ختافه

ختافه

تاریخ تاسیس: 1983

شهر: Getafe

ورزشگاه: Coliseum Alfonso Pérez

ظرفیت: 17,393 نفر

Coliseum Alfonso Pérez

برنامه بازی های ختافه

یکشنبه، 4 مهر 1400
2 - 0
یکشنبه، 11 مهر 1400
1 - 1
شنبه، 24 مهر 1400
0 - 0
دوشنبه، 3 آبان 1400
0 - 3
پنجشنبه، 6 آبان 1400
21:30
یکشنبه، 9 آبان 1400
21:00
یکشنبه، 16 آبان 1400
16:30

لیست بازیکنان

Sandro Ramírez Sandro Ramírez
مهاجم
ختافه 2 گل
S. Mitrovic S. Mitrovic
مدافع
ختافه 1 گل
A. Nyom A. Nyom
مدافع
ختافه 0 گل
Cabaco Almada Cabaco Almada
مدافع
ختافه 0 گل
Carles Aleñà Carles Aleñà
هافبک
ختافه 0 گل
Chema Rodríguez Chema Rodríguez
مدافع
ختافه 0 گل
D. Poveda D. Poveda
مهاجم
ختافه 0 گل
D. Suárez D. Suárez
مدافع
ختافه 0 گل
D. Timor D. Timor
هافبک
ختافه 0 گل
David Soria David Soria
دروازه بان
ختافه 0 گل
Djene Dakonam Djene Dakonam
مدافع
ختافه 0 گل
E. Akurugu E. Akurugu
مدافع
ختافه 0 گل
E. Unal E. Unal
مهاجم
ختافه 0 گل
Florentino Luís Florentino Luís
هافبک
ختافه 0 گل
J. Cuenca J. Cuenca
مدافع
ختافه 0 گل
J. Jankto J. Jankto
هافبک
ختافه 0 گل
J. Macías J. Macías
مهاجم
ختافه 0 گل
J. Mata J. Mata
هافبک
ختافه 0 گل
J. Silva J. Silva
مدافع
ختافه 0 گل
Juan Iglesias Juan Iglesias
مدافع
ختافه 0 گل
M. Arambarri M. Arambarri
هافبک
ختافه 0 گل
M. Olivera M. Olivera
مدافع
ختافه 0 گل
N. Maksimovic N. Maksimovic
هافبک
ختافه 0 گل
Rubén Yáñez Rubén Yáñez
دروازه بان
ختافه 0 گل
V. Vitolo V. Vitolo
هافبک
ختافه 0 گل
Carles Aleñà Carles Aleñà
هافبک
ختافه 2 پاس گل
N. Maksimovic N. Maksimovic
هافبک
ختافه 1 پاس گل
A. Nyom A. Nyom
مدافع
ختافه 0 پاس گل
Cabaco Almada Cabaco Almada
مدافع
ختافه 0 پاس گل
Chema Rodríguez Chema Rodríguez
مدافع
ختافه 0 پاس گل
D. Poveda D. Poveda
مهاجم
ختافه 0 پاس گل
D. Suárez D. Suárez
مدافع
ختافه 0 پاس گل
D. Timor D. Timor
هافبک
ختافه 0 پاس گل
David Soria David Soria
دروازه بان
ختافه 0 پاس گل
Djene Dakonam Djene Dakonam
مدافع
ختافه 0 پاس گل
E. Akurugu E. Akurugu
مدافع
ختافه 0 پاس گل
E. Unal E. Unal
مهاجم
ختافه 0 پاس گل
Florentino Luís Florentino Luís
هافبک
ختافه 0 پاس گل
J. Cuenca J. Cuenca
مدافع
ختافه 0 پاس گل
J. Jankto J. Jankto
هافبک
ختافه 0 پاس گل
J. Macías J. Macías
مهاجم
ختافه 0 پاس گل
J. Mata J. Mata
هافبک
ختافه 0 پاس گل
J. Silva J. Silva
مدافع
ختافه 0 پاس گل
Juan Iglesias Juan Iglesias
مدافع
ختافه 0 پاس گل
M. Arambarri M. Arambarri
هافبک
ختافه 0 پاس گل
M. Olivera M. Olivera
مدافع
ختافه 0 پاس گل
Rubén Yáñez Rubén Yáñez
دروازه بان
ختافه 0 پاس گل
S. Mitrovic S. Mitrovic
مدافع
ختافه 0 پاس گل
Sandro Ramírez Sandro Ramírez
مهاجم
ختافه 0 پاس گل
V. Vitolo V. Vitolo
هافبک
ختافه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.