برایتون

برایتون

تاریخ تاسیس: 1901

شهر: Falmer, East Sussex

ورزشگاه: The American Express Community Stadium

ظرفیت: 30,750 نفر

The American Express Community Stadium

برنامه بازی های برایتون

یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400
2 - 1
شنبه، 25 اردیبهشت 1400
1 - 1
سه شنبه، 28 اردیبهشت 1400
3 - 2
یکشنبه، 2 خرداد 1400
2 - 0
شنبه، 23 مرداد 1400
18:30
شنبه، 30 مرداد 1400
21:00
شنبه، 6 شهریور 1400
18:30

لیست بازیکنان

A. Connolly A. Connolly
مهاجم
برایتون 0 گل
A. Lallana A. Lallana
هافبک
برایتون 0 گل
A. Webster A. Webster
مدافع
برایتون 0 گل
A. Zeqiri A. Zeqiri
هافبک
برایتون 0 گل
C. Waltonv C. Waltonv
دروازه بان
برایتون 0 گل
D. Burn D. Burn
مدافع
برایتون 0 گل
D. Welbeck D. Welbeck
مهاجم
برایتون 0 گل
E. Mwepu E. Mwepu
هافبک
برایتون 0 گل
F. Andone F. Andone
مهاجم
برایتون 0 گل
Groß Groß
هافبک
برایتون 0 گل
H. Roberts H. Roberts
مدافع
برایتون 0 گل
J. Moder J. Moder
هافبک
برایتون 0 گل
J. Veltman J. Veltman
مدافع
برایتون 0 گل
K. Scherpen K. Scherpen
دروازه بان
برایتون 0 گل
L. Dunk L. Dunk
مدافع
برایتون 0 گل
L. Trossard L. Trossard
هافبک
برایتون 0 گل
M. Caicedo M. Caicedo
هافبک
برایتون 0 گل
M. Karbownik M. Karbownik
مدافع
برایتون 0 گل
M. Sanders M. Sanders
هافبک
برایتون 0 گل
Mac Allister Mac Allister
هافبک
برایتون 0 گل
March March
هافبک
برایتون 0 گل
N. Maupay N. Maupay
مهاجم
برایتون 0 گل
P. Tau P. Tau
مهاجم
برایتون 0 گل
R. Khadra R. Khadra
هافبک
برایتون 0 گل
R.Sanchez R.Sanchez
دروازه بان
برایتون 0 گل
S. Alzate S. Alzate
هافبک
برایتون 0 گل
Steele Steele
دروازه بان
برایتون 0 گل
T. Lamptey T. Lamptey
مدافع
برایتون 0 گل
Y. Bissouma Y. Bissouma
هافبک
برایتون 0 گل
A. Connolly A. Connolly
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
A. Lallana A. Lallana
هافبک
برایتون 0 پاس گل
A. Webster A. Webster
مدافع
برایتون 0 پاس گل
A. Zeqiri A. Zeqiri
هافبک
برایتون 0 پاس گل
C. Waltonv C. Waltonv
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
D. Burn D. Burn
مدافع
برایتون 0 پاس گل
D. Welbeck D. Welbeck
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
E. Mwepu E. Mwepu
هافبک
برایتون 0 پاس گل
F. Andone F. Andone
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
Groß Groß
هافبک
برایتون 0 پاس گل
H. Roberts H. Roberts
مدافع
برایتون 0 پاس گل
J. Moder J. Moder
هافبک
برایتون 0 پاس گل
J. Veltman J. Veltman
مدافع
برایتون 0 پاس گل
K. Scherpen K. Scherpen
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
L. Dunk L. Dunk
مدافع
برایتون 0 پاس گل
L. Trossard L. Trossard
هافبک
برایتون 0 پاس گل
M. Caicedo M. Caicedo
هافبک
برایتون 0 پاس گل
M. Karbownik M. Karbownik
مدافع
برایتون 0 پاس گل
M. Sanders M. Sanders
هافبک
برایتون 0 پاس گل
Mac Allister Mac Allister
هافبک
برایتون 0 پاس گل
March March
هافبک
برایتون 0 پاس گل
N. Maupay N. Maupay
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
P. Tau P. Tau
مهاجم
برایتون 0 پاس گل
R. Khadra R. Khadra
هافبک
برایتون 0 پاس گل
R.Sanchez R.Sanchez
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
S. Alzate S. Alzate
هافبک
برایتون 0 پاس گل
Steele Steele
دروازه بان
برایتون 0 پاس گل
T. Lamptey T. Lamptey
مدافع
برایتون 0 پاس گل
Y. Bissouma Y. Bissouma
هافبک
برایتون 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.