ختافه

ختافه

تاریخ تاسیس: 1983

شهر: Getafe

ورزشگاه: Coliseum Alfonso Pérez

ظرفیت: 17,393 نفر

Coliseum Alfonso Pérez

برنامه بازی های ختافه

یکشنبه، 18 اردیبهشت 1401
0 - 0
چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401
1 - 1
یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401
0 - 0
یکشنبه، 1 خرداد 1401
3 - 1
دوشنبه، 24 مرداد 1401
22:00
سه شنبه، 1 شهریور 1401
00:30
یکشنبه، 6 شهریور 1401
20:00

لیست بازیکنان

B. Mayoral B. Mayoral
مهاجم
ختافه 0 گل
C. Portu C. Portu
هافبک
ختافه 0 گل
Carles Aleñà Carles Aleñà
هافبک
ختافه 0 گل
D. Duarte D. Duarte
مدافع
ختافه 0 گل
D. Suárez D. Suárez
مدافع
ختافه 0 گل
David Soria David Soria
دروازه بان
ختافه 0 گل
Diego Conde Diego Conde
دروازه بان
ختافه 0 گل
Djene Dakonam Djene Dakonam
مدافع
ختافه 0 گل
E. Akurugu E. Akurugu
مدافع
ختافه 0 گل
E. Unal E. Unal
مهاجم
ختافه 0 گل
J. Mata J. Mata
هافبک
ختافه 0 گل
Jaime Seoane Jaime Seoane
هافبک
ختافه 0 گل
Juan Iglesias Juan Iglesias
مدافع
ختافه 0 گل
Luis Milla Luis Milla
هافبک
ختافه 0 گل
M. Arambarri M. Arambarri
هافبک
ختافه 0 گل
N. Maksimovic N. Maksimovic
هافبک
ختافه 0 گل
O. Yokuslu O. Yokuslu
هافبک
ختافه 0 گل
Rubén Yáñez Rubén Yáñez
دروازه بان
ختافه 0 گل
S. Mitrovic S. Mitrovic
مدافع
ختافه 0 گل
B. Mayoral B. Mayoral
مهاجم
ختافه 0 پاس گل
C. Portu C. Portu
هافبک
ختافه 0 پاس گل
Carles Aleñà Carles Aleñà
هافبک
ختافه 0 پاس گل
D. Duarte D. Duarte
مدافع
ختافه 0 پاس گل
D. Suárez D. Suárez
مدافع
ختافه 0 پاس گل
David Soria David Soria
دروازه بان
ختافه 0 پاس گل
Diego Conde Diego Conde
دروازه بان
ختافه 0 پاس گل
Djene Dakonam Djene Dakonam
مدافع
ختافه 0 پاس گل
E. Akurugu E. Akurugu
مدافع
ختافه 0 پاس گل
E. Unal E. Unal
مهاجم
ختافه 0 پاس گل
J. Mata J. Mata
هافبک
ختافه 0 پاس گل
Jaime Seoane Jaime Seoane
هافبک
ختافه 0 پاس گل
Juan Iglesias Juan Iglesias
مدافع
ختافه 0 پاس گل
Luis Milla Luis Milla
هافبک
ختافه 0 پاس گل
M. Arambarri M. Arambarri
هافبک
ختافه 0 پاس گل
N. Maksimovic N. Maksimovic
هافبک
ختافه 0 پاس گل
O. Yokuslu O. Yokuslu
هافبک
ختافه 0 پاس گل
Rubén Yáñez Rubén Yáñez
دروازه بان
ختافه 0 پاس گل
S. Mitrovic S. Mitrovic
مدافع
ختافه 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.