بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

تاریخ تاسیس: 1904

شهر: Leverkusen

ورزشگاه: BayArena

ظرفیت: 30,210 نفر

BayArena

لیست بازیکنان

V. Boniface V. Boniface
مهاجم
بایرلورکوزن 6 گل
J. Hofmann J. Hofmann
هافبک
بایرلورکوزن 3 گل
E. Palacios E. Palacios
هافبک
بایرلورکوزن 2 گل
J. Tah J. Tah
مدافع
بایرلورکوزن 2 گل
Á. Grimaldo Á. Grimaldo
مدافع
بایرلورکوزن 2 گل
A. Adli A. Adli
هافبک
بایرلورکوزن 1 گل
A. Hložek A. Hložek
مهاجم
بایرلورکوزن 1 گل
F. Wirtz F. Wirtz
هافبک
بایرلورکوزن 1 گل
J. Frimpong J. Frimpong
مدافع
بایرلورکوزن 1 گل
Arthur Arthur
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
C. Aránguiz C. Aránguiz
هافبک
بایرلورکوزن 0 گل
E. Tapsoba E. Tapsoba
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
G. Puerta G. Puerta
هافبک
بایرلورکوزن 0 گل
G. Xhaka G. Xhaka
هافبک
بایرلورکوزن 0 گل
J. Stanišić J. Stanišić
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
L. Hradecky L. Hradecky
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 گل
M. Kovář M. Kovář
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 گل
N. Amiri N. Amiri
هافبک
بایرلورکوزن 0 گل
N. Lomb N. Lomb
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 گل
N. Mbamba-Muanda N. Mbamba-Muanda
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
N. Tella N. Tella
هافبک
بایرلورکوزن 0 گل
O. Kossounou O. Kossounou
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
P. Hincapié P. Hincapié
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
P. Schick P. Schick
مهاجم
بایرلورکوزن 0 گل
R. Andrich R. Andrich
هافبک
بایرلورکوزن 0 گل
R. Münz R. Münz
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
T. Fosu-Mensah T. Fosu-Mensah
مدافع
بایرلورکوزن 0 گل
J. Frimpong J. Frimpong
مدافع
بایرلورکوزن 3 پاس گل
E. Palacios E. Palacios
هافبک
بایرلورکوزن 2 پاس گل
F. Wirtz F. Wirtz
هافبک
بایرلورکوزن 2 پاس گل
J. Hofmann J. Hofmann
هافبک
بایرلورکوزن 2 پاس گل
V. Boniface V. Boniface
مهاجم
بایرلورکوزن 2 پاس گل
Á. Grimaldo Á. Grimaldo
مدافع
بایرلورکوزن 2 پاس گل
A. Adli A. Adli
هافبک
بایرلورکوزن 1 پاس گل
N. Mbamba-Muanda N. Mbamba-Muanda
مدافع
بایرلورکوزن 1 پاس گل
A. Hložek A. Hložek
مهاجم
بایرلورکوزن 0 پاس گل
Arthur Arthur
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
C. Aránguiz C. Aránguiz
هافبک
بایرلورکوزن 0 پاس گل
E. Tapsoba E. Tapsoba
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
G. Puerta G. Puerta
هافبک
بایرلورکوزن 0 پاس گل
G. Xhaka G. Xhaka
هافبک
بایرلورکوزن 0 پاس گل
J. Stanišić J. Stanišić
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
J. Tah J. Tah
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
L. Hradecky L. Hradecky
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 پاس گل
M. Kovář M. Kovář
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 پاس گل
N. Amiri N. Amiri
هافبک
بایرلورکوزن 0 پاس گل
N. Lomb N. Lomb
دروازه بان
بایرلورکوزن 0 پاس گل
N. Tella N. Tella
هافبک
بایرلورکوزن 0 پاس گل
O. Kossounou O. Kossounou
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
P. Hincapié P. Hincapié
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
P. Schick P. Schick
مهاجم
بایرلورکوزن 0 پاس گل
R. Andrich R. Andrich
هافبک
بایرلورکوزن 0 پاس گل
R. Münz R. Münz
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
T. Fosu-Mensah T. Fosu-Mensah
مدافع
بایرلورکوزن 0 پاس گل
چهاره بازیکن