برایتون

برایتون

تاریخ تاسیس: 1901

شهر: Falmer, East Sussex

ورزشگاه: The American Express Community Stadium

ظرفیت: 30,750 نفر

The American Express Community Stadium

برنامه بازی های برایتون

شنبه، 17 اردیبهشت 1401
4 - 0
یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401
1 - 1
یکشنبه، 1 خرداد 1401
3 - 1
یکشنبه، 16 مرداد 1401
1 - 2
شنبه، 22 مرداد 1401
18:30
یکشنبه، 30 مرداد 1401
17:30
شنبه، 5 شهریور 1401
18:30

لیست بازیکنان

P. Groß P. Groß
هافبک
برایتون 2 گل
A. Lallana A. Lallana
هافبک
برایتون 0 گل
A. Webster A. Webster
مدافع
برایتون 0 گل
D. Undav D. Undav
مهاجم
برایتون 0 گل
D. Welbeck D. Welbeck
مهاجم
برایتون 0 گل
E. Ferguson E. Ferguson
مهاجم
برایتون 0 گل
E. Mwepu E. Mwepu
هافبک
برایتون 0 گل
E. Turns E. Turns
مدافع
برایتون 0 گل
F. Andone F. Andone
مهاجم
برایتون 0 گل
J. Moder J. Moder
هافبک
برایتون 0 گل
J. Sarmiento J. Sarmiento
مهاجم
برایتون 0 گل
J. Steele J. Steele
دروازه بان
برایتون 0 گل
J. Veltman J. Veltman
مدافع
برایتون 0 گل
J. van Hecke J. van Hecke
مدافع
برایتون 0 گل
K. Kozłowski K. Kozłowski
هافبک
برایتون 0 گل
K. Mitoma K. Mitoma
مهاجم
برایتون 0 گل
K. Scherpen K. Scherpen
دروازه بان
برایتون 0 گل
L. Colwill L. Colwill
مدافع
برایتون 0 گل
L. Dunk L. Dunk
مدافع
برایتون 0 گل
L. Trossard L. Trossard
هافبک
برایتون 0 گل
M. Caicedo M. Caicedo
هافبک
برایتون 0 گل
M. Clarke M. Clarke
هافبک
برایتون 0 گل
M. Karbownik M. Karbownik
مدافع
برایتون 0 گل
Mac Allister Mac Allister
هافبک
برایتون 0 گل
N. Maupay N. Maupay
مهاجم
برایتون 0 گل
R. Sanchez R. Sanchez
دروازه بان
برایتون 0 گل
S. Alzate S. Alzate
هافبک
برایتون 0 گل
S. March S. March
هافبک
برایتون 0 گل
T. Lamptey T. Lamptey
مدافع
برایتون 0 گل
T. McGill T. McGill
دروازه بان
برایتون 0 گل
T. Richards T. Richards
هافبک
برایتون 0 گل
D. Welbeck D. Welbeck
مهاجم
برایتون 1 پاس گل
A. Lallana A. Lallana
هافبک
برایتون 0 پاس گل
A. Webster A. Webster
مدافع
برایتون 0 پاس گل
D. Undav D. Undav
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
E. Ferguson E. Ferguson
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
E. Mwepu E. Mwepu
هافبک
برایتون 0 پاس گل
E. Turns E. Turns
مدافع
برایتون 0 پاس گل
F. Andone F. Andone
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
J. Moder J. Moder
هافبک
برایتون 0 پاس گل
J. Sarmiento J. Sarmiento
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
J. Steele J. Steele
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
J. Veltman J. Veltman
مدافع
برایتون 0 پاس گل
J. van Hecke J. van Hecke
مدافع
برایتون 0 پاس گل
K. Kozłowski K. Kozłowski
هافبک
برایتون 0 پاس گل
K. Mitoma K. Mitoma
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
K. Scherpen K. Scherpen
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
L. Colwill L. Colwill
مدافع
برایتون 0 پاس گل
L. Dunk L. Dunk
مدافع
برایتون 0 پاس گل
L. Trossard L. Trossard
هافبک
برایتون 0 پاس گل
M. Caicedo M. Caicedo
هافبک
برایتون 0 پاس گل
M. Clarke M. Clarke
هافبک
برایتون 0 پاس گل
M. Karbownik M. Karbownik
مدافع
برایتون 0 پاس گل
Mac Allister Mac Allister
هافبک
برایتون 0 پاس گل
N. Maupay N. Maupay
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
P. Groß P. Groß
هافبک
برایتون 0 پاس گل
R. Sanchez R. Sanchez
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
S. Alzate S. Alzate
هافبک
برایتون 0 پاس گل
S. March S. March
هافبک
برایتون 0 پاس گل
T. Lamptey T. Lamptey
مدافع
برایتون 0 پاس گل
T. McGill T. McGill
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
T. Richards T. Richards
هافبک
برایتون 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.