ختافه

ختافه

تاریخ تاسیس: 1983

شهر: Getafe

ورزشگاه: Coliseum Alfonso Pérez

ظرفیت: 17,393 نفر

Coliseum Alfonso Pérez

لیست بازیکنان

B. Mayoral B. Mayoral
مهاجم
ختافه 3 گل
Latasa Latasa
مهاجم
ختافه 2 گل
C. Aleñà C. Aleñà
هافبک
ختافه 1 گل
G. Álvarez G. Álvarez
مدافع
ختافه 1 گل
J. Carmona J. Carmona
مدافع
ختافه 1 گل
N. Maksimovic N. Maksimovic
هافبک
ختافه 1 گل
S. Mitrovic S. Mitrovic
مدافع
ختافه 1 گل
A. Lozano A. Lozano
مهاجم
ختافه 0 گل
D. Dakonam D. Dakonam
مدافع
ختافه 0 گل
D. Duarte D. Duarte
مدافع
ختافه 0 گل
D. Fuzato D. Fuzato
دروازه بان
ختافه 0 گل
D. Rico D. Rico
مدافع
ختافه 0 گل
D. Soria D. Soria
دروازه بان
ختافه 0 گل
D. Suárez D. Suárez
مدافع
ختافه 0 گل
E. Akurugu E. Akurugu
مدافع
ختافه 0 گل
E. Unal E. Unal
مهاجم
ختافه 0 گل
F. Angileri F. Angileri
مدافع
ختافه 0 گل
G. Rivera G. Rivera
مدافع
ختافه 0 گل
J. Benito J. Benito
دروازه بان
ختافه 0 گل
J. Iglesias J. Iglesias
مدافع
ختافه 0 گل
J. Mata J. Mata
هافبک
ختافه 0 گل
J. Patrick J. Patrick
هافبک
ختافه 0 گل
L. Milla L. Milla
هافبک
ختافه 0 گل
M. Arambarri M. Arambarri
هافبک
ختافه 0 گل
M. Greenwood M. Greenwood
هافبک
ختافه 0 گل
M. Parra M. Parra
هافبک
ختافه 0 گل
O. Alderete O. Alderete
مدافع
ختافه 0 گل
O. Yokuslu O. Yokuslu
هافبک
ختافه 0 گل
S. García S. García
هافبک
ختافه 0 گل
V. Bellmunt V. Bellmunt
دروازه بان
ختافه 0 گل
Á. Algobia Á. Algobia
هافبک
ختافه 0 گل
Á. Revuelta Á. Revuelta
مدافع
ختافه 0 گل
Á. Rodríguez Á. Rodríguez
مدافع
ختافه 0 گل
Ó. Rodríguez Ó. Rodríguez
هافبک
ختافه 0 گل
D. Rico D. Rico
مدافع
ختافه 3 پاس گل
C. Aleñà C. Aleñà
هافبک
ختافه 1 پاس گل
D. Suárez D. Suárez
مدافع
ختافه 1 پاس گل
J. Carmona J. Carmona
مدافع
ختافه 1 پاس گل
M. Greenwood M. Greenwood
هافبک
ختافه 1 پاس گل
A. Lozano A. Lozano
مهاجم
ختافه 0 پاس گل
B. Mayoral B. Mayoral
مهاجم
ختافه 0 پاس گل
D. Dakonam D. Dakonam
مدافع
ختافه 0 پاس گل
D. Duarte D. Duarte
مدافع
ختافه 0 پاس گل
D. Fuzato D. Fuzato
دروازه بان
ختافه 0 پاس گل
D. Soria D. Soria
دروازه بان
ختافه 0 پاس گل
E. Akurugu E. Akurugu
مدافع
ختافه 0 پاس گل
E. Unal E. Unal
مهاجم
ختافه 0 پاس گل
F. Angileri F. Angileri
مدافع
ختافه 0 پاس گل
G. Rivera G. Rivera
مدافع
ختافه 0 پاس گل
G. Álvarez G. Álvarez
مدافع
ختافه 0 پاس گل
J. Benito J. Benito
دروازه بان
ختافه 0 پاس گل
J. Iglesias J. Iglesias
مدافع
ختافه 0 پاس گل
J. Mata J. Mata
هافبک
ختافه 0 پاس گل
J. Patrick J. Patrick
هافبک
ختافه 0 پاس گل
L. Milla L. Milla
هافبک
ختافه 0 پاس گل
Latasa Latasa
مهاجم
ختافه 0 پاس گل
M. Arambarri M. Arambarri
هافبک
ختافه 0 پاس گل
M. Parra M. Parra
هافبک
ختافه 0 پاس گل
N. Maksimovic N. Maksimovic
هافبک
ختافه 0 پاس گل
O. Alderete O. Alderete
مدافع
ختافه 0 پاس گل
O. Yokuslu O. Yokuslu
هافبک
ختافه 0 پاس گل
S. García S. García
هافبک
ختافه 0 پاس گل
S. Mitrovic S. Mitrovic
مدافع
ختافه 0 پاس گل
V. Bellmunt V. Bellmunt
دروازه بان
ختافه 0 پاس گل
Á. Algobia Á. Algobia
هافبک
ختافه 0 پاس گل
Á. Revuelta Á. Revuelta
مدافع
ختافه 0 پاس گل
Á. Rodríguez Á. Rodríguez
مدافع
ختافه 0 پاس گل
Ó. Rodríguez Ó. Rodríguez
هافبک
ختافه 0 پاس گل
چهاره بازیکن