایتون 1 گل
M. Caicedo M. Caicedo
هافبک
برایتون 1 گل
A. Webster A. Webster
مدافع
برایتون 0 گل
B. Gilmour B. Gilmour
هافبک
برایتون 0 گل
D. Undav D. Undav
مهاجم
برایتون 0 گل
E. Turns E. Turns
مدافع
برایتون 0 گل
J. Enciso J. Enciso
هافبک
برایتون 0 گل
J. Moder J. Moder
هافبک
برایتون 0 گل
J. Sarmiento J. Sarmiento
هافبک
برایتون 0 گل
J. Spong J. Spong
هافبک
برایتون 0 گل
J. Steele J. Steele
دروازه بان
برایتون 0 گل
J. van Hecke J. van Hecke
مدافع
برایتون 0 گل
K. Kozłowski K. Kozłowski
هافبک
برایتون 0 گل
L. Colwill L. Colwill
مدافع
برایتون 0 گل
L. Dunk L. Dunk
مدافع
برایتون 0 گل
M. Karbownik M. Karbownik
مدافع
برایتون 0 گل
P. Estupiñán P. Estupiñán
مدافع
برایتون 0 گل
R. Sanchez R. Sanchez
دروازه بان
برایتون 0 گل
S. Alzate S. Alzate
هافبک
برایتون 0 گل
T. Lamptey T. Lamptey
مدافع
برایتون 0 گل
T. McGill T. McGill
دروازه بان
برایتون 0 گل
T. Richards T. Richards
هافبک
برایتون 0 گل
Y. Ayari Y. Ayari
هافبک
برایتون 0 گل
P. Groß P. Groß
هافبک
برایتون 4 پاس گل
S. March S. March
هافبک
برایتون 4 پاس گل
K. Mitoma K. Mitoma
هافبک
برایتون 3 پاس گل
P. Estupiñán P. Estupiñán
مدافع
برایتون 3 پاس گل
D. Welbeck D. Welbeck
مهاجم
برایتون 2 پاس گل
E. Ferguson E. Ferguson
مهاجم
برایتون 2 پاس گل
A. Lallana A. Lallana
هافبک
برایتون 1 پاس گل
A. Mac Allister A. Mac Allister
هافبک
برایتون 1 پاس گل
J. Sarmiento J. Sarmiento
هافبک
برایتون 1 پاس گل
J. Veltman J. Veltman
مدافع
برایتون 1 پاس گل
M. Caicedo M. Caicedo
هافبک
برایتون 1 پاس گل
A. Webster A. Webster
مدافع
برایتون 0 پاس گل
B. Gilmour B. Gilmour
هافبک
برایتون 0 پاس گل
D. Undav D. Undav
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
E. Turns E. Turns
مدافع
برایتون 0 پاس گل
J. Enciso J. Enciso
هافبک
برایتون 0 پاس گل
J. Moder J. Moder
هافبک
برایتون 0 پاس گل
J. Spong J. Spong
هافبک
برایتون 0 پاس گل
J. Steele J. Steele
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
J. van Hecke J. van Hecke
مدافع
برایتون 0 پاس گل
K. Kozłowski K. Kozłowski
هافبک
برایتون 0 پاس گل
L. Colwill L. Colwill
مدافع
برایتون 0 پاس گل
L. Dunk L. Dunk
مدافع
برایتون 0 پاس گل
M. Karbownik M. Karbownik
مدافع
برایتون 0 پاس گل
R. Sanchez R. Sanchez
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
S. Alzate S. Alzate
هافبک
برایتون 0 پاس گل
T. Lamptey T. Lamptey
مدافع
برایتون 0 پاس گل
T. McGill T. McGill
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
T. Richards T. Richards
هافبک
برایتون 0 پاس گل
Y. Ayari Y. Ayari
هافبک
برایتون 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.