خیرونا

خیرونا

تاریخ تاسیس: 1930

شهر: Girona

ورزشگاه: Estadi Municipal de Montilivi

ظرفیت: 14,500 نفر

Estadi Municipal de Montilivi

برنامه بازی های خیرونا

سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398
1 - 0
یکشنبه، 8 اردیبهشت 1398
1 - 0
یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398
2 - 0
یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398
1 - 2
شنبه، 28 اردیبهشت 1398
2 - 1
چهارشنبه، 2 بهمن 1398
0 - 3
سه شنبه، 7 بهمن 1399
0 - 1
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.