بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

تاریخ تاسیس: 1904

شهر: Leverkusen

ورزشگاه: BayArena

ظرفیت: 30,210 نفر

BayArena

برنامه بازی های بایرلورکوزن

پنجشنبه، 8 اسفند 1398
1 - 3
یکشنبه، 11 اسفند 1398
1 - 1
چهارشنبه، 14 اسفند 1398
3 - 1
شنبه، 17 اسفند 1398
4 - 0
پنجشنبه، 22 اسفند 1398
1 - 3
دوشنبه، 26 اسفند 1398
پنجشنبه، 29 اسفند 1398

لیست بازیکنان

K. Volland K. Volland
مهاجم
بایرلورکوزن 9 گل
Alario Alario
مهاجم
بایرلورکوزن 6 گل
K. Havertz K. Havertz
هافبک
بایرلورکوزن 6 گل
L. Bailey L. Bailey
هافبک
بایرلورکوزن 5 گل
Diaby Diaby
هافبک
بایرلورکوزن 4 گل
K. Bellarabi K. Bellarabi
هافبک
بایرلورکوزن 4 گل
Paulinho Paulinho
هافبک
بایرلورکوزن 3 گل
L. Bender L. Bender
مدافع
بایرلورکوزن 2 گل
C. Aránguiz C. Aránguiz
هافبک
بایرلورکوزن 1 گل
J. Baumgartlinger J. Baumgartlinger
هافبک
بایرلورکوزن 1 گل
N. Amiri N. Amiri
هافبک
بایرلورکوزن 1 گل
A. Dragović A. Dragović
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
D. Sinkgraven D. Sinkgraven
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
E. Hernández E. Hernández
مهاجم
بایرلورکوزن 0 گل
E. Palacios E. Palacios
هافبک
بایرلورکوزن 0 گل
E. Tapsoba E. Tapsoba
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
J. Boller J. Boller
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
J. Tah J. Tah
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
K. Demirbay K. Demirbay
هافبک
بایرلورکوزن 0 گل
L. Hradecky L. Hradecky
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 گل
M. Weiser M. Weiser
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
N. Lomb N. Lomb
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 گل
R. Özcan R. Özcan
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 گل
S. Bender S. Bender
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
Wendell Wendell
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
K. Volland K. Volland
مهاجم
بایرلورکوزن 7 پاس گل
K. Havertz K. Havertz
هافبک
بایرلورکوزن 5 پاس گل
K. Bellarabi K. Bellarabi
هافبک
بایرلورکوزن 4 پاس گل
C. Aránguiz C. Aránguiz
هافبک
بایرلورکوزن 3 پاس گل
Diaby Diaby
هافبک
بایرلورکوزن 3 پاس گل
K. Demirbay K. Demirbay
هافبک
بایرلورکوزن 3 پاس گل
N. Amiri N. Amiri
هافبک
بایرلورکوزن 3 پاس گل
Wendell Wendell
مدافع
بایرلورکوزن 2 پاس گل
Alario Alario
مهاجم
بایرلورکوزن 1 پاس گل
D. Sinkgraven D. Sinkgraven
مدافع
بایرلورکوزن 1 پاس گل
J. Baumgartlinger J. Baumgartlinger
هافبک
بایرلورکوزن 1 پاس گل
J. Tah J. Tah
مدافع
بایرلورکوزن 1 پاس گل
L. Bailey L. Bailey
هافبک
بایرلورکوزن 1 پاس گل
L. Bender L. Bender
مدافع
بایرلورکوزن 1 پاس گل
Paulinho Paulinho
هافبک
بایرلورکوزن 1 پاس گل
S. Bender S. Bender
مدافع
بایرلورکوزن 1 پاس گل
A. Dragović A. Dragović
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
E. Hernández E. Hernández
مهاجم
بایرلورکوزن 0 پاس گل
E. Palacios E. Palacios
هافبک
بایرلورکوزن 0 پاس گل
E. Tapsoba E. Tapsoba
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
J. Boller J. Boller
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
L. Hradecky L. Hradecky
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 پاس گل
M. Weiser M. Weiser
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
N. Lomb N. Lomb
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 پاس گل
R. Özcan R. Özcan
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.