هادرسفیلد

هادرسفیلد

تاریخ تاسیس: 1908

شهر: Huddersfield, West Yorkshire

ورزشگاه: John Smith's Stadium

ظرفیت: 24,554 نفر

John Smith's Stadium

برنامه بازی های هادرسفیلد

شنبه، 24 فروردین 1398
4 - 0
شنبه، 31 فروردین 1398
1 - 2
جمعه، 6 اردیبهشت 1398
5 - 0
یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398
1 - 1
یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398
1 - 1
شنبه، 14 دی 1398
2 - 0
شنبه، 20 دی 1399
2 - 3
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.