لوانته

لوانته

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Valencia

ورزشگاه: Estadio de Vallecas

ظرفیت: 15,500 نفر

Estadio de Vallecas

لیست بازیکنان

José Luis Morales José Luis Morales
هافبک
لوانته 2 گل
Bardhi Bardhi
هافبک
لوانته 0 گل
Carlos Clerc Carlos Clerc
مدافع
لوانته 0 گل
Cheick Doukoure Cheick Doukoure
هافبک
لوانته 0 گل
Coke Coke
مدافع
لوانته 0 گل
D.Gómez D.Gómez
مهاجم
لوانته 0 گل
Dani Cárdenas Dani Cárdenas
دروازه بان
لوانته 0 گل
Eliseo Falcón Eliseo Falcón
مدافع
لوانته 0 گل
Fernández Fernández
دروازه بان
لوانته 0 گل
Gonzalo Melero Gonzalo Melero
هافبک
لوانته 0 گل
Hernâni Hernâni
هافبک
لوانته 0 گل
Jorge Miramón Jorge Miramón
مدافع
لوانته 0 گل
Jorge de Frutos Jorge de Frutos
مهاجم
لوانته 0 گل
José Campaña José Campaña
هافبک
لوانته 0 گل
Koke Koke
دروازه بان
لوانته 0 گل
Luna Luna
مدافع
لوانته 0 گل
M. Malsa M. Malsa
هافبک
لوانته 0 گل
N. Radoja N. Radoja
هافبک
لوانته 0 گل
Pablo Martínez Pablo Martínez
هافبک
لوانته 0 گل
Postigo Postigo
مدافع
لوانته 0 گل
Rober Rober
مدافع
لوانته 0 گل
Roger Roger
مهاجم
لوانته 0 گل
Rubén García Rubén García
مدافع
لوانته 0 گل
Rúben Vezo Rúben Vezo
مدافع
لوانته 0 گل
Sergio León Sergio León
مهاجم
لوانته 0 گل
Son Son
مدافع
لوانته 0 گل
Toño Toño
مدافع
لوانته 0 گل
Vukcevic Vukcevic
هافبک
لوانته 0 گل
Ó. Duarte Ó. Duarte
مدافع
لوانته 0 گل
Jorge Miramón Jorge Miramón
مدافع
لوانته 1 پاس گل
Bardhi Bardhi
هافبک
لوانته 0 پاس گل
Carlos Clerc Carlos Clerc
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Cheick Doukoure Cheick Doukoure
هافبک
لوانته 0 پاس گل
Coke Coke
مدافع
لوانته 0 پاس گل
D.Gómez D.Gómez
مهاجم
لوانته 0 پاس گل
Dani Cárdenas Dani Cárdenas
دروازه بان
لوانته 0 پاس گل
Eliseo Falcón Eliseo Falcón
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Fernández Fernández
دروازه بان
لوانته 0 پاس گل
Gonzalo Melero Gonzalo Melero
هافبک
لوانته 0 پاس گل
Hernâni Hernâni
هافبک
لوانته 0 پاس گل
Jorge de Frutos Jorge de Frutos
مهاجم
لوانته 0 پاس گل
José Campaña José Campaña
هافبک
لوانته 0 پاس گل
José Luis Morales José Luis Morales
هافبک
لوانته 0 پاس گل
Koke Koke
دروازه بان
لوانته 0 پاس گل
Luna Luna
مدافع
لوانته 0 پاس گل
M. Malsa M. Malsa
هافبک
لوانته 0 پاس گل
N. Radoja N. Radoja
هافبک
لوانته 0 پاس گل
Pablo Martínez Pablo Martínez
هافبک
لوانته 0 پاس گل
Postigo Postigo
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Rober Rober
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Roger Roger
مهاجم
لوانته 0 پاس گل
Rubén García Rubén García
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Rúben Vezo Rúben Vezo
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Sergio León Sergio León
مهاجم
لوانته 0 پاس گل
Son Son
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Toño Toño
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Vukcevic Vukcevic
هافبک
لوانته 0 پاس گل
Ó. Duarte Ó. Duarte
مدافع
لوانته 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.