لوانته

لوانته

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Valencia

ورزشگاه: Estadio de Vallecas

ظرفیت: 15,500 نفر

Estadio de Vallecas

برنامه بازی های لوانته

پنجشنبه، 1 اردیبهشت 1401
2 - 3
شنبه، 10 اردیبهشت 1401
1 - 1
جمعه، 16 اردیبهشت 1401
2 - 1
جمعه، 23 اردیبهشت 1401
6 - 0
یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401
3 - 1
جمعه، 30 اردیبهشت 1401
2 - 4
چهارشنبه، 28 دی 1401
0 - 2