بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

تاریخ تاسیس: 1904

شهر: Leverkusen

ورزشگاه: BayArena

ظرفیت: 30,210 نفر

BayArena

برنامه بازی های بایرلورکوزن

پنجشنبه، 18 اسفند 1401
2 - 0
یکشنبه، 21 اسفند 1401
2 - 3
پنجشنبه، 25 اسفند 1401
0 - 2
یکشنبه، 28 اسفند 1401
2 - 1
شنبه، 12 فروردین 1402
17:00
شنبه، 19 فروردین 1402
17:00
پنجشنبه، 24 فروردین 1402
22:30

لیست بازیکنان

M. Diaby M. Diaby
هافبک
بایرلورکوزن 8 گل
J. Frimpong J. Frimpong
مدافع
بایرلورکوزن 7 گل
A. Hložek A. Hložek
مهاجم
بایرلورکوزن 4 گل
E. Palacios E. Palacios
هافبک
بایرلورکوزن 3 گل
K. Demirbay K. Demirbay
هافبک
بایرلورکوزن 3 گل
M. Bakker M. Bakker
مدافع
بایرلورکوزن 3 گل
N. Amiri N. Amiri
هافبک
بایرلورکوزن 3 گل
P. Schick P. Schick
مهاجم
بایرلورکوزن 3 گل
A. Adli A. Adli
هافبک
بایرلورکوزن 2 گل
R. Andrich R. Andrich
هافبک
بایرلورکوزن 2 گل
آزمون آزمون
مهاجم
بایرلورکوزن 2 گل
C. Aránguiz C. Aránguiz
هافبک
بایرلورکوزن 1 گل
E. Tapsoba E. Tapsoba
مدافع
بایرلورکوزن 1 گل
J. Tah J. Tah
مدافع
بایرلورکوزن 1 گل
P. Hincapié P. Hincapié
مدافع
بایرلورکوزن 1 گل
A. Azhil A. Azhil
هافبک
بایرلورکوزن 0 گل
A. Lunev A. Lunev
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 گل
D. Sinkgraven D. Sinkgraven
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
F. Wirtz F. Wirtz
هافبک
بایرلورکوزن 0 گل
Hudson-Odoi Hudson-Odoi
هافبک
بایرلورکوزن 0 گل
K. Bellarabi K. Bellarabi
هافبک
بایرلورکوزن 0 گل
L. Hradecky L. Hradecky
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 گل
N. Lomb N. Lomb
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 گل
N. Mbamba-Muanda N. Mbamba-Muanda
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
Neutgens Neutgens
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 گل
O. Kossounou O. Kossounou
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
P. Pentz P. Pentz
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 گل
T. Fosu-Mensah T. Fosu-Mensah
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
J. Frimpong J. Frimpong
مدافع
بایرلورکوزن 6 پاس گل
F. Wirtz F. Wirtz
هافبک
بایرلورکوزن 4 پاس گل
M. Diaby M. Diaby
هافبک
بایرلورکوزن 4 پاس گل
A. Hložek A. Hložek
مهاجم
بایرلورکوزن 3 پاس گل
K. Demirbay K. Demirbay
هافبک
بایرلورکوزن 3 پاس گل
A. Adli A. Adli
هافبک
بایرلورکوزن 2 پاس گل
E. Palacios E. Palacios
هافبک
بایرلورکوزن 2 پاس گل
M. Bakker M. Bakker
مدافع
بایرلورکوزن 2 پاس گل
R. Andrich R. Andrich
هافبک
بایرلورکوزن 2 پاس گل
D. Sinkgraven D. Sinkgraven
مدافع
بایرلورکوزن 1 پاس گل
Hudson-Odoi Hudson-Odoi
هافبک
بایرلورکوزن 1 پاس گل
N. Amiri N. Amiri
هافبک
بایرلورکوزن 1 پاس گل
O. Kossounou O. Kossounou
مدافع
بایرلورکوزن 1 پاس گل
P. Schick P. Schick
مهاجم
بایرلورکوزن 1 پاس گل
آزمون آزمون
مهاجم
بایرلورکوزن 1 پاس گل
A. Azhil A. Azhil
هافبک
بایرلورکوزن 0 پاس گل
A. Lunev A. Lunev
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 پاس گل
C. Aránguiz C. Aránguiz
هافبک
بایرلورکوزن 0 پاس گل
E. Tapsoba E. Tapsoba
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
J. Tah J. Tah
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
K. Bellarabi K. Bellarabi
هافبک
بایرلورکوزن 0 پاس گل
L. Hradecky L. Hradecky
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 پاس گل
N. Lomb N. Lomb
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 پاس گل
N. Mbamba-Muanda N. Mbamba-Muanda
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
Neutgens Neutgens
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 پاس گل
P. Hincapié P. Hincapié
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
P. Pentz P. Pentz
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 پاس گل
T. Fosu-Mensah T. Fosu-Mensah
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
چهاره بازیکن
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.