لوانته

لوانته

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Valencia

ورزشگاه: Estadio de Vallecas

ظرفیت: 15,500 نفر

Estadio de Vallecas

برنامه بازی های لوانته

یکشنبه، 4 مهر 1400
3 - 0
شنبه، 10 مهر 1400
1 - 0
شنبه، 24 مهر 1400
0 - 0
یکشنبه، 2 آبان 1400
5 - 3
پنجشنبه، 6 آبان 1400
23:00
دوشنبه، 10 آبان 1400
23:30
شنبه، 15 آبان 1400
21:00

لیست بازیکنان

J. Morales J. Morales
هافبک
لوانته 4 گل
Roger Roger
مهاجم
لوانته 2 گل
Gonzalo Melero Gonzalo Melero
هافبک
لوانته 1 گل
J. Campaña J. Campaña
هافبک
لوانته 1 گل
Rober Rober
مدافع
لوانته 1 گل
A. Cantero A. Cantero
مهاجم
لوانته 0 گل
A. Fernández A. Fernández
دروازه بان
لوانته 0 گل
Brugui Brugui
هافبک
لوانته 0 گل
C. Clerc C. Clerc
مدافع
لوانته 0 گل
Coke Coke
مدافع
لوانته 0 گل
D. Cárdenas D. Cárdenas
دروازه بان
لوانته 0 گل
D. Gómez D. Gómez
مهاجم
لوانته 0 گل
E. Bardhi E. Bardhi
هافبک
لوانته 0 گل
Enric Franquesa Enric Franquesa
مدافع
لوانته 0 گل
Hernâni Hernâni
هافبک
لوانته 0 گل
J. Miramón J. Miramón
مدافع
لوانته 0 گل
Jorge de Frutos Jorge de Frutos
مهاجم
لوانته 0 گل
Koke Koke
دروازه بان
لوانته 0 گل
M. Malsa M. Malsa
هافبک
لوانته 0 گل
N. Radoja N. Radoja
هافبک
لوانته 0 گل
N. Vukcevic N. Vukcevic
هافبک
لوانته 0 گل
Pablo Martínez Pablo Martínez
هافبک
لوانته 0 گل
Pepelu Pepelu
هافبک
لوانته 0 گل
R. Soldado R. Soldado
مهاجم
لوانته 0 گل
Rúben Vezo Rúben Vezo
مدافع
لوانته 0 گل
S. Mustafi S. Mustafi
مدافع
لوانته 0 گل
S. Postigo S. Postigo
مدافع
لوانته 0 گل
Son Son
مدافع
لوانته 0 گل
Álex Blesa Álex Blesa
هافبک
لوانته 0 گل
Ó. Duarte Ó. Duarte
مدافع
لوانته 0 گل
Gonzalo Melero Gonzalo Melero
هافبک
لوانته 2 پاس گل
Jorge de Frutos Jorge de Frutos
مهاجم
لوانته 2 پاس گل
D. Gómez D. Gómez
مهاجم
لوانته 1 پاس گل
Pablo Martínez Pablo Martínez
هافبک
لوانته 1 پاس گل
A. Cantero A. Cantero
مهاجم
لوانته 0 پاس گل
A. Fernández A. Fernández
دروازه بان
لوانته 0 پاس گل
Brugui Brugui
هافبک
لوانته 0 پاس گل
C. Clerc C. Clerc
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Coke Coke
مدافع
لوانته 0 پاس گل
D. Cárdenas D. Cárdenas
دروازه بان
لوانته 0 پاس گل
E. Bardhi E. Bardhi
هافبک
لوانته 0 پاس گل
Enric Franquesa Enric Franquesa
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Hernâni Hernâni
هافبک
لوانته 0 پاس گل
J. Campaña J. Campaña
هافبک
لوانته 0 پاس گل
J. Miramón J. Miramón
مدافع
لوانته 0 پاس گل
J. Morales J. Morales
هافبک
لوانته 0 پاس گل
Koke Koke
دروازه بان
لوانته 0 پاس گل
M. Malsa M. Malsa
هافبک
لوانته 0 پاس گل
N. Radoja N. Radoja
هافبک
لوانته 0 پاس گل
N. Vukcevic N. Vukcevic
هافبک
لوانته 0 پاس گل
Pepelu Pepelu
هافبک
لوانته 0 پاس گل
R. Soldado R. Soldado
مهاجم
لوانته 0 پاس گل
Rober Rober
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Roger Roger
مهاجم
لوانته 0 پاس گل
Rúben Vezo Rúben Vezo
مدافع
لوانته 0 پاس گل
S. Mustafi S. Mustafi
مدافع
لوانته 0 پاس گل
S. Postigo S. Postigo
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Son Son
مدافع
لوانته 0 پاس گل
Álex Blesa Álex Blesa
هافبک
لوانته 0 پاس گل
Ó. Duarte Ó. Duarte
مدافع
لوانته 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.