هادرسفیلد

هادرسفیلد

تاریخ تاسیس: 1908

شهر: Huddersfield, West Yorkshire

ورزشگاه: John Smith's Stadium

ظرفیت: 24,554 نفر

John Smith's Stadium
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.