خیرونا

خیرونا

تاریخ تاسیس: 1930

شهر: Girona

ورزشگاه: Estadi Municipal de Montilivi

ظرفیت: 14,500 نفر

Estadi Municipal de Montilivi

برنامه بازی های خیرونا

جمعه، 28 بهمن 1401
6 - 2
یکشنبه، 7 اسفند 1401
2 - 3
شنبه، 13 اسفند 1401
3 - 2
دوشنبه، 22 اسفند 1401
0 - 1
شنبه، 27 اسفند 1401
2 - 2
شنبه، 12 فروردین 1402
15:30
دوشنبه، 21 فروردین 1402
22:30

لیست بازیکنان

C. Stuani C. Stuani
مهاجم
خیرونا 6 گل
V. Castellanos V. Castellanos
مهاجم
خیرونا 6 گل
Rodrigo Riquelme Rodrigo Riquelme
هافبک
خیرونا 4 گل
V. Tsygankov V. Tsygankov
هافبک
خیرونا 3 گل
Arnau Martínez Arnau Martínez
هافبک
خیرونا 2 گل
David López David López
مدافع
خیرونا 2 گل
Y. Herrera Y. Herrera
هافبک
خیرونا 2 گل
Aleix García Aleix García
هافبک
خیرونا 1 گل
B. Garcia B. Garcia
هافبک
خیرونا 1 گل
Javi Hernández Javi Hernández
مدافع
خیرونا 1 گل
M. Gutiérrez M. Gutiérrez
مدافع
خیرونا 1 گل
Oriol Romeu Oriol Romeu
هافبک
خیرونا 1 گل
Reinier Reinier
هافبک
خیرونا 1 گل
Toni Suárez Toni Suárez
هافبک
خیرونا 1 گل
A. Callens A. Callens
مدافع
خیرونا 0 گل
Artero Ruiz Artero Ruiz
هافبک
خیرونا 0 گل
B. Espinosa B. Espinosa
مدافع
خیرونا 0 گل
Biel Farres Biel Farres
مدافع
خیرونا 0 گل
D. Camara D. Camara
هافبک
خیرونا 0 گل
D. Sarmiento D. Sarmiento
مهاجم
خیرونا 0 گل
Eric Monjonell Eric Monjonell
مدافع
خیرونا 0 گل
Gabriel Martínez Gabriel Martínez
مهاجم
خیرونا 0 گل
I. Kebe I. Kebe
هافبک
خیرونا 0 گل
Joel Casals Joel Casals
هافبک
خیرونا 0 گل
Jonatan Morilla Jonatan Morilla
دروازه بان
خیرونا 0 گل
Juan Carlos Juan Carlos
دروازه بان
خیرونا 0 گل
Juanpe Juanpe
مدافع
خیرونا 0 گل
Loïc Williams Loïc Williams
مدافع
خیرونا 0 گل
Matas Matas
دروازه بان
خیرونا 0 گل
Ortolá Ortolá
دروازه بان
خیرونا 0 گل
Oscar Ureña Oscar Ureña
هافبک
خیرونا 0 گل
P. Gazzaniga P. Gazzaniga
دروازه بان
خیرونا 0 گل
Pau Victor Pau Victor
هافبک
خیرونا 0 گل
S. Bueno S. Bueno
مدافع
خیرونا 0 گل
Suleiman Camara Suleiman Camara
مهاجم
خیرونا 0 گل
Toni Fuidias Toni Fuidias
دروازه بان
خیرونا 0 گل
Unai Hernandez Unai Hernandez
هافبک
خیرونا 0 گل
Valery Fernandez Valery Fernandez
هافبک
خیرونا 0 گل
Víctor Sánchez Víctor Sánchez
هافبک
خیرونا 0 گل
Yan Couto Yan Couto
مدافع
خیرونا 0 گل
Álex Sala Álex Sala
هافبک
خیرونا 0 گل
Aleix García Aleix García
هافبک
خیرونا 5 پاس گل
V. Tsygankov V. Tsygankov
هافبک
خیرونا 3 پاس گل
Arnau Martínez Arnau Martínez
هافبک
خیرونا 2 پاس گل
Javi Hernández Javi Hernández
مدافع
خیرونا 2 پاس گل
M. Gutiérrez M. Gutiérrez
مدافع
خیرونا 2 پاس گل
Rodrigo Riquelme Rodrigo Riquelme
هافبک
خیرونا 2 پاس گل
Toni Suárez Toni Suárez
هافبک
خیرونا 2 پاس گل
Valery Fernandez Valery Fernandez
هافبک
خیرونا 2 پاس گل
Y. Herrera Y. Herrera
هافبک
خیرونا 2 پاس گل
B. Espinosa B. Espinosa
مدافع
خیرونا 1 پاس گل
David López David López
مدافع
خیرونا 1 پاس گل
S. Bueno S. Bueno
مدافع
خیرونا 1 پاس گل
Yan Couto Yan Couto
مدافع
خیرونا 1 پاس گل
A. Callens A. Callens
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
Artero Ruiz Artero Ruiz
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
B. Garcia B. Garcia
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Biel Farres Biel Farres
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
C. Stuani C. Stuani
مهاجم
خیرونا 0 پاس گل
D. Camara D. Camara
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
D. Sarmiento D. Sarmiento
مهاجم
خیرونا 0 پاس گل
Eric Monjonell Eric Monjonell
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
Gabriel Martínez Gabriel Martínez
مهاجم
خیرونا 0 پاس گل
I. Kebe I. Kebe
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Joel Casals Joel Casals
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Jonatan Morilla Jonatan Morilla
دروازه بان
خیرونا 0 پاس گل
Juan Carlos Juan Carlos
دروازه بان
خیرونا 0 پاس گل
Juanpe Juanpe
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
Loïc Williams Loïc Williams
مدافع
خیرونا 0 پاس گل
Matas Matas
دروازه بان
خیرونا 0 پاس گل
Oriol Romeu Oriol Romeu
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Ortolá Ortolá
دروازه بان
خیرونا 0 پاس گل
Oscar Ureña Oscar Ureña
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
P. Gazzaniga P. Gazzaniga
دروازه بان
خیرونا 0 پاس گل
Pau Victor Pau Victor
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Reinier Reinier
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Suleiman Camara Suleiman Camara
مهاجم
خیرونا 0 پاس گل
Toni Fuidias Toni Fuidias
دروازه بان
خیرونا 0 پاس گل
Unai Hernandez Unai Hernandez
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
V. Castellanos V. Castellanos
مهاجم
خیرونا 0 پاس گل
Víctor Sánchez Víctor Sánchez
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
Álex Sala Álex Sala
هافبک
خیرونا 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.