دورتموند

دورتموند

تاریخ تاسیس: 1909

شهر: Dortmund

ورزشگاه: Signal-Iduna-Park

ظرفیت: 81,365 نفر

Signal-Iduna-Park

لیست بازیکنان

D. Malen D. Malen
هافبک
دورتموند 4 گل
J. Brandt J. Brandt
هافبک
دورتموند 4 گل
N. Füllkrug N. Füllkrug
مهاجم
دورتموند 4 گل
M. Reus M. Reus
هافبک
دورتموند 3 گل
J. Ryerson J. Ryerson
مدافع
دورتموند 2 گل
M. Hummels M. Hummels
مدافع
دورتموند 2 گل
M. Sabitzer M. Sabitzer
هافبک
دورتموند 2 گل
E. Can E. Can
مدافع
دورتموند 1 گل
J. Bynoe-Gittens J. Bynoe-Gittens
هافبک
دورتموند 1 گل
N. Schlotterbeck N. Schlotterbeck
مدافع
دورتموند 1 گل
Y. Moukoko Y. Moukoko
مهاجم
دورتموند 1 گل
A. Azhil A. Azhil
هافبک
دورتموند 0 گل
A. Kamara A. Kamara
هافبک
دورتموند 0 گل
A. Meyer A. Meyer
دروازه بان
دورتموند 0 گل
A. Papadopoulos A. Papadopoulos
هافبک
دورتموند 0 گل
F. Nmecha F. Nmecha
هافبک
دورتموند 0 گل
G. Bueno G. Bueno
مدافع
دورتموند 0 گل
G. Kobel G. Kobel
دروازه بان
دورتموند 0 گل
G. Reyna G. Reyna
هافبک
دورتموند 0 گل
H. Blank H. Blank
مدافع
دورتموند 0 گل
J. Duranville J. Duranville
هافبک
دورتموند 0 گل
K. Adeyemi K. Adeyemi
هافبک
دورتموند 0 گل
L. Semić L. Semić
مدافع
دورتموند 0 گل
M. Lotka M. Lotka
دروازه بان
دورتموند 0 گل
M. Pašalić M. Pašalić
هافبک
دورتموند 0 گل
M. Wolf M. Wolf
مدافع
دورتموند 0 گل
Mate Morey Mate Morey
مدافع
دورتموند 0 گل
N. Schulz N. Schulz
مدافع
دورتموند 0 گل
N. Süle N. Süle
مدافع
دورتموند 0 گل
P. Aning P. Aning
مدافع
دورتموند 0 گل
R. Bensebaini R. Bensebaini
مدافع
دورتموند 0 گل
S. Haller S. Haller
مهاجم
دورتموند 0 گل
S. Ostrzinski S. Ostrzinski
دروازه بان
دورتموند 0 گل
S. Özcan S. Özcan
هافبک
دورتموند 0 گل
T. Meunier T. Meunier
مدافع
دورتموند 0 گل
J. Brandt J. Brandt
هافبک
دورتموند 5 پاس گل
N. Füllkrug N. Füllkrug
مهاجم
دورتموند 3 پاس گل
E. Can E. Can
مدافع
دورتموند 2 پاس گل
F. Nmecha F. Nmecha
هافبک
دورتموند 2 پاس گل
J. Bynoe-Gittens J. Bynoe-Gittens
هافبک
دورتموند 1 پاس گل
J. Ryerson J. Ryerson
مدافع
دورتموند 1 پاس گل
K. Adeyemi K. Adeyemi
هافبک
دورتموند 1 پاس گل
M. Reus M. Reus
هافبک
دورتموند 1 پاس گل
M. Wolf M. Wolf
مدافع
دورتموند 1 پاس گل
A. Azhil A. Azhil
هافبک
دورتموند 0 پاس گل
A. Kamara A. Kamara
هافبک
دورتموند 0 پاس گل
A. Meyer A. Meyer
دروازه بان
دورتموند 0 پاس گل
A. Papadopoulos A. Papadopoulos
هافبک
دورتموند 0 پاس گل
D. Malen D. Malen
هافبک
دورتموند 0 پاس گل
G. Bueno G. Bueno
مدافع
دورتموند 0 پاس گل
G. Kobel G. Kobel
دروازه بان
دورتموند 0 پاس گل
G. Reyna G. Reyna
هافبک
دورتموند 0 پاس گل
H. Blank H. Blank
مدافع
دورتموند 0 پاس گل
J. Duranville J. Duranville
هافبک
دورتموند 0 پاس گل
L. Semić L. Semić
مدافع
دورتموند 0 پاس گل
M. Hummels M. Hummels
مدافع
دورتموند 0 پاس گل
M. Lotka M. Lotka
دروازه بان
دورتموند 0 پاس گل
M. Pašalić M. Pašalić
هافبک
دورتموند 0 پاس گل
M. Sabitzer M. Sabitzer
هافبک
دورتموند 0 پاس گل
Mate Morey Mate Morey
مدافع
دورتموند 0 پاس گل
N. Schlotterbeck N. Schlotterbeck
مدافع
دورتموند 0 پاس گل
N. Schulz N. Schulz
مدافع
دورتموند 0 پاس گل
N. Süle N. Süle
مدافع
دورتموند 0 پاس گل
P. Aning P. Aning
مدافع
دورتموند 0 پاس گل
R. Bensebaini R. Bensebaini
مدافع
دورتموند 0 پاس گل
S. Haller S. Haller
مهاجم
دورتموند 0 پاس گل
S. Ostrzinski S. Ostrzinski
دروازه بان
دورتموند 0 پاس گل
S. Özcan S. Özcan
هافبک
دورتموند 0 پاس گل
T. Meunier T. Meunier
مدافع
دورتموند 0 پاس گل
Y. Moukoko Y. Moukoko
مهاجم
دورتموند 0 پاس گل
چهاره بازیکن